Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Obsługa handlu
« Eksport
· Bank »
· Płatności
· Akredytywa
· Kontrakty pochodne oparte na opcjach
· Zabezpieczenia transakcji w hz.
· Akredytywa a brak kapitału.
· Kooperanci
· Transport -- kalkulator »
· Wywiadownia

  Akredytywa - L/C  

Documentary Credits (L/C) :: letter of credit :: documentary letter of credit (DLC) :: commercial letter of credit.

Spis Treści
 
Rodzaje L/C
Uczestnicy transakcji L/C
Sprawdzenie L/C
Korzyści L/C
Dokumenty L/C

Rodzaje L/C

Irrevocable <-> Revocable Letters of Credit - nieodwołalny i odwołalny.

Irrevocable and Without Recourse Letter of Credit, w którym występuje klauzula "irrevocable and without recourse documentary credit". Revocable Letter of Credit jest rzadziej stosowany. Gdy brak określenia znaczy: irrevocable..

Confirmed Irrevocable <-> Unconfirmed Irrevocable Letters of Credit - potwierdzony i niepotwierdzony.

Akredytywa potwierdzona - bank potwierdzający przejmuje zobowiązania takie same, jak bank otwierający akredytywę, co do dokonania zapłaty beneficjantowi w zamian za złożenie odpowiednich dokumentów, określonych w warunkach akredytywy. Jest to najkorzystniejsza forma akredytywy dla eksportera. Confirmed Irrevocable Letter of Credit jest stosowany w handlu z niestabilnymi krajami. Trzeci bank potwierdza: "we confirm the credit and hereby undertake ..." :: "we add our confirmation to this credit and hereby undertake ..."

Restricted Negotiable <-> Freely Negotiable Letters of Credit

Restricted Negotiable Letter of Credit, w którym wymagana jest autoryzacja ściśle wskazanego banku. Freely Negotiable Letter of Credit - występują klauzule: "this credit is not restricted to any bank for negotiation" :: "this credit may be negotiated at any bank"

Revolving Letter of Credit lub Revolving Documentary L/C (RDLC) - rewolwingowy.

Warunki L/C są powtarzalne. Są respektowane dla licznych dostaw w określonym czasie.

Transferable <-> Non-transferable Letters of Credit - przenośny.

Gdy nie zaznaczono, że "transferable", rozumie się, że jest non-transferable. Akredytywa przenośna umożliwia pośrednikom handlowym sfinansowanie produkcji lub zakupu towaru bez zaangażowania własnych środków pieniężnych.

Back to Back

Akredytywy "back to back" są bardziej zaawansowaną formą akredytywy przenośnej. Stosowane w przypadku, gdy przeniesienie akredytywy z różnych powodów jest niemożliwe. Przykładowo wtórny beneficjant nie akceptuje akredytywy przenośnej jako zabezpieczenia swoich należności.

Standby Letter of Credit (SBLC)

W akredytywie "standby" płatność realizowana jest na podstawie prezentacji weksla trasowanego wraz z pisemnym oświadczeniem beneficjanta, że kontrahent nie wywiązał się ze swoich zobowiązań płatniczych. Wykorzystywane są do zabezpieczania zobowiązań powstałych m.in. w wyniku udzielenia kredytu lub dostarczenia towarów i usług w tzw. rachunku otwartym.

Fully Funded Documentary L/C payable at sight (FFDLC)

Przy okazji tego pojęcia chciałbym dodać, że w żargonie handlowym używanych jest wiele skrótów. Jeżeli określony skrót nie jest oczywisty i nie występuje w nomenklaturze bankowej, to należy być ostrożnym i po prostu spytać partnera co on oznacza.

Red Clause

Akredytywy "red clause" (z czerwoną klauzulą) - umożliwiają wypłatę zaliczki na zakup towaru lub jego produkcję w zamian za ustanowienie rzeczowego zabezpieczenia w postaci kwitu składowego lub zastrzeżenia prawa własności na towarze.

Green Clause

Akredytywy "green clause" (z zieloną klauzulą) - umożliwiają wypłatę zaliczki na zakup towaru, jego produkcję lub na przedpłatę za wykonanie usługi, przy czym warunkiem wypłaty zaliczki jest najczęściej potwierdzenie odbioru zaliczki.

Dwa rodzaje akredytyw

Uczestnicy transakcji L/C

Applicant - odbiorca towaru lub pośrednik, który otwiera w swoim banku L/C, na rzecz dostawcy towaru. (DEF Imports)

Beneficiary - Dostawca towaru, na rzecz którego L/C jest emitowany. (UVW Exports)

Issuing Bank - Bank emitujący L/C. Bank odbiorcy towaru, który działając w jego imieniu emituje kredyt i zobowiązuje się do jego zapłacenia.

Advising Bank, notifying bank - bank korespondencyjny, który jest oddziałem lub bankiem korespondencyjnym banku kupującego, w kraju sprzedającego. Sprzedający może wymagać od kupującego by wpisał w L/C konkretny bank jako korespondenta. Advising Bank zawiadamia sprzedającego o kredycie bez zobowiązania płatności.

Confirming Bank - Advising Bank, który na żądanie banku emitującego L/C potwierdza wspólnie, że będzie respektował L/C gdy wymagane dokumenty będą zgodne.

Drawee Bank - Bank trasujący, na który ciągnione są weksle wystawione przez eksportera.

Nominated Bank - bank wytypowany przez Issuing Bank do zapłaty, akceptacji weksli, negocjowania L/C. Nominated Bank może być inny niż Advising Bank.

Paying, Accepting or Negotiating Bank - Nominated Bank, który akceptuje warunki weksla podane w L/C, poprzez jego datowanie, złożenie podpisu na odwrocie lub określenie daty wygaśnięcia. W dniu wygaśnięcia weksel jest płacony przez Bank Akceptujący.

Presenter - bank przekazujący dokumenty do banku emitującego w celu ich uregulowania.

Reimbursing bank - bank autoryzowany przez bank emitujący L/C do spłacenia banku trasującego lub każdego innego banku, który zaprezentuje żądanie spłaty w ramach L/C.

Remitting bank - bank, który dostarcza dokumenty i ewentualnie weksel do banku remitenta w celu jego uregulowania.

Transferring Bank - bank płacący, akceptujący lub negocjujący, który zgodnie z warunkami L/C, transferuje L/C na osobę trzecią.

Sprawdzenie L/C

Eksporter powinien sprawdzić:

Eksporter powinien sprawdzić następujące detale w L/C:

"Unless otherwise expressly stated, this Credit is subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 1993 Revision, International Chamber of Commerce Publication No. 500."

Korzyści L/C

Dla eksporterów jak i importerów:

Dla importerów:

Dla eksporterów:

Dokumenty L/C

Data dokumentu

Wszystkie dokumenty załączone do L/C z datą wcześniejszą od daty wystawienia L/C są akceptowalne, chyba, że stosowna klauzula w L/C mówi co innego.

Oryginały dokumentów

Powinny mieć oznaczenie "Original" i być podpisane, gdy podpis jest wymagany, chyba, że stosowna klauzula w L/C mówi co innego.

Kopie dokumentów

Do L/C powinien być załączony oryginał każdego dokumentu i 5 kopii, jak w przypadku faktury i listy ładunkowej.

Podpisy na dokumentach

Dokument może być podpisany ręcznie, stemplem lub w inny elektroniczny lub mechaniczny sposób. Kopie nie muszą być podpisane. Nie zaszkodzi jednak podpisać kopie faktury i listy ładunkowej. Gdy w L/C jest zaznaczone: "signed commercial invoice ..." eksporter musi podpisać oryginał i kopie faktury.

Autoryzacja dokumentów

Należy pamiętać o autoryzacji określonych dokumentów, gdy jest to wymagane w L/C.

Niewyspecyfikowane dokumenty

Bank nie egzaminuje dokumentów nie wyszczególnionych w L/C. Gdy L/C stawia wymaganie bez wymogu załączenia dokumentu, bank te wymagania uważa za nieistniejące.Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas