Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Strategia i plany
« Eksport
· Agent
· Alianse
· Barter
· Eksport koopertacyjny
· Eksport w dobie globalizacji
· Euromarket
· Grupy kooperacyjne przedsiębiorstw
· Konsorcjum
· Plan eksportu
· Prawo i fiskus
· Rozwój eksportu
· Strategia eksportu
· Strategie wejścia na rynek
· Strategie MŚP w UE
· Transfer technologii
· Wybór kraju eksportu

  Konsorcjum.  

Eksport kooperacyjny
Rozwój eksportu przez tworzenie aliansów lokalnych
Grupy kooperacyjne


-> Zgrupowanie firm w eksporcie


Wstęp

Konsorcjum jest to zgrupowanie przedsiębiorstw, w celu realizacji wspólnego celu. Często spotykamy konsorcja bankowe, ubezpieczeniowe, eksportowe.

Teoretycznie zalety konsorcjum są zrozumiałe, a realizacja porozumienia wydaje się łatwa. W praktyce międzynarodowej nie jest to jednak takie proste. Zasadnicze utrudnienie stanowi czynnik "ludzki".

Ludzie względnie łatwo się jednoczą w przypadku niebezpieczeństwa ponieważ siła sprawcza, która nas organizuje ma źródło w naszych emocjach. W przypadku konsorcjum sytuacja wygląda odmiennie. Celem konsorcjum jest zysk, czyli czynnik pozytywny.

Podstawowy problem w budowaniu konsorcjów polega na tym, że zawarcie kompromisu wymaga często zrezygnowania z części interesów własnych na rzecz grupy. A to jest łatwiej powiedzieć niż wykonać, pomimo świadomości, że w rezultacie się zyska.

Na tej stronie skupię się bardziej na technicznych problemach tworzenia konsorcjum.

Dlaczego tworzyć konsorcja?

By z sukcesem eksportować firma musi spełniać dwa warunki :

  1. Produkt lub usługi muszą być poszukiwane na planowanych rynkach zbytu,
  2. Sytuacja finansowa firmy powinna jej umożliwić rozwój eksportu.

Wszystkie firmy napotykają następujące trudności związane z rozwojem eksportu :

  1. Konkurencja cenowa, jakościowa oraz w zakresie terminów dostaw i płatności.
  2. Wysokie koszty promocji i rozwijania rynków eksportowych.
  3. Czasowo odczuwane zbyt małe moce produkcyjne zakładu.
  4. Brak odpowiednich pracowników do właściwego rozwiązywania wszystkich problemów związanych z eksportem.

Powyższe trudności stanowią istotny problem dla średnich i małych firm.

Konsorcjum jest dokładnie sposobem rozwiązania powyższych problemów firm, na rynkach eksportowych.

Kiedy warto utworzyć konsorcjum?

Kiedy zatem warto spróbować utworzyć konsorcjum z określonymi firmami?

W ten sposób zgrupowane firmy łatwiej mogą pokonać problemy :

Jak utworzyć konsorcjum?

Cechy charakterystyczne konsorcjum :

Każde konsorcjum kombinuje powyższe zmienne w zależności od własnych potrzeb, co nadaje mu specyficzny charakter.

Zasadniczy podział konsorcjów:

  1. Konsorcjum producentów identycznych produktów,
  2. Konsorcjum producentów wyrobów i usług komplementarnych,
  3. Konsorcjum producentów wyrobów i usług identycznych i komplementarnych.


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas