Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Obsługa handlu
« Eksport
« Kooperanci
· Jednostki wykorzystywane w transporcie
· Zamiana jednostek amerykańskich na metryczne
· Wymiary kontenerów oceanicznych
· Wymiary kontenerów lotniczych

  Jednostki wykorzystywane w transporcie.     Jednostki miary

Trzy podstawowe jednostki metryczne to: metr, gram, litr. Metryczny prefix to:

Długość
1 kilometer = 0.62137 mi
1 meter = 3.2808 ft
1 centimeter = 0.3937 in
1 mile = 1.6093 km
1 foot = 0.3048 m
1 inch = 2.54 cm


Waga
1 kilogram = 2.2046 lbs
1 gram = 0.0353 oz
1 short ton = 907.1847 kilos
1 pound = 0.4536 kilos
1 ounce = 28.3495 g


Pojemność
1 hectoliter = 100 l = 0.1 m³ = 26.4172 gal
1 liter = 100 cl = 1 dm³ = 1.0567 qt
1 gallon (U.S.) = 3.7853 l - -
1 cubic inch = 16.3871 cm³ - -


Powierzchnia
1 square kilometer = 1 million m² = 0.3861 mi²
1 hectare = 10,000 m² = 2.471 acres
1 square meter = 10.7639 ft² = 1550.003 in²
1 square mile = 640 acres = 258.9988 ha²
1 square foot = 144 in² = 929.0304 cm²


 

   Przeliczanie jednostek miary

  Symbol Jeśli go znasz Pomnóż przez Żeby znaleźć Symbol
Długośc mm millimeters 0.03937 inches in
cm centimeters 0.3937 inches in
m meters 3.3 feet ft
m meters 1.1 yards yd
km kilometers 0.62 miles mi
in inches 2.54 centimeters cm
ft feet 30.48 centimeters cm
yd yards 0.9144 meters m
Powierzchnia cm² square centimeters 0.16 square inches in²
square meters 1.2 square yards yd²
km² square kilometers 0.4 square miles mi²
ha² hectares (10,000 m2) 2.5 acres  
in² square inches 6.5 square centimeters cm²
ft² square feet 0.09 square meters
yd² square yards 0.8 square meters
mi² square miles 2.6 square kilomters km²
Waga g grams 0.035 ounce oz
kg kilograms 2.2046 pounds lb
t tonnes
(1,000 kq)
1.1 short tons  
oz ounces 28.3495 grams g
lb pounds 0.45 kilograms kg
Pojemność ml milliliters 0.03 fluid ounces fl oz
l liters 2.1 pints pt
l liters 1.06 quarts qt
l liters 0.26 gallons gal
cubic meters 35.314 cubic feet ft³
cubic meters 1.3 cubic yards yd³
tsp teaspoons 5 milliliters ml
tbsp tablespoons 15 milliliters ml
fl oz fluid ounces 30 milliliters ml
c cups 0.24 liters l
pt pints 0.47 liters l
qt quarts 0.97 liters l
gal gallons 3.8 liters l
ft³ cubic feet 0.03 cubic meters
yd³ cubic yards 0.76 cubic meters


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas