Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Przygotowania
« Eksport
· Jak rozpocząć eksport? ~ 4 »
· Akty prawne
· Certyfikaty jakości
· Eksport usług
· Globalizacja
· Formularz eksportowy
· Innowacyjność w eksporcie
· Kompetencje
· Silny patent
· Standaryzacja procedur
· Statystyka
· Szukam importera
· Praktyczne rady eksporterów
· Wstępne rady
· Słownik terminologii hz ~ 2 »
· Międzynarodowe organizacje

  Jak znaleźć importera?  
Jest to najczęściej zadawane pytanie eksporterów. Katalogów eksporterów nie brakuje, natomiast z katalogami importerów jest znacznie gorzej. Poniżej podaję podstawowe wskazówki w szukaniu importera:
Podstawowe pytanie
Szukając importera należy postawić sobie pytanie - kto jest naturalnym importerem moich produktów ? To powinno usprawnić poszukiwania.


Podstawowe źródła informacji
  • listy oparte na wykazach celnych,
  • listy oparte na ankiecie,
  • listy wykorzystujące oba źródła informacji. Najlepsze.


Urzędy celne
Urzędy celne w poszczególnych krajach publikują listy eksporterów i importerów z kodem celnym i opisem każdego produktu. W takim wykazie znajdziemy nazwę importera. Jego bliższe dane musimy wyszukać samemu. W tym celu powinna wystarczyć dobra wyszukiwarka.
Agencje i urzędy celne często sprzedają dane o importerach.


Producenci
W poszukiwaniach należy uwzględnić producentów, gdyż są oni importerami "półproduktów". Pracownicy biur zaopatrzenia chętnie przejrzą nowe oferty. Który z nich jest importerem należy ocenić samemu.


Hurtownicy
Należy pamiętać, że w prawie każdym kraju duzi hurtownicy są importerami. Znaleźć listę takich hurtowników, podobnie jak producentów określonego wyrobu, nie jest trudno.


Banki
W krajach Unii Europejskiej banki zaczynają być źródłem informacji o importerach.


Biura promocji importu
Należy korzystać z instytucji wspierających handel zagraniczny, szczególnie biur promocji importu, które są w każdym z krajów wysoko rozwiniętych.


Polska dyplomacja
Informacje o importerach, w określonym kraju, powinny posiadać wydziały handlowe polskich placówek dyplomatycznych.


Konsulting
Źródłem informacji mogą być firmy kojarzące partnerów handlowych.
Wiele firm oferuje badania rynków, w poszczególnych sektorach i na określonych rynkach. Takie badania powinny zawierać listy importerów.


Związki importerów
Warto odwiedzić związki importerów w poszczególnych krajach. Ich członkowie są zapewne znaczącymi importerami.


Poszukiwania osobiste
Kolejnym źródłem informacji mogą być informacje zdobyte osobiście podczas rozmów handlowych, specjalistycznych targów, ...


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas