Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: MenadżmentInnowacyjność
     Kreatywność, twórczość, innowacja

Kreatywność, twórczość, innowacja.

  Kapitał innowacyjny

Podstawą kreowania rozwiązań innowacyjnych jest istniejący w organizacji kapitał innowacyjny, na który składa się:

 1. kapitał intelektualny i
 2. kompetencje twórcze pracowników.
  Kreatywność, twórczość, innowacja

Kreatywność to postawa, styl psychologicznego funkcjonowania, który cechuje się określonymi właściwościami procesów psychicznych, m.in. otwartość i ciekawość poznawcza, tolerancja na wieloznaczność, motywacja wewnętrzna, które konstytuują względnie trwałą zdolność jednostki do tworzenia nowych idei i rozwiązań.

Twórczość natomiast dotyczy tych działań, które są uznawane za twórcze w danej dziedzinie.

Innowacja jest to proces obejmujący wszystkie działania, związane z kreowaniem pomysłu, a następnie jego wdrażaniem.

Innowacyjność odnosi się do realizacji idei i wprowadzania ich do praktyki w danym środowisku. To zdolność organizacji do poszukiwania, wdrażania i upowszechniania innowacji.

  Stymulatory twórczości:
 1. tolerancja wieloznaczności (ang. tolerance for ambiguity)
 2. niezależność spostrzeżeniowa (ang. stimulus freedom)
 3. swoboda działania (ang. functional freedom)
 4. elastyczność (ang. flexibility)
 5. podejmowanie ryzyka (ang. risk taking)
 6. preferencja nieporządku (ang. preference for disorder)
 7. odraczanie gratyfikacji (ang. delay of gratification)
 8. niezależność od stereotypowych ról płciowych (ang. freedom from sex-role stereotyping)
 9. wytrwałość (ang. perseverance)
 10. odwaga (ang. courage).


Opracowanie PARP

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas