Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Strategia i plany
« Eksport
· Agent
· Alianse
· Barter
· Eksport koopertacyjny
· Eksport w dobie globalizacji
· Euromarket
· Grupy kooperacyjne przedsiębiorstw
· Konsorcjum
· Plan eksportu
· Prawo i fiskus
· Rozwój eksportu
· Strategia eksportu
· Strategie wejścia na rynek
· Strategie MŚP w UE
· Transfer technologii
· Wybór kraju eksportu

  Europejski marketing przemysłowy.  

->  Zjednoczenie EuropyGlobalizacja branż

Zmiana struktury przemysłu. Aktualnie na rynku europejskim istnieje około 35 odrębnych producentów akumulatorów. W USA tylko 4 firmy. W rezultacie procesu integracji duże firmy narodowe, o stosunkowo niewielkim eksporcie, zostaną wykupione przez firmy międzynarodowe. W celu zminimalizowania konfliktów politycznych, wykupiona firma będzie kontynuowała produkcję przez kilka lat. Gdy sentymenty narodowe zostaną wyciszone, produkcja zostanie zatrzymana. Produkty będą wytwarzane przez zakład centralny, natomiast krajowa sieć sprzedaży zostanie utrzymana, gdyż była ona głównym powodem przejęcia firmy. Zjawisko takie występuje w Polsce i wszystkich krajach europejskich.

Zanik dużych firm narodowych

Aktualnie na rynku istnieją 3 rodzaje firm : firmy lokalne lub regionalneduże firmy narodowe ze stosunkowo niewielką ilością eksportufirmy międzynarodowe. W wyniku globalizacji rynków i integracji europejskiej na rynku pozostaną tylko firmy lokalne i regionalne oraz międzynarodowe. Firmy narodowe mają zatem dwie drogi rozwoju, specjalizować się na rynku krajowym bądź regionalnym lub stać się międzynarodowymi. Polska już podlega temu procesowi.

Regionalizacja działań marketingowych

Działania marketingowe firm zostaną przeniesione do centrum Europy, ewentualnie do regionów i będą skoncentrowane na tym co nie dotyczy bezpośrednio klienta : koncepcja reklamy, szkolenia, prospekty. Filie firm, dotychczas posiadające odrębność prawną, będą przekształcane w biura sprzedaży. Biura sprzedaży będą koncentrowały swoją działalność na kierowaniu kampaniami reklamowymi oraz zatrudnianiu, szkoleniu i zarządzaniu siłami sprzedaży. Dyrektorzy filii zostaną zamienieni na szefów produktów, którzy będą odpowiedzialni za określony sektor rynku. Będą oni kroić elementy marketingu mix, na miarę przynależnych im segmentów rynku. Szefowie produktu powinni : dostarczać informacje z rynku potrzebne do rozwoju produktówprzystosowywać kampanie reklamowe do specyfiki rynku. Powinni stale kontrolować swój rynek.

Standaryzacja produktów

Produkty przyszłości będą rozwijane i testowane na centralnym rynku europejskim. Będą zatem powstawały w kooperacji międzynarodowej. Za standaryzacją produktów nastąpi normalizacja działań marketingowych i przystosowanie ich do jeszcze nie w pełni jednolitych rynków europejskich. W celu ułatwienia kontaktów międzynarodowych, dyrekcje firm będą złożone z pracowników różnych narodowości.

Kreatywność

Kreatywność należy do najbardziej poszukiwanego towaru na rynku. To powoduje, ze firmy przemieszczają się do miejsc, gdzie jest dużo słońca i dobry klimat. Dwie dziedziny wymagające najwięcej kreatywności to rozwój produktów i strategii marketingowych. Ich kluczowa rola dla firmy powoduje, że nie mogą być oddane w ręce poddostawców.


->  Zmiana strategii marketingowej

Dynamiczny rynek stale wymusza zmianę strategii firm. Częsta restrukturyzacja firmy staje się wręcz konieczna.

Zmiana spojrzenia na marketingoweHome 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas