Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: PolskaFinanse
     Finansowanie MŚP - Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Polska

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest instytucją ukierunkowaną na pomoc w tworzeniu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem firm z obszaru Polski Północno - Zachodniej. Będąc kontynuatorem działalności Kanadyjsko - Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Fundacja proponuje polskim mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom pomoc finansową i szkoleniowo - doradczą w ramach następujących programów:

 1. Regionalne i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe:

  • Regionalny Fundusz Pożyczkowy "Pomeranus"
  • Subregionalny Fundusz Pożyczkowy "Wielkopolska Północ"
  • Subregionalny Fundusz Pożyczkowy "Kujawiak"
  • Subregionalny Fundusz Pożyczkowy "Gryf"
  • Subregionalny Fundusz Pożyczkowy "Odra"
  • Subregionalny Fundusz Pożyczkowy "Dolny Śląsk"

 2. Program Pożyczek Bezpośrednich PFP:

  Program Pożyczek Bezpośrednich PFP oferowany jest dla małych i średnich przedsiębiorców, których potrzeby finansowe w zakresie finansowania działalności inwestycyjnej i obrotowej kształtują się w przedziale 120 - 700 tys zł. Program obejmuje swoim zasięgiem przedsiębiorców z Polski Północno - Zachodniej, a w szczególności z województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego.

  Cechą charakterystyczną Programu jest wysoki poziom maksymalnej kwoty pożyczki - do 700 tys. złotych oraz elastyczność w procesie podejmowania decyzji. Wszelkie formalności dokonywane są bezpośrednio przez Dział Pożyczek Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie.

  Oferta pozyczek bezpośrednich obejmuje:

  • Pożyczkę "Start" na rozpoczęcie działalności
  • Pożyczkę elastyczną

  Integralną częścią programu są szkolenia i usługi doradztwa mające na celu pomoc merytoryczną firmom rozpoczynającym działalność oraz podniesienie jakości zarządzania i zwiększenie skuteczności działania istniejących przedsiębiorstw.

 3. Kanadyjski Program Pożyczkowy

  Kanadyjski Program Pożyczkowy powstał w 2000 roku. Jest on realizowany jest we współpracy z lokalnymi i regionalnymi Inkubatorami Przedsiębiorczości na terenie całego kraju, a kierowany jest do najmniejszych firm z przeznaczeniem na finansowanie początkowego etapu rozwoju, działalności bieżącej i inwestycyjnej (pożyczka do 50 tys zł).

  Polska Fundacja Przedsiębiorczości współpracuje w ramach tego Programu z wybranymi Inkubatorami Przedsiębiorczości, które prowadzą lokalne fundusze pożyczkowe. Celem Programu jest wspieranie lokalnych i regionalnych inicjatyw w zakresie tworzenia i rozwoju funduszy mikro-pożyczkowych wspomagających powstawanie i rozwój mikro i małych przedsiębiorców poprzez ułatwienie ich dostępu do zewnętrznego finansowania Charakterystyka

  • finansowanie kosztów uruchomienia i rozwoju działalności mikro i małych przedsiębiorstw, w tym środków obrotowych oraz środków trwałych
  • kwota pożyczki: do 50 tys. zł
  • okres trwania pożyczki: do 3 lat z możliwością karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy
  • oprocentowanie: zmienne, negocjowane bezpośrednio z wybranym Inkubatorem Przedsiębiorczości
  • zabezpieczenie: minimalnym możliwym do zaakceptowania jest poręczenie i/lub weksel in blanco

  Przedsiębiorcy którzy mogą korzystać z pożyczki:

  • działają na terenie województwa/powiatu/gminy gdzie funkcjonuje inkubator przedsiębiorczości współpracujący z fundacją
  • przedsiębiorcy, którzy mają dobrą strategię działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju
  • mały i średni przedsiębiorca (ze szczególnym uwzględnieniem firm zatrudniających do 10 osób), który posiada dobrą znajomość biznesu i potrzeb rynku, działa nie krócej niż 3 miesiące i ma wyraźnie określony cel na który zostanie użyta pożyczka oraz zaplanował przepływ środków finansowych

  Korzyści

  • ułatwiony dostęp do pożyczki za pośrednictwem lokalnego lub regionalnego inkubatora przedsiębiorczości na terenie całej Polski
  • uproszczona procedura

 4. Program Poręczeń Kredytowych

  I Fundusz Poręczeń Kredytowych POLFUND S.A.

  Polska Fundacja Przedsiębiorczości wraz z Bankiem Zachodnim WBK S.A. utworzyła w 2001 roku Fundusz Poręczeń Kredytowych POLFUND S.A. Zasadniczym celem POLFUND S.A. jest udzielanie poręczeń kredytowych umożliwiających małym i średnim firmom otrzymanie kredytu bankowego.

  Charakterystyka

  POLFUND S.A. oferuje poręczenia firmom, które ubiegają się o kredyt i nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia jego spłaty.

  • poręczeniem mogą być objęte kredyty oferowane przez wszystkie oddziały Banku Zachodniego WBK S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. Oddział W Szczecinie
  • maksymalny poziom poręczenia wynosi 70% wnioskowanego kredytu. Poręczenie nie obejmuje odsetek oraz prowizji związanych z kredytem.
  • minimalna kwota poręczenia wynosi 10 tys. zł, a maksymalna 700 tys. zł
  • maksymalny okres poręczenia do 5 lat
  • zasadniczym zabezpieczeniem poręczenia jest weksel in blanco
  • POLFUND S.A. pobiera opłatę od udzielonego poręczenia

  Szczegółowe warunki udzielania poręczeń regulowane są w umowach o współpracy z Bankami.

  II Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

  Polska Fundacja Przedsiębiorczości objęła w 2004 roku udziały w Zachodniopomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

  Mikro i mali przedsiębiorcy z województwa zachodniopomorskiego mogą zatem korzystać z poręczeń pożyczek udzielanych przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach Programu Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS.

  Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w czerwcu 2002 roku na mocy realizacji programu pn. "Program Wspierania Przedsiębiorczości, Wzrostu Innowacyjności Gospodarki i Kierunki Przeciwdziałania Bezrobociu w Województwie Zachodniopomorskim", uchwalonego przez Sejmik Województwa w maju 2001 r. Założycielami ZRFPK jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

  Charakterystyka

  Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. oferuje poręczenia firmom, które ubiegają się o pożyczkę w ramach Programu Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS prowadzonego przez Polską Fundację Przedsiębiorczości i nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia jej spłaty.

  • maksymalny poziom poręczenia wynosi 60% wnioskowanej pożyczki. Poręczenie nie obejmuje odsetek oraz prowizji związanych z pożyczką
  • maksymalny okres poręczenia do 3 lat
  • zasadniczym zabezpieczeniem poręczenia jest weksel in blanco
  • ZRFPK pobiera opłatę od udzielonego poręczenia.

 5. Program Szkoleniowo - Doradczy
 6. Program Szkoleniowo - Doradczy to integralna część pomocy finansowej Fundacji. Adresowany jest do przedsiębiorców potrzebujących pomocy w zakresie szeroko rozumianego zarządzania firmą, tj. tworzenia biznes planów, planowania finansowego, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, programów pomocowych Unii Europejskiej.

Kto może skorzystać ze wsparcia Fundacji?

Inne kryteria oceny przedsiębiorstw:

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Pl. Rodła 9 (II Piętro), 70-419 Szczecin
Godziny otwarcia: 8.00 - 16.00
Tel. 091 35 95 277, Fax 091 35 95 365
Adres www: www.pfp.com.pl
Adres e-mail: pfp@pfp.com.pl


PFP

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas