Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Kontrakt
« Eksport
· Incoterms
· Kalkulacja ceny w eksporcie
· Kontrakt  »
· Kontrakt - no problem!
· Kredyt »
· Negocjacje
· Płatności »
· Prawo »
· Ryzyko kursowe
· Ryzyko w h.z.  »

  Ryzyko kursowe.  
Kontrakty eksportowe są zazwyczaj podpisywane ze ściśle określonym, średnim lub długim, terminem płatności. Są również kontrakty realizowane partiami lub regulowane na wolnym rynku.
Eksporter jednak zawsze dąży do regularnego wpływu należności by móc utrzymać stabilną pracę firmy


   Minimalizacja ryzyka kursowego

Dla polskiego eksportera ryzyko związane ze zmianami kursów walut sprowadza się do pytania: w jakiej walucie zagranicznej zawierać kontrakty.
Państwa Unii Europejskiej ze "strefy euro" zawierając kontrakty w euro unikają ryzyka kursowego. Dla Polski i krajów spoza tej strefy problem pozostaje. W większości krajów spoza Europy znaczącą walutą jest dolar amerykański.
Generalnie w handlu zagranicznym kontrakty zawierane są w dewizach, a nie w walutach partnerów kontraktu. Rozsądne jest również zabezpieczenie się poprzez transakcję terminową lub opcję, pozostawiając sobie możliwość zwiększenia marży zysku w przypadku korzystnych zmian kursów walut. Zawieranie kontraktu w walucie, często używanej przez kraj partnera importującego, ułatwia kontrolę pozycji własnej firmy na danym rynku. Istnieją trzy style działania:

  1. nic nie robić - ryzykowny,
  2. obronny - zadbać o wpływ należności,
  3. ofensywny - starać się zarobić na ewentualnej zmianie kursu.

   Transakcje terminowe

Transakcje terminowe stanowią jedna z form zabezpieczania się przed ryzykiem związanym ze zmianą kursów walutowych.

Przykłady     Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas