Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Marketing
« Eksport
· Badania rynku
· Cena
· Dystrybucja
· Promocja
· Plan marketingowy
· Różnice kulturowe  »
· Targi

  Promocja i reklama w eksporcie.  

Promocja -> środek komunikacji z klientem

Już przystosowaliśmy produkt do nowego rynku, ustaliliśmy cenę w oparciu o konkurencję i możliwości płatnicze klienta, sieć dystrybucyjna jest na miejscu, pozostał nam najważniejszy składnik marketingu mix, czyli promocja wyrobów wspomagająca bezpośredni handel.

Generalnie promocja jest przekazywaniem pozytywnego wizerunku firmy potencjalnym klientom. Dlatego kampanie promocyjne należy przygotowywać z dużą starannością.

Reklama -> model działania reklamy na klienta

W tym miejscu chciałbym przedstawić model marketingowy prezentujący w jaki sposób reklama, jak również inne działania promocyjne, oddziaływują na klienta.
Efekt zakupu towaru jest wywoływany poprzez zbliżone w czasie anonse reklamowe. Odległość pomiędzy anonsami powinna być tak dobrana by wzmacniała działania poprzednich anonsów i uniemożliwiała ich zapomnienie. Ważne jest by w okresie kampanii promocyjnej produkt był łatwo dostępny, a jego cena na poziomie umożliwiającym zakup przez klienta. Oczywiście anons reklamowy powinien być zaadresowany bezpośrednio do osób zainteresowanych danym produktem. Podczas kampanii należy kontrolować jej efekty i skuteczność podejmowanych działań promocyjnych.

Sposób działania reklamy na klienta

Na początku -> trzeba się przedstawić

Penetrując określony rynek, przede wszystkim, należy przedstawić się swoim klientom. Przed sprzedażą produktów powinniśmy "sprzedać" własną firmę. Promocja służy do tego celu.

Najczęściej stosowanym środkiem promocyjnym jest broszura przedstawiająca firmę. Powinna ona zawierać : prezentację kierownictwa, historię firmy, przedstawiać rynki zbytu firmy, produkty, pracowników i podkreślić skuteczność służb serwisowych. Broszura powinna być wykonana po angielsku jak również w języku kraju gdzie robimy promocję.

Prezentacja produktów

Oprócz broszury firma powinna posiadać katalog przedstawiający produkty firmy, wraz z ich dokładną specyfikacją techniczną. Katalog powinien podkreślać zalety produktów. W celu ułatwienia kalkulacji kosztów transportu należy podać wagę produktów oraz opisać sposób ich pakowania. Katalog powinien zawierać ceny produktów oraz termin ważności cen.

Instrukcja obsługi

Nie wolno zapomnieć o dobrze opracowanej instrukcji montowania, obsługi i konserwacji produktów. Instrukcja powinna używać normy i jednostki stosowane w kraju eksportu oraz uwzględniać zwyczaje i preferencje klientów na tym rynku.

Reklama

Wybór reklamy zależy od produktu i środków finansowych jakimi dysponuje firma. Dla dóbr inwestycyjnych najlepszym medium reklamowym będą specjalistyczne pisma branżowe.
Reklama dóbr konsumpcyjnych za granicą może pochłonąć znaczne środki finansowe.

Najczęściej stosowanym, najtańszym i chyba najskuteczniejszym środkiem jest reklama pocztowa, bezpośrednio skierowana do klienta. Trzeba podkreślić, że konieczność współpracy z agencją reklamową, aktywną na danym rynku, wydaje się być nieodzowna.

Dokładne planowanie promocji jest jednym z kluczowych elementów w rozwoju eksportu.Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas