Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Strategia i plany
« Eksport
· Agent
· Alianse
· Barter
· Eksport koopertacyjny
· Eksport w dobie globalizacji
· Euromarket
· Grupy kooperacyjne przedsiębiorstw
· Konsorcjum
· Plan eksportu
· Prawo i fiskus
· Rozwój eksportu
· Strategia eksportu
· Strategie wejścia na rynek
· Strategie MŚP w UE
· Transfer technologii
· Wybór kraju eksportu

  Wybór kraju eksportu.  
Spis Treści
 
Strategie rozwoju firmy
Podjęcie decyzji
Wejście na nowe rynki
Ocena ryzyka
Wstępne kryteria oceny rynku
Szczegółowe kryteria oceny rynku
 

Strategie rozwoju firmy

Dostarczanie nowego produktu lub usługi.

Wprowadzenie nowej strategii. Jeżeli ściśle współpracujesz z innymi firmami, uzgodnij z nimi zmiany w strategii.

Wejście na nowe rynki zagraniczne.

 

Podjęcie decyzji

Możesz rozważyć wyjście na zagraniczne rynki zbytu gdy:

 

Wejście na nowe rynki

 

Ocena ryzyka

Kryteria oceny ryzyka zgodnie z indeksem BERI ( Business Environment Risk Index )

 

Wstępne kryteria oceny rynku

Tabela przedstawia wstępny sposób selekcji rynków eksportowych. Została wykonana dla eksportu przetworów owocowych. Przyjęty współczynnik określa sposób ważności określonego kryterium.

Kryteria Współ. Argen. Nigeria Francja Japon. USA
Dystans 2 1 2 1 2 2 4 1 2 1 2
Otwartość 3 1 3 1 3 3 9 2 6 4 12
Normy produktów 4 1 4 1 4 3 12 2 8 3 12
Połączenie 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1
Poziom życia 1 1 1 1 1 3 3 2 2 4 4
Sytuacja polityczna 1 1 1 1 1 3 3 3 3 4 4
Stabilność pieniądza 3 1 3 1 3 2 6 3 9 4 12
Wypłacalność 2 1 2 2 4 4 8 4 8 4 8
Wartość rynku 4 2 8 1 4 3 12 3 12 4 16
Konkurencja lokalna 2 2 4 2 4 1 2 4 8 2 4
... polska 2 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6
... międzynarodowa 2 3 6 3 6 1 2 1 2 1 2
Język 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Różnice kulturowe 3 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6
TOTAL 49 47 78 75 91

Z przedstawionej powyżej analizy wynika, że najkorzystniejszym rynkiem dla naszych przetworów owocowych jest rynek północno amerykański.

 

Szczegółowe kryteria oceny rynku

Wykorzystując niżej wyliczone kryteria można stworzyć tabelkę jak wyżej i przy użyciu odpowiednich współczynników ocenić atrakcyjność poszczególnych rynków.

1. Typ rynku

2. Uwarunkowania polityczne

Oceń stopień ryzyka politycznego, funkcjonowanie rządu, podstawowe problemy polityczne. Zbadaj do jakich organizacji międzynarodowych należy dany kraj.

3. Uwarunkowania ekonomiczne kraju

Zbadaj sytuację ekonomiczną kraju: dochód narodowy na mieszkańca, stopę inflacji, bezrobocia, bilans handlowy, płatniczy, ... Oceń stopień uprzemysłowienia kraju, urbanizacji, edukacji, język, infrastrukturę lokalną oraz tendencje ekonomiczne. Zrób analizę importu i eksportu danego kraju.

4. Informacje handlowe

5. Porozumienie, konsorcjum z partnerem miejscowym

6. Kanały umożliwiające wejście na dany rynek
Określ budżet jaki chcesz przeznaczyć na działania eksportowe. Jeśli twoje środki są skromne, szukaj rynków z dobrze rozwiniętą siecią przedsiębiorstw obsługi handlu.

6. Zwyczaje kulturowe

8. Wsparcie rządu polskiego

9. Rady dla podróżujących

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas