Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Przygotowania
« Eksport
· Jak rozpocząć eksport? ~ 4 »
· Akty prawne
· Certyfikaty jakości
· Eksport usług
· Globalizacja
· Formularz eksportowy
· Innowacyjność w eksporcie
· Kompetencje
· Silny patent
· Standaryzacja procedur
· Statystyka
· Szukam importera
· Praktyczne rady eksporterów
· Wstępne rady
· Słownik terminologii hz ~ 2 »
· Międzynarodowe organizacje

  Patent w eksporcie.  

-> The strong patent


Pozycja monopolisty

Posiadanie mocnego patentu, w kraju eksportu, jest istotnym warunkiem zawarcia kontraktu z lokalnym dystrybutorem. Potencjalny dystrybutor musi mieć gwarancję pewnego monopolu na rynku i maksymalne zabezpieczenie przed podróbką produktu ( patent ), marki, modelu czy copyright. "SILNY PATENT" ma zapobiec przed utratą niemałych pieniędzy zainwestowanych w wylansowanie produktu i utratą zdobytego rynku. Jeśli patent jest słaby potencjalny partner sam może podrobić produkt i wylansować go samodzielnie.
Powyższa uwaga jest szczególnie ważna w krajach anglosaskich i Japonii, gdzie zagadnień z zakresu ochrony własności intelektualnej uczą już w szkołach średnich.


Sztuka redakcji

Warto również pamiętać, że patent to prawo własności podlegające regułom prawnym, a nie techniczno - naukowym. Jest tak pomimo faktu, że zazwyczaj łatwiej jest opanować inżynierowi trudna sztukę zrozumienia i opisania istoty patentu. A jest to rzeczywiście sztuka, gdyż źle zredagowane patenty są łatwo obchodzone. Warto korzystać z doradztwa wyspecjalizowanych firm.


Ostrożność

Warto prześledzić przypadki źle zarejestrowanych patentów jak i patenty firm o silnej pozycji na rynku globalnym. Należy pamiętać o zabezpieczeniu pomysłów w okresie R & D. Ochrona patentowa staje się zazwyczaj niemożliwa gdy innowacja została upubliczniona.


Koszty

Chcąc złagodzić problem kosztów związanych z zarejestrowaniem patentu warto podkreślić,: W Unii Europejskiej sprawy patentowe rozpatruje l'Office Europeen des Brevets.


W i ę c e j   i n f o r m a c j i
> Urząd Patentowy RP
Urzędy
> Community R & D Information Service
Organizacje europejskie


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas