Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportZarządzanie
     Ocena ryzyka transakcji zagranicznej

Minimalizacja ryzyka transakcji zagranicznej należy do istotnych zadań każdego eksportera oraz inwestora zagranicznego. Skala ponoszonego ryzyka różni się w zależności od państwa i rodzaju transakcji.

Poniżej przedstawiamy sposób kalkulacji ryzyka stosowany przez największego belgijskiego ubezpieczyciela kredytów eksportowych i zagranicznych inwestycji bezpośrednich, firmę Ducroire. Na stronach firmy Ducroire - www.ducroire.be można znaleźć, aktualizowane na bieżąco, diagramy przedstawiające poziom ryzyka transakcji eksportowych i inwestycyjnych z ponad 200 krajami.

Czynniki decydujące o ryzyku transakcji

Transakcje eksportowe zagrożone są ryzykiem:

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie zagrożone są ryzykiem:
Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas