Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: PolskaFinanse
     Finansowanie MŚP - Fundusz Mikro

Polska

Fundusz Mikro został założony w 1994 roku przez Polsko - Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości by promować rozwój małych przedsiębiorców. Jest wiodącym przedsięwzięciem w zakresie mikrofinansowania w Polsce i największym w Europie Środkowej.

Celem Funduszu jest wspieranie rozwoju mikroprzedsiębierczości poprzez udostępnianie kapitału w formie pożyczek właścicielom małych firm.

Przedsiębiorcy - Klienci Funduszu Mikro obsługiwani są przez doradców klienta w 40 oddziałach znajdujących się na terenie całego kraju.

Fundusz Mikro wypracował unikalną formę współpracy finansowej z klientami, opartą na zasadzie partnerstwa i wzajemnego zaufania. Oferuje im stały dostęp do kapitału na prostych warunkach, bez zbędnie rozbudowanych formalności, bez wymaganego zabezpieczenia pożyczki.

Ze środków Funduszu Mikro skorzystało już blisko 42.000 klientów, łączna wartość udzielonych pożyczek wynosi ponad 680 mln PLN.

W ofercie Funduszu znajduje się również produkt kierowany do osób mających zamiar rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek.

Co oferujemy

Fundusz Mikro oferuje długoterminową współpracę finansową polegającą na udostępnianiu kapitału w formie pożyczek tym osobom prowadzącym działalność gospodarczą, które rozumieją, że bez dostępu do zewnętrznego finansowania utrzymanie się na rynku jest trudne, a rozwój jest niemożliwy.

Właściciele małych firm - mikroprzedsiębiorcy z powodów formalnych nie mają dostępu do oferty kredytowej komercyjnych banków. Często nie są w stanie udokumentować swojej wiarygodności kredytowej, nie posiadają majątku, który mógłby stanowić zabezpieczenie kredytu, a skala ich działania i zapotrzebowanie na środki są z punktu widzenia banku zbyt małe. Dzięki nawiązywanym relacjom pomiędzy mikroprzedsiębiorcami a Funduszem Mikro problemy formalne nie stanowią przeszkód w podejmowaniu współpracy, która opiera się na zasadach partnerstwa i wzajemnego zaufania.

Jak działamy

Profesjonalnie i szybko. W oddziałah Funduszu Mikro pracują doradcy klienta, kompetentni ludzie znający problemy z jakimi spotykają się właściciele małych firm. Przedsiębiorcy, z którymi współpracujemy, traktują Fundusz Mikro jak partnera w biznesie. Każdy przedsiębiorca i każdy wniosek o pożyczkę traktowany jest indywidualnie. Rozmawiamy z każdym przedsiębiorcą o celu wydatku i o jego dotychczasowym doświadczeniu. Formalności ograniczyliśmy do niezbędnego minimum. Mamy zróżnicowane oferty dostosowane do różnych potrzeb, możliwości i sytuacji, w jakich może znajdować się mała firma. Decyzja o przyznaniu pożyczki podejmowana jest w 2 dni.

Kto może wnioskować o pożyczkę

Mikroprzedsiębiorcy

Z pożyczek z Funduszu Mikro mogą korzystać właściciele najmniejszych działających w naszym kraju przedsiębiorstw: małych sklepów, warsztatów usługowych i produkcyjnych, działających legalnie, nie zatrudniających więcej niż kilka osób, opodatkowanych na zasadach ogólnych, płatników zryczałtowanego podatku dochodowego i karty podatkowej. Pożyczkę z Funduszu Mikro można przeznaczyć wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą:

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą

Osoby, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek mogą otrzymać pożyczkę na „start”. Powinny przedstawić konkretny pomysł i plan jego realizacji. Wypłata pożyczki możliwa jest dopiero po zarejestrowaniu firmy przez pożyczkobiorcę i otwarciu przez niego konta bankowego na działalność gospodarczą.

Stowarzyszenia

Stowarzyszenia powołane w celu realizacji inwestycji i przedsięwzięć mogących ułatwić życie lokalnym społecznościom (budowa parkingów, drogi, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, hal targowych, zakup autobusu do przewożenia dzieci do szkoły itp.) również mogą otrzymać pożyczkę na dofinansowanie realizacji konkretnego projektu. Warunkiem udzielenia pożyczki jest posiadanie przez stowarzyszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Szczegółowych informacji na temat warunków, na jakich Fundusz Mikro udostępnia kapitał stowarzyszeniom udzielają doradcy klienta we wszystkich oddziałach Funduszu Mikro na terenie całego kraju.

Agroturystyka

Osoby prowadzące gospodarstwa mogą otrzymać pożyczkę na cele związane z tą działalnością pod warunkiem posiadania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Szczegółowych informacji na temat warunków, na jakich Fundusz Mikro udostępnia kapitał osobom prowadzącym gospodarstwa agroturystyczne udzielają doradcy klienta we wszystkich oddziałach Funduszu Mikro na terenie całego kraju.

Warunki współpracy

Aby skorzystać z oferty Funduszu Mikro należy skontaktować się z doradcą klienta. Procedury Funduszu są proste, nie wymagamy, zaświadczeń z ZUS i urzędu skarbowego, opieramy się na oświadczeniach. W przypadku pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie wymagamy formalnego biznesplanu, wspólnie z klientem oceniamy ryzyko nowego przedsięwzięcia.

Dokumenty

Aby skrócić do minimum czas oczekiwania na środki finansowe, na spotkanie z doradcą należy przygotować wypełniony własnoręcznie wniosek oraz następujące dokumenty:

Koszt pożyczki

Koszt pożyczki uzależniony jest od kwoty pożyczki, okresu na jaki zostaje przyznana oraz liczby ewentualnych poręczycieli. Dlatego w celu szczegółowego określenia kosztu konieczne jest spotkanie z doradcą.

Produkty

BiznesPożyczka

BiznesPożyczka to produkt, który adresowany jest do osób prowadzących działalność gospodarczą.

Kwoty

Dla klientów, którzy zamierzają po raz pierwszy skorzystać z oferty Funduszu proponujemy pożyczki od 1000 zł do 50.000 zł.
Dla stałych klientów Fundusz Mikro proponuje pożyczki w kwotach od 1000 zł do 150.000 zł.

Okres

Maksymalny okres na jaki pożyczka może zostać zaciągnięta to 36 miesięcy. Przy niższych kwotach pożyczek okres spłaty jest odpowiednio krótszy.

Poręczenie

Liczba poręczycieli (lub ich brak) uzależnione są od kwoty pożyczki oraz od okresu na jaki zostaje zaciągnięta. Istnieje również możliwość majątkowego zabezpieczenia pożyczki.

Koszt

Na koszt pożyczki składa się oprocentowanie oraz opłata administracyjna i jest on uzależniony od kwoty pożyczki oraz okresu na jaki pożyczka zostaje zaciągnięta.

BiznesPożyczka bez poręczyciela

BiznesPożyczka bez poręczyciela to produkt, który adresowany jest do wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą zainteresowanych pożyczką bez konieczności poręczenia.

Kwoty

Od 1000 zł do 10.000 zł.

Okres

Maksymalny okres to 12 miesięcy.

Koszt

Na koszt pożyczki składa się oprocentowanie oraz opłata administracyjna i jest on uzależniony od kwoty pożyczki oraz okresu na jaki pożyczka zostaje zaciągnięta.

BiznesPożyczka SOLO

BiznesPożyczka SOLO to produkt kierowany do stałych klientów Funduszu Mikro.
Pożyczka ta nie wymaga żadnego zabezpieczenia.

Kwoty

Od 1000 zł do 15.000 zł.

Okres

Maksymalny okres spłaty to 18 miesięcy
Dla pożyczek do 10.000 zł okres ten wynosi 12 miesięcy.

Koszt

Na koszt pożyczki składa się oprocentowanie oraz opłata administracyjna i jest on uzależniony od kwoty pożyczki oraz okresu na jaki pożyczka zostaje zaciągnięta.

BiznesPożyczka Ekspresowa

To produkt kierowany do klientów Funduszu Mikro, którzy potrzebują SZYBKO pożyczyć niewielka kwotę pieniędzy.
Warunkiem uzyskania pożyczki jest spłacenie minimum 6-ciu rat bieżącej pozyczki.
Pożyczka ta nie wymaga żadnego zabezpieczenia.

Kwoty

Do 3.000 zł.

Okres

Maksymalny okres spłaty to 3 miesiące.

Koszt

Na koszt pożyczki składa się oprocentowanie oraz opłata administracyjna i jest on uzależniony od kwoty pożyczki oraz okresu na jaki pożyczka zostaje zaciągnięta.

Starter

To produkt kierowany do osób, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą.
Wymagany jest szczegółowy opis planowanego przedsięwzięcia.

Kwoty

Do 7.000 zł.

Poręczenie

Minimalna liczba osób poręczająca pożyczkę to 3 osoby.

Okres

Maksymalny okres spłaty to 12 miesięcy.

Koszt

Na koszt pożyczki składa się oprocentowanie oraz opłata administracyjna i jest on uzależniony od kwoty pożyczki oraz okresu na jaki pożyczka zostaje zaciągnięta.

Adres centrali:
ul. Solec 38, 00-394 Warszawa
tel.: 0-22 50 24 500
fax: 0-22 50 24 502
e-mail: fm@funduszmikro.plFundusz Mikro

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas