Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj


Usługi
« Forum
· Promocja
· Uczelnie
· Absolwenci
· Forum online
· Informacje
· Aktualności
· Ogłoszenia
· Formularz

  Blog  
Powrót
Gospodarka
     Belgia - Polska :: uczmy się od najlepszych

Belgia

Zachęcam do przejrzenia tabeli i wyciagnięcia własnych wniosków. Kolorem ciemniejszym oznaczyłem te elementy gdzie Belgowie przewyższają nas powyzej 200 %. Jaśniejszym gdzie przewaga sięga 1.000 % i wyżej. Największa przewaga Belgów jest w:

Tabela opracowana na podstawie źródeł C.I.A.
dostępnych w lutym 2004 roku.

Kryterium Belgia Polska Różnica
Bel./Pol. w %
Powierzchnia
km kw.
30.510 312.685 10%
Ludność 10.289.088 38.622.660 26%
Ilość osób
na metr kw.
337 123 274%
PKB
miliardy
$299,70 $373,20 80%
PKB na osobę $29.200 $9.700 301%
PKB rolnictwo
miliardy
$3,90 $14,18 27%
PKB przemysł
miliardy
$73,13 $130,62 56%
PKB usługi
miliardy
$223,00 $228,40 97%
Ubóstwo
%
4,00 18,40 -
Pracownicy
miliony
4,44 17,60 25%
Pracownicy usługi
miliony
3.240.000 8.870.000 37%
Pracownicy przemysł
miliony
1.110.000 3.890.000 29%
Pracownicy rolnictwo 90.000 4.840.000 2%
PKB rolnictwo
na osobę pracującą w sektorze
$43.333 $2.930 1.478%
PKB przemysł
na osobę pracującą w sektorze
$65.882 $33.578 196%
PKB usługi
na osobę pracującą w sektorze
$68.827 $25.750 267%
Bezrobocie
%
7,20 18,10 40%
Budżet dochód
miliardy
$113,40 $49,60 229%
Budżet dochód
na osobę pracującą
$25.540 $2.818 906%
Energia
produkcja miliardy kWh
74,28 135 55%
Energia
produkcja kWh na osobę
7.219 3.495 207%
Energia węgiel
udział w %
38,40 98,10 -
Energia wodna
udział w %
0,60 1,50 -
Energia inna
udział w %
1,80 0,40 -
Energia nuklearna
udział w %
59,30% 0 -
Eksport
miliardy - f.o.b.
$162,00 $32,40 500%
Eksport
na osobę
$15.740 $840 1.874%
Import
miliardy - f.o.b.
$152,00 $43,40 353%
Bilans h.z.
miliardy $
+10 -11 -
Dług zewnętrzny
miliardy
$28,30 $64,00 44%
Kolej
km
3.471 23.420 14%
Drogi
km
148.216 364.656 41%
Autostrady
km
1.727 358 482%


04-02-22 Krzysztof Drupka

 

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas