Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Strategia i plany
« Eksport
· Agent
· Alianse
· Barter
· Eksport koopertacyjny
· Eksport w dobie globalizacji
· Euromarket
· Grupy kooperacyjne przedsiębiorstw
· Konsorcjum
· Plan eksportu
· Prawo i fiskus
· Rozwój eksportu
· Strategia eksportu
· Strategie wejścia na rynek
· Strategie MŚP w UE
· Transfer technologii
· Wybór kraju eksportu

  Prawo i fiskus.  

-> Wstępne rozpoznanie


Fazę rozpoznania nowego rynku można podzielić na:Etap związany z czystą działalnością eksportową.
Na tym etapie, oprócz dobrej znajomości technik eksportowych, należy poznać system dystrybucji danego towaru w kraju docelowym, wypracować odpowiednią strategię przystosowaną do kultury lokalnej, ...

Etap związany z fizyczną obecnością firmy w kraju docelowym.
Na tym etapie należy dokładnie przemyśleć i wybrać najkorzystniejsze formy prawne i fiskalne obecności na danym rynku. Produkcja, dystrybucja, transport, koszty siły roboczej, czyli materialne aspekty działalności firmy, są ściśle związane z obowiązującym prawem lokalnym.
Kto wie, czy jeszcze ważniejsze nie jest wybranie najkorzystniejszego sposobu opodatkowania firmy. Jest oczywiste, że nie warto realizować zysku jeżeli jest on pochłaniany w nadmiarze przez system podatkowy danego państwa. Obowiązkiem szefa firmy, wobec przedsiębiorstwa i akcjonariuszy, jest prowadzenie jak najkorzystniejszej polityki fiskalnej firmy.-> Wybór sposobu opodatkowania


Poniżej przedstawię, od strony fiskalnej, kilka sposobów obecności firmy na rynku zagranicznym.Wydelegowany pracownik firmy - pierwsza faza
Brak związku z systemem podatkowym danego kraju.

Agent handlowy
Trzeba poznać prawo lokalne pod względem możliwości przerwania kontraktu przez agenta i ewentualnej utraty zdobytych klientów. W przypadku obaw można utworzyć własną agencję, opodatkowaną od prowizji agencyjnej. W UE obowiązuje dyrektywa N° 86/653 z 18 grudnia 1986.

Filia, przedstawicielstwo
Przedstawicielstwa zagraniczne firmy mogą przyjmować różne formy prawne: od filii, z ponad 50% udziałem firmy matki ( często joint venture ), poprzez mniejszościowe powiązania udziałowe ( "sleeping partner" ), aż do niezależnego prawnie przedstawicielstwa. Ulokowanie zagranicznego przedstawicielstwa w kraju o korzystnym systemie podatkowym i zawartym z Polska porozumieniu o nie podwójnym opodatkowaniu będzie korzystne dla przedsiębiorstwa.
Ulokowanie przedstawicielstwa w kraju z którym Polska nie podpisała żadnego porozumienia fiskalnego wymaga szczególnej ostrożności, zwłaszcza gdy rozważany kraj jest uprzywilejowany pod względem podatkowym.


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas