1 strona Forum Zarz±dzanie Eksport Linki Autorzy
www.exporter.pl 

	 ... dodaj do ulubionych.
Zobacz 
	 teraz !
• • •

Szukaj
Rynki
M¦P

• • •


Biznes Plan:
Jak zacz±ć ?
Szukaj pomysłów
Jak wykonać BP ?
Finansowanie BP 4str.
Przykład BP 5 str.
Formy prawne M¦P 3 str.
Anioły Biznesu
 
Firmy:
Moc Internetu - Szultka Sport & Fitness Equipment
Kreatywno¶ć, innowacyjno¶ć
 

Polskie M¦P w Unii Europejskiej:
Prezentacja wyników negocjacji z UE
Innowacyjno¶ć i konkurencyjno¶ć M¦P w aspekcje wej¶cia do UE 14 str. NOWY
Polityka Unii Europejskiej wobec M¦P - również polskich
Fundusze Strukturalne w Latach 2007 - 2013
Działania w PO - Innowacyjna Gospodarka
Inicjatywy PARP
Fundusze strukturalne z perspektywy wej¶cia do Unii
Zobacz również:
Artykuły informacyjne z kraju i ze ¶wiata - wszystkie tematy.
Archiwum informacji - wszystkie tematy
 

Otoczenie makroekonomiczne:
  GLOBALIZACJA - otoczenie makroekonomiczne polskich firm.
  Trzecia fala globalizacji. Profesor Leszek Balcerowicz
  Strategia Polski na lata 2004-2015 po akcesji do Unii Europejskiej 11 str.
  Raport z II edycji badań Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych na temat sektora MSP. Luty 2003 r. pdf - 1,6 MB

Top   •  Kontakt   •  1 strona   •   Powrót