Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Przygotowania
« Eksport
· Jak rozpocząć eksport? ~ 4 »
· Akty prawne
· Certyfikaty jakości
· Eksport usług
· Globalizacja
· Formularz eksportowy
· Innowacyjność w eksporcie
· Kompetencje
· Silny patent
· Standaryzacja procedur
· Statystyka
· Szukam importera
· Praktyczne rady eksporterów
· Wstępne rady
· Słownik terminologii hz ~ 2 »
· Międzynarodowe organizacje

  Formularz eksportowy.  

Poniżej załączam kwestionariusz eksportowy wykorzystywany do oceny przygotowania firmy do działalności eksportowej. Kwestionariusz wykorzystywałem podczas pracy w Kanadzie.

Firma:.................................................................................
Adres:.................................................................................
Telefon:...............................................................................
Fax:.....................................................................................


->  Informacje ogólne o firmie


 1. Nazwisko:....................................................................
 2. Stanowisko:................................................................
 3. Proszę podać nazwy 5 głównych produktów:
  a. .................................................................................
  b. .................................................................................
  c. .................................................................................
  d. .................................................................................
  e. .................................................................................
 4. Wasza firma jest:
  4.1 Siedzibą główną firmy: Tak.................. Nie.................
  4.1.1 Jeśli tak, to czy macie filie i gdzie się one znajdują ?
  .....................................................................................
  4.2 Filią: Tak..................... Nie......................
  4.2.1 Jeśli tak, to gdzie się znajduje siedziba główna firmy ?
  .....................................................................................
 5. Ile lat istnieje firma ? .........................................
 6. Jaka jest wielkość Waszej firmy ?
  6.1 Ile osób jest zatrudnionych w firmie: ............................
  6.2 Ilość osób pracujących w produkcji: ............................
  6.3 Obroty 3 ostatnich cykli finansowych:
  19.... ......................................PLN
  19.... ......................................PLN
  19.... ......................................PLN
 7. Czy Wasza firma prowadzi działalność zagraniczną ?
  Tak ............................ Nie ............................ ( jeśli nie to proszę przejść do diagnostyki eksportu )
  Jeśli tak to pod jaką formą i od kiedy ? ( więcej niż jedna odpowiedź jest możliwa ), wpisz lata
  Eksport: .....................................................................
  Import: ........................................................................
  Produkcja na licencji zagranicznej: .........................
  Kupno lub sprzedaż franchisingu: ............................
  Konsorcjum eksportowe: ..........................................
  Inwestycje zagraniczne: .............................................
 8. Podaj udział eksportu w sprzedaży firmy, w ostatnich 3 cyklach finansowych:
  19.. ......................................%
  19.. ......................................%
  19.. ......................................%
  Jeśli Wasza firma eksportuje, to w jakiej formie: regularnie okazyjnie
 9. Eksportujemy przez pośrednika w Polsce: ...........................................
 10. Eksportujemy przez agenta importowego za granicą: ...........................................
 11. Eksportujemy na zamówienie klienta za granicą: ...........................................
 12. Stale poszukujemy zamówień eksportowych: ...........................................


->  Ocena działalności eksportowej->  Zarządzanie przedsiębiorstwem


 1. Nasza firma jest dobrze zorganizowana. Każdy pracownik dokładnie wie co ma robić: .....................
 2. Rzadko zdarzają się konflikty pomiędzy członkami dyrekcji w firmie: .....................
 3. Krótkoterminowe cele firmy są jasno sprecyzowane i znane członkom dyrekcji firmy: .....................
 4. Długoterminowe cele firmy są jasno sprecyzowane i znane członkom dyrekcji firmy: .....................
 5. Wszyscy członkowie dyrekcji uczestniczą w planowaniu strategicznym firmy: .....................
 6. Przedsięwzięcia naszej firmy są zawsze dokładnie zaplanowane: .....................
 7. Jak Pan ocenia swoją firmę odnośnie filozofii prowadzenia interesów:
  - dążymy do osiągnięcia jak największego zysku w krótkim okresie czasowym: .....................
  - wolimy osiągać powolny wzrost, ale w sposób regularny: .....................
 8. Proszę podać 3 cele krótkoterminowe i 3 cele długoterminowe, które są priorytetowe w Waszej firmie:
  cele krótkoterminowe:
  1.................................................................................
  2.................................................................................
  3.................................................................................
  cele długoterminowe:
  1..................................................................................
  2..................................................................................
  3..................................................................................


->  Zarządzanie eksportem


 1. W naszej firmie cała dyrekcja uważa, że eksport należy do działań priorytetowych: .....................
 2. Jeśli Wasza firma zdecyduje się rozpocząć działalność eksportową, to czy wszystkie niezbędne środki zostaną udostępnione w celu realizacji tego projektu: .....................
 3. Dyrektorzy i kierownicy w Waszej firmie, którzy będą zajmowali się eksportem, mają solidne pomaturalne lub uniwersyteckie wykształcenie w handlu zagranicznym: .....................
 4. Dyrekcja lub kierownictwo w Waszej firmie posiada doświadczenie w handlu zagranicznym: .....................
 5. Dyrekcja Waszej firmy często podróżuje służbowo za granicę: .....................
 6. Jak długo oceniacie prace przygotowawcze w zakresie eksportu, nim realizowany projekt przyniesie zysk:
  6 miesięcy:...................................
  1 rok: ....................................
  2 lata: .....................................
  3 lata: .....................................
  Powyżej 5 lat:...............................


->  Finanse


 1. Przewidywania wpływów i wypłat robimy każdego miesiąca, na kolejne 12 miesięcy: .....................
 2. Stosujemy inne instrumenty planowania finansowego, istotne dla właściwego planowania różnych form działalności firmy: .....................
 3. Mamy w firmie system księgowy, umożliwiający podział kosztów na bezpośrednie i pośrednie: .....................
 4. Nasz współczynnik płynności finansowej jest wyśmienity; możemy bez problemu sprostać wypływowi gotówki w krótkim okresie czasowym: .....................
 5. Bez problemu możemy uzyskać długoterminowe finansowanie projektu, z banku lub od akcjonariuszy: .....................
 6. Reinwestujemy zyski w naszą firmę w celu podniesienia poziomu technologii, prowadzenie badań, bądź w inną działalność mającą wpływ na rozwój naszej firmy: .....................


->  Marketing


 1. Wielkość sprzedaży w naszej firmie jest planowana według produktu, terytorium i handlowców. Założone cele są porównywane każdego miesiąca z realną sprzedażą: .....................
 2. Znamy udziały w rynku osiągane przez produkty naszej firmy: .....................
 3. Znamy dobrze naszych konkurentów i ich udziały w rynku: .....................
 4. Wykonujemy regularnie badania rynku: .....................
 5. Nasza sprzedaż jest skoncentrowana w rękach kilku dużych klientów: .....................


->  Marketing MIX


 1. Nasze produkty wyróżniają się w stosunku do konkurencyjnych: .....................
 2. Przywiązujemy ogromną wagę do jakości naszych wyrobów: .....................
 3. Jesteśmy elastyczni w określaniu poziomu naszych cen: .....................
 4. W pełni kontrolujemy dystrybucję naszych wyrobów: .....................
 5. Regularnie promujemy nasze produkty: .....................
 6. Dokumenty promocyjne mamy opracowane po Polsku, Angielsku i Niemiecku: .....................
 7. Jaka jest pozycja waszych wyrobów względem produktów konkurencyjnych: .....................
  .................................................................................
  .................................................................................
  .................................................................................
 8. Dlaczego klienci kupują bardziej Wasze produkty niż firm konkurencyjnych:
  .................................................................................
  .................................................................................
  .................................................................................


->  Zarządzanie produkcją


 1. Mamy w firmie system planowania produkcji i kontroli ilości towarów w magazynie: .....................
 2. Mamy zapas mocy produkcyjnych. Łatwo możemy przyjąć nowe zamówienia: ....................
 3. Nasze produkty są chronione patentami: .....................
 4. Posiadamy najnowszy technologicznie sprzęt produkcyjny: .....................
 5. Są w naszej firmie pracownicy, których podstawowym zadaniem jest modernizacja produkcji: .....................


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas