Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Przygotowania
« Eksport
· Jak rozpocząć eksport? ~ 4 »
· Akty prawne
· Certyfikaty jakości
· Eksport usług
· Globalizacja
· Formularz eksportowy
· Innowacyjność w eksporcie
· Kompetencje
· Silny patent
· Standaryzacja procedur
· Statystyka
· Szukam importera
· Praktyczne rady eksporterów
· Wstępne rady
· Słownik terminologii hz ~ 2 »
· Międzynarodowe organizacje

  Innowacyjność w eksporcie.  
Ostra konkurencja powoduje, że współczesny eksport jest innowacyjny. Innowacyjność tworzy "wartość dodaną" produktu eksportowego. Poniżej przedstawię różne aspekty kreatywnych zachowań w firmie.
Cechy działań innowacyjnych
 • Prawie wszystkie firmy obecne na rynkach międzynarodowych są innowacyjne. Zazwyczaj nie jest to jednak innowacyjność ciągła, odgórnie zarządzana odpowiednim planem.
 • Głównym źródłem pomysłów innowacyjnych są klienci.
 • Szefowie firm odgrywają zasadniczą rolę w inspirowaniu kreatywnych zachowań w firmie.
 • Innowacyjność pracowników, w głównej mierze jest tłumiona przez:
  • brak kompetencji,
  • brak programu zarządzania zmianami.
  Należy być przygotowanym na 25% niepowodzeń przy wdrażaniu projektów innowacyjnych.


 • Obszary innowacyjności w firmie
 • Produkty i usługi - w 50%. Tu innowacyjność jest najszybciej dostrzeżona przez klientów.
 • Formy relacji z klientem - 25%
 • System organizacyjny - 10%. Skutecznie wzmacniają firmę. Mało widoczne dla klientów.


 • Umacnianie pozycji firmy na rynku
 • W eksporcie, szczególnie usług, niewiele elementów może być skutecznie chronionych prawami autorskimi. By być konkurencyjnym eksporter musi być kreatywny.
 • Precyzyjniejsza odpowiedź na normy kulturowe rynku eksportowego wzmacnia naszą obecność na tym rynku.


 • Obniżanie kosztów produkcji
  Inowacyjność organizacyjna może znacznie obniżyć koszty operacji wewnętrznych.


  Stabilność personelu
  Podstawowe prawo psychologii pracy mówi, że dla pracowników ważniejsza jest praca kreatywna aniżeli wysokość osiąganych zarobków. Skuteczne zaspokojenie potrzeb pracownika powinno zatem bazować na:
  • pensji zaspakajanej jego potrzeby i odpowiadającej poziomowi na rynku pracy,
  • zakresie obowiązków dającemu pracownikowi duże możliwości bycia twórczym.
  Pamiętaj! Klienci nie lubią firm gdzie personel się często zmienia.


  Kreatywność pracowników
  By pobudzić innowacyjność pracowników należy:
  • wprowadzić koła innowacyjności,
  • zadbać by pracownik miał wystarczające kwalifikacje i kompetencje do rozwiązania problemu klienta,
  • zmieniać pracowników obsługujących klientów, by uniknąć rutyny,
  • znaczną część pracowników uczulać na znaczenie klienta dla firmy. W tym celu:
   • przekazujcie pracownikom uwagi klientów i wysłuchujcie odpowiedzi,
   • poproście pracowników by opisali sposób zachowania się klientów firmy,
   • omawiajcie listy nadesłane przez klientów z pracownikami.


  Reputacja firmy
  Jeśli klienci dostrzegą, że firma jest kreatywna, reputacja firmy wzrośnie.


  Relacja firma - klient
  W celu poprawy i kontroli relacji z klientami należy:
  • Kontrolować z zewnątrz jak w firmie przyjmują klientów. Po ilu dzwonkach telefon jest podnoszony.
  • Asystentka w firmie powinna zachowywać się jak pracownik handlowy. Obserwuj sposób i warunki przyjmowania klientów w Twojej firmie.
  • Pracownicy nie powinni być widoczni przez klientów, by klient nie czuł się ignorowany. Osoba obsługująca klientów nie powinna być odrywana od swojej pracy.
  • Dobrze zabezpiecz ciągłość relacji pomiędzy osobami obsługującymi bezpośrednio klientów a specjalistami w firmie, którzy służą fachową pomocą.


  Korzystniejsze ceny
  Warto wiedzieć, że klienci są skłonni zapłacić 10% drożej za usługi zaspakajające ich nowe potrzeby.


  Jak stymulować działania kreatywne
 • Innowacyjność wymaga od przełożonych wizji wprowadzania zmian organizacyjnych.
 • Innowacyjność wymaga konieczności liczenia się z ryzykiem. Kreatywność w firmie powinna być doceniana pomimo popełnianych błędów.
 • Firma nie powinna jednak narażać klientów z powodu niedopracowanych produktów finalnych. W tym celu powinno się:
  • proponować użytkowanie nowych wyrobów gratis,
  • dawać "gwarancję satysfakcji klienta" - niezadowolony klient może zwrócić towar,
  • w pierwszej kolejności oferować towar instytucjom publicznym, w celu otrzymania opinii.
 • Innowacyjność wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji przez pracowników.
 • Innowacyjność wymaga wprowadzenia systemu analizy błędów, w którym uczestniczy wielu pracowników.


 • Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas