Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Strategia i plany
« Eksport
· Agent
· Alianse
· Barter
· Eksport koopertacyjny
· Eksport w dobie globalizacji
· Euromarket
· Grupy kooperacyjne przedsiębiorstw
· Konsorcjum
· Plan eksportu
· Prawo i fiskus
· Rozwój eksportu
· Strategia eksportu
· Strategie wejścia na rynek
· Strategie MŚP w UE
· Transfer technologii
· Wybór kraju eksportu

  Alianse Strategiczne.  
Spis treści

   Zjednoczenie Europy

Alians to związek dwóch firm, którego celem jest realizacja wspólnego celu. Zasadniczymi motywami zawierania aliansów są: globalizacja rynkówwzrost kosztów rozwojuskrócenie cyklu życia produktuwzrost znaczenia kosztów. Alianse strategiczne są nowoczesną i powszechną formą zdobywania nowych rynków zbytu. Alianse zawierają zarówno firmy duże jak i niewielkie. Poniżej podaję główne elementy charakteryzujące alianse firm. Więcej szczegółów można znaleźć w dobrej książce pani Marii Romanowskiej pod tytułem Alianse strategiczne przedsiębiorstw.
 

   Cele aliansów - kolejność według ważności celu

 1. Rozwój wspólnego produktu
 2. Produkcja
 3. Rozwój i produkcja
 4. Marketing
 5. Rozwój, produkcja, marketing
 

   Motywy aliansu - kolejność według ważności motywu

 1. Uzyskanie dostępu do lokalnego rynku
 2. Przekształcenie firmy w firmę globalną
 3. Zmniejszenie ryzyka działalności
 4. Pokonanie barier wejścia na rynek
 5. Rozwinięcie związków kulturowych
 6. Zminimalizowanie inwestycji kapitałowych
 7. Stabilizacja dochodów
 8. Zwiększenie udziału w rynku regionalnym
 9. Zmniejszenie kosztów rozwoju produktu
 10. Skorzystanie z miejscowej siły roboczej
 11. Pobudzić wewnętrzną przedsiębiorczość
 12. Wykorzystać lepiej majątek trwały
 13. Uzyskać poparcie polityczne
 14. Zmniejszyć udział wydatków na badania
 15. Zmniejszyć konkurencję
 16. Zaspokoić ambicje kierownictwa
 17. Nabyć zagraniczną technologię
 18. Poznać doświadczenie w zarządzaniu firmy zagranicznej
 19. Obejść ograniczenia inwestycyjne
 
   Formy aliansów strategicznych

Porozumienia pomiędzy firmami możemy podzielić na alianse formalne i nieformalne, które są porozumieniami bez podpisanych umów prawnych. Poniżej przedstawiam klasyfikację aliansów formalnych.
alianse
 

   Efektywność aliansu

Jednym z głównych czynników decydujących o dynamice i trwałości aliansu jest stopień jego symetryczności. Spółka joint venture o równym udziale partnerów uważana jest za najlepsze rozwiązanie. Symetryczność aliansu można oceniać na podstawie : udziałów partnerówich potencjału na rynkusposobu zarządzania aliansem.
 

   Kalkulacja transakcji

Cele aliansów strategicznych mogą być różne. Przystępując do kalkulacji opłacalności projektu nie można zapominać, że podstawowym celem porozumień pomiędzy firmami jest uzyskanie zysku z zainwestowanego kapitału. Zysk ten powinien przekraczać dochód z zakupu obligacji państwa, w którym dochodzi do porozumienia. Otrzymanie kwoty pieniędzy jakich inwestor spodziewa się ponad zysk z obligacji, jest jednak związane z pewnym ryzykiem. Nie chodzi tu o ryzyko rzeczywiste, które zazwyczaj trudno wycenić, lecz o postrzegane przez inwestora. Można zatem powiedzieć, że cena jaką inwestor może zapłacić za "wejście w konkretne porozumienie" jest funkcją postrzeganego przez niego ryzyka transakcji. By to ryzyko móc dobrze oszacować należy zrozumieć firmę partnera oraz trafnie ocenić jej wartość. W tym celu należy: Warto tutaj dodać, że jeśli do aliansu strategicznego dochodzi w Polsce to dyrekcja firmy powinna dążyć do:
» Źródło : Alianse strategiczne przedsiębiorstw - Maria Romanowska - Polskie Wydawnictwo EkonomiczneHome 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas