Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportStrategia
     Eksport XI wieku

Świat się globalizuje w bardzo szybkim tempie. Dlatego każde przedsiębiorstwo, które myśli o rozwoju powinno uwzględniać w swojej strategii globalne otoczenie. Wiek XXI to czas kształtowania się nowej gospodarki, w której kluczowymi czynnikami, decydującymi o sukcesie, jest wiedza i innowacja. Dla wielu polskich firm rynek krajowy staje się zbyt mały by rozwijać firmę. Państwa dawnego ZSRR oraz Unii Europejskiej są naturalnymi kierunkami ekspansji polskich firm. Jednak warto rozważyć ekspansję na rynek chiński, indyjski lub północnoamerykański.

Parametry wszystkich rynków zmieniają się w zasadniczy sposób. W takich warunkach istotna staje się minimalizacja ryzyka w trakcie realizacji projektu eksportowego. W tym celu koniecznością jest wykonanie pogłębionych badań rynku, na który planujemy ekspansję. Trzeba dobrze poznać przyszłych klientów i lokalnych konkurentów. Określić korzyści, których oczekują. Zdefiniować niezaprzeczalną wartość dodaną oferowanych produktów, która wyróżnia firmę spośród konkurencji. Zarządzanie Relacjami z Klientami czyli CRM (Customer Relationship Management) zmienia dotychczasowy model biznesu, kulturę i politykę firm. W eksporcie zwyciężają firmy, które najlepiej rozpoznają zwyczaje i preferencje lokalnych rynków. Na HEC w Montrealu, gdzie studiowałem 15 lat temu, w programie handlu zagranicznego pojawiły się nowe przedmioty. Są to przedmioty, gdzie omawia się specyfikę eksportu do następujących krajów:

Na pełną eliminację ryzyka nie ma recept. Każda firma ma swój specyficzny styl zachowań, najlepiej odpowiadający własnym potrzebom.

W rozwijaniu działalności eksportowej ważne jest nowoczesne zarządzanie firmą. Zarządzać firmą mającą obrót 5 milionów zł na rynku krajowym wymaga innych kompetencji od zarządzania przedsiębiorstwem, o obrocie 10 milionów zł, z którego 5 milionów przypada na rynki eksportowe. O sukcesie decyduje profesjonalizm działania, połączony z dużą elastycznością. Działanie w zmiennym otoczeniu biznesowym, którego jedyną stałą cechą jest zmiana, a pewną niepewność, jest bardzo trudne i wymaga umiejętności szybkiego podejmowania decyzji. Trzeba stale śledzić zmiany zarówno w Polsce jak i na rynkach międzynarodowych. Wejście na każdy nowy rynek należy traktować jako oddzielny projekt eksportowy. Projekt cechuje ukierunkowanie na zmianę, innowacyjność oraz to, że jest procesem unikalnym, niepowtarzalnym.Krzysztof Drupka

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas