1 strona Forum Zarządzanie Eksport Linki Autorzy
www.exporter.pl 
  	 ... dodaj do ulubionych.
Zobacz 
 	 teraz !
Szukaj
Eksport

Przygotowania
Strategia
Marketing
Kontrakt
Obsługa
Rynki
MŚP


Eksport
Vademecum

Informacje ogólne:
Globalizacja
Dlaczego eksportować?
Polska w strefie Euro
Eksport XXI wieku
Wyzwania 2030 roku
Innowacyjność w eksporcie
Szukam importera
Wstępne rady
Praktyczne rady eksporterów
Publikacje książkowe
Słownik terminologii hz ~ 2 str.
Głód sukcesu
Organizujmy się do działania
 
Organizacja eksportu:
Eksport usług
Standaryzacja procedur
Project Management
Kompetencje
Negocjacje
Kreatywność, twórczość, innowacja
Kompetencje podnoszące jakość pracy
Absolwenci HZ
 
Strategia i Marketing:
Strategia eksportu
Plan eksportu
Rozwój eksportu
Eksport w dobie globalizacji
Euromarket
Strategie wejścia na rynek
Strategie MSP w UE
MŚP - strategie eksportu
BIZ polskich firm
Strategie ekspansji firm
Alianse
Barter
Transfer technologii
Eksport kooperacyjny
Kooperanci
Konsorcjum
Grupy kooperacyjne
Jak rozpocząć eksport?
Formularz eksportowy
Jak rozpocząć eksport?
Plan marketingowy
Wybór kraju eksportu
Badania rynku
Statystyka
Belgia - Polska :: uczmy się od najlepszych
Certyfikaty zarządzania jakością i jakości produktu
Cena
Kalkulacja ceny w eksporcie
Dystrybucja
Agent
Agent w UE
Promocja
Targi
Różnice kulturowe ~ 2 str.


Kontrola ryzyka:
Ryzyko w h.z. ~ 3 str.
Ryzyko w eksporcie
Ryzyko - ocena
Ryzyko kursowe
Kontrakty pochodne oparte na opcjach
Ryzyko - nieuczciwy partner
Wywiadownia
Zabezpieczenia transakcji
Ubezpieczenia w HZ
Ubezpieczenia eksportowe
Kredyt, ubezpieczenie ~ 4 str.
Ubezpieczenia morskie
Gwarancje ubezpieczeniowe
Zobacz również:
Artykuły i archiwum informacji
  Tematy: Eksport - ..., Programy pomocowe
 
Logistyka, Finanse, Prawo:
Dopuszczenie do obrotu
Procedury celne
Procedury celne - opis
Procedury uproszczone
Cło - systemy informatyczne
Intrastat
Taric
Pochodzenie towarów
Karnet ATA
Agencje Celne
Incoterms
Transport - kalkulator ~ 4 str.
Transport - prawo str.
Akredytywa a brak kapitału
Fundusz Mikro
Polska Fundacja Przedsię.
Finansowanie przedsięwzięć
Faktoring dla eksporterów
Bank ~ 5 str.
Płatności ~ 2 str.
Sposoby płatności
Akredytywa L/C
Akty międzynarodowe
Akty prawne
Prawo i fiskus
Prawo ~ 3 str.
Międzynarodowe organizacje
Wybór prawa w kontraktach
Kontrakt
Kontrakt - klauzule
Kontrakt - klauzule dodatkowe
Kontrakt - no problem!
Silny patent
Klauzule arbitrażowe
Alternatywne metody rozwiązywania sporów
 
Rynki zagraniczne

Informacje o rynkach międzynarodowych
Europa
Azja
Australia
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Afryka

Artykuły o blokach państw
Unia Europejska
Rynki Wschodnie
Zobacz również:
Informacje z kraju i ze świata
  Obszar: wszystkie rynki poza Polską
 

Top   "  Kontakt   "  1 strona   "   Powrót