Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Obsługa handlu
« Eksport
« Kooperanci
· Kontrakt
· Ryzyko w handlu zagranicznym
· Dokumenty w kontrakcie eksportowym
· Realizacja płatności bankowych
· Inne produkty bankowe

  Kontrakt.  
Ryzyko Sposoby płatności Elementy kontraktu Finansowanie projektu Ubezpieczenie kredytu

Ryzyko

Zgodnie z doświadczeniem państw zachodnich wielkość firmy nie jest barierą w zdobywaniu zagranicznych rynków zbytu. Firma musi jednak starannie opracować projekt eksportowy i trafnie określić rynek docelowy.

Kontrakt międzynarodowy jest zazwyczaj bardziej ryzykowny niż krajowy. Instrumenty finansowe oferowane przez bank, takie jak np. akredytywa dokumentowa czy inkaso dokumentowe, podlegają międzynarodowym konwencjom handlu zagranicznego, opracowanymi przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu i szczególnie dla pierwszych transakcji z partnerem zagranicznym, limitują ryzyko nie otrzymania zapłaty.Sposoby płatności

Poniżej podaję sposoby zapłaty w handlu międzynarodowym, od gwarantujących otrzymanie zapłaty do najbardziej ryzykownych:
 1. Przedpłata całkowita - Full Prepayment. Metoda stosowana raczej sporadycznie,
 2. Akredytywa potwierdzona przez bank - Letter of Credit confirmed,
 3. Akredytywa - Letter of Credit,
 4. Inkaso dokumentowe - Documentary Collection,
 5. Polecenie wypłaty w rachunku otwartym - Open Account. Zapłata następuje zazwyczaj po dostawie towaru. Najczęstsze terminy kredytu to 30 - 60 dni. Najpowszechniejsza metoda w UE, w handlu pomiędzy stałymi partnerami.

Elementy kontraktu

Podstawowe elementy kontraktu międzynarodowego są następujące:
 • data,
 • nazwa i adres kupującego i sprzedającego,
 • numer zamówienia lub kontraktu, opis i ilość towaru,
 • ceny jednostkowe, włącznie z wszystkimi kosztami dodatkowymi oraz wartość całkowita do zapłacenia,
 • ciężar towaru, ilość pakunków, numer i oznaczenie wysyłki,
 • warunki i termin dostawy + wymagane dokumenty ... więcej Płatności >>>,
 • waluta i warunki płatności,
 • precyzyjny podział odpowiedzialności i kosztów związanych z ubezpieczenie transportu ... więcej Incoterms >>>
 • sposób wysyłki.

Finansowanie projektu

Chcąc zachować płynność finansową firmy warto skorzystać z następujących sposobów umożliwiających sfinansowanie przygotowania projektu eksportowego:
 • Zapłata z góry. Żądając zapłaty z góry, zyskujemy pewność finansową, narażając się jednak na utratę kontraktu, w przypadku braku zaufania importera do naszej firmy,
 • Akredytywa pieniężna (L/C),
 • Marża kredytowa w banku, na sfinansowanie projektu eksportowego.
 • Faktoring, dla kredytów krótkoterminowych i forfaiting, dla średnioterminowych.

Ubezpieczenie kredytu

Obecnie 80% handlu światowego jest prowadzone z odroczonym terminem płatności. Należy rozważyć możliwość skorzystania z usług wyspecjalizowanego ubezpieczyciela należności, który może zabezpieczyć sprzedaż eksportową, a także udzielić gwarancji kontraktowych i celnych. W Polsce ubezpieczaniem kredytów eksportowych zajmuje się KUKE


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas