Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Obsługa handlu
« Eksport
· Bank »
· Płatności
· Akredytywa
· Kontrakty pochodne oparte na opcjach
· Zabezpieczenia transakcji w hz.
· Akredytywa a brak kapitału.
· Kooperanci
· Transport -- kalkulator »
· Wywiadownia

  Kooperanci.  

Dyrektorzy małych i średnich przedsiębiorstw wypracowali wiele sposobów rozwijania działalności eksportowej. Jedna z nich, zwana "les Cooperants du Service National en Entreprise" Kooperanci Narodowego Serwisu dla Przedsiębiorstw , została wypracowana przez władze francuskiego departamentu Hauts-de-Seine.


Zasady ogólne

Młody człowiek nazywany "rozpoznającym teren" zostaje wysłany, zazwyczaj do odległego kraju na okres 16 miesięcy, w celu: Osoby wydelegowane posiadają solidne wykształcenie bazowe, związane ze specyfiką firm, które reprezentują. Ponad to muszą się odznaczać: pewnymi umiejętnościami psychologicznymi, talentem adaptacyjnym i dobrą znajomością języka lokalnego.

Kandydaci są wstępnie selekcjonowani przez konsultantów we władzach departamentu, a ostatecznie przez firmy. Przed wyjazdem zostaje opracowany szczegółowy plan działania na 16 miesięcy pobytu i kandydat jest szkolony w firmach, tak długo jak to jest potrzebne. Często kooperanci, po upływie 16 miesięcy, tworzą własne biura i w dalszym ciągu reprezentują firmy, które ich wysłały. Zdarza się, że pomagają nowoprzybyłym kooperantom w szybszej adaptacji i rozpoznaniu rynku.


Liczby i koszty

W 1997 roku na 3700 wydelegowanych kooperantów, z terytorium całej Francji, 494 wyjechało do Azji. Ze względu na wysokie koszty, w większości kooperanci byli angażowani przez duże firmy.
Wychodząc na przeciw małym i średnim przedsiębiorstwom 50% kosztów wysyłki kooperanta, w Hauts-de-Seine, jest pokrywana przez departament, pozostałe 50% jest dzielone na 2, 3 firmy wysyłające wspólnego kooperanta. Departament załatwia wszystkie formalności administracyjne oraz odpowiada za przyjęcie i opiekę nad kooperantem. Koszty ponoszone przez departament nie są księgowane w aktywach firm wysyłających.


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas