Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportCło
     TARIC - baza informacji celnej

W artykule EIC Warszawa pragnie zaprezentować Państwu bazę TARIC oraz krok po kroku podpowiedzieć, jak korzystać z jej zasobów.

TARIC jest prowadzoną przez Komisję Europejską (Dyrekcja Generalna Podatków i Unii Celnej) internetową bazą danych zawierającą informacje o aktualnej taryfie celnej Unii Europejskiej. Baza ta jest codziennie aktualizowana. Formalnie, TARIC nie jest źródłem prawa (tym bowiem jest taryfa celna opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej ze wszystkimi zmianami), jednak z bazy TARIC korzysta administracja celna. Ze względu na ciągle zmieniającą się taryfę celną, korzystanie z bazy TARIC jest praktycznie koniecznością nie tylko dla administracji ale również dla indywidualnych importerów i eksporterów.

Język

Dostęp do bazy w języku angielskim - dostępne są także wersje w innych językach urzędowych UE - znajduje się pod następującym adresem:

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=EN

Jak poruszać się po bazie TARIC

Każdy użytkownik korzystający z bazy powinien być przygotowany na podanie trzech informacji:

  1. kodu celnego towaru (TARIC code),
  2. kraju pochodzenia/przeznaczenia (Country of origin/destination),
  3. daty symulacji (Simulation date).Poniżej prezentujemy opis poszczególnych kroków oraz proste przykłady ilustrujące postępowanie użytkownika na każdym etapie poszukiwania.

Kod celny towaru jest podany zgodnie z nomenklaturą scaloną (combined nomenclature - CN), zgodną z wytycznymi Światowej Organizacji Celnej. Nomenklatura ta jest znana polskim przedsiębiorcom albowiem polska taryfa celna również się nią posługuje. Jeżeli jednak nie znamy kodu towaru, to możemy go ustalić przy pomocy hierarchicznego menu dostępnego poprzez wybór klawisza Browse, obok okna, w którym wpisuje się kod celny. Wybierając kolejne poziomy nomenklatury dochodzimy wreszcie do najniższego poziomu szczegółowości. TARIC posługuje się 10-cyfrowym kodem, jednak często aż taki poziom szczegółowości nie jest wymagany. Kod CN stosowany jest także dla sprawozdawczości statystycznej, w tym w obrocie wewnątrzwspólnotowym (Intra-stat).

Przykład: chcemy sprawdzić jakie będzie cło na samochody. Wprowadzamy więc kod 8703221000, tj. samochody o zapłonie iskrowym o pojemności silnika pow. 1000 do 1500 cm3.

Kraj pochodzenia/przeznaczenia wybiera się z rozwijanej listy. Warto zauważyć, że TARIC podaje informacje zarówno o warunkach importu jak i eksportu.

Przykład: sprawdzamy stawki na import z Ukrainy.

Data symulacji jest dniem, na który sprawdzamy stawki celne. Nie oznacza to jednak, że możemy wybrać dowolny dzień w przyszłości i sprawdzić jakie stawki celne będą wtedy obowiązywać. Jak bowiem wiadomo, taryfa celna zmienia się z dnia na dzień. Tym samym, podanie daty służy raczej sprawdzaniu, jaki stan obowiązywał w przeszłości.

Przykład: wybieramy dzień 3.12.2003 r.

Następnie naciskamy przycisk Duty rates i oczekujemy na odpowiedź bazy.

Odpowiedź:

W nagłówku TARIC podaje dane o kodzie towaru, kraju pochodzenia/przeznaczenia oraz o ewentualnych restrykcjach. Po kliknięciu na słowo „description” pokaże się nam opis towaru i jego umiejscowienie w nomenklaturze, zaś po kliknięciu na słowo „restriction” pokaże się opis ograniczeń. Często jednak widnieje komentarz „no restriction”, który oznacza oczywiście brak ograniczeń.

Przykład: w tym przypadku miga słowo „restrictions”, co oznacza, że występują ograniczenia. Po kliknięciu ukazuje się strona poświęcona ograniczeniom w eksporcie. Okazuje się, że należy uzyskać pozwolenie na wywóz samochodów starszych niż 75 lat. Inne ograniczenie dotyczy eksportu dóbr pochodzących z Iraku. Oba te ograniczenia mają więc charakter wyjątkowy.

Poniżej opisu restrykcji znajduje się część poświecona stawkom w imporcie. Pierwsza podana jest stawka podstawowa, następnie jednostka miary, zwolnienie z cła na potrzeby lotnicze oraz ewentualnie stawka preferencyjna, jeśli ma w danym przypadku zastosowanie.

W naszym przykładzie pojawią się następujące informacje:

Zdarza się, że cło jest podawane w formie mieszanej, np. określony procent wartości, nie mniej jednak niż ..., lub jako suma pewnej wartości i procentu. Występuje także osobne cło na cukier, jeśli zawarty jest w produkcie. Zdarza się również, że wartość celna produktu określana jest nie na podstawie deklaracji importera, ale zgodnie z osobnymi regulacjami UE (dotyczy to artykułów łatwo psujących się, np. grejpfrutów).

Kwoty

W przypadku niektórych artykułów Unia stosuje preferencje celne tzw. quota (kwoty). Kwoty oznaczają, że w ramach pewnej wielkości, importerzy mogą w określonym okresie sprowadzać towary bez cła lub ze zredukowanymi stawkami celnymi. Importerzy chcący skorzystać z preferencji składają wniosek w trakcie zgłoszenia celnego. Decyzje o przyznaniu kwoty podejmowane są przez Komisję Europejską codziennie po południu na zasadach kolejności zgłoszeń. Warto wiedzieć, że w ten sposób zarządzane są kwoty przez Dyrekcje Generalną Podatków i Unii Celnej. Kwoty istnieją również w sektorze rolniczym i zarządzane są wówczas przez Dyrekcję Generalną Rolnictwa (DG Agriculture) poprzez system licencji importowych. Istnieją również osobne kwoty na artykuły tekstylne Artykuł niniejszy nie dotyczy kwot rolnych ani tekstylnych.

Na serwerze europa.eu.int istnieje osobna baza informacji o wykorzystaniu kwot importowych. Również kiedy sprawdzamy stawki celne w bazie TARIC pojawią się stosowne informacje, aczkolwiek umieszczony link może nie działać w sposób prawidłowy. Baza QUOTA dostępna jest pod adresem:

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/qotcau.htm

Spis wszystkich baz prowadzonych przez dyrektoriat podatkowo-celny znajduje się pod adresem:

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/databases/database.htm

Bazy obejmują informacje taryfowe (TARIC), kwoty (QUOTA), wiążące informacje celne (BTI), rejestr substancji chemicznych (ECICS), informacje o tranzytowych urzędach celnych (TRANSIT) oraz system sprawdzania numerów VAT (VIES).

Teraz na przykładzie kołnierzy stalowych omówimy informacje jakie można uzyskać za pomocą bazy QUOTA.

Do bazy TARIC wpiszmy kod celny 7307910000 (kołnierze stalowe), kraj pochodzenia Chiny a datę ustalmy na 3.12.2003 r.

Poniżej stawek celnych ukaże się informacja, że istnieje quota. Numer quoty wynosi 090490. Kliinięcie na odnośnik niestety nie przynosi rezultaty - wyświetla się fałszywa informacja o tym, że kwota nie jest zarządzana w tym miejscu. Wejdźmy więc bezpośrednio do bazy QUOTA:

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/qotcau.htm

Po wpisaniu numeru (090490) ukazuje nam się spis kwot (w tym wypadku 2) odnoszących się do danego towaru. Widzimy, że kwota druga obowiązywała od 29.09.2003 do 06.12.2003. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji kliknijmy na odnośnik.

Przykład Objaśnienia
Start date 29/09/2003 Od kiedy obowiązuje kwota
End date 06/12/2003 Do kiedy obowiązuje kwota
Initial amount 26705 tonne Początkowa wielkość kwoty
Balance 21549.384 tonne Aktualny stan wykorzystania - bilans. W przypadku kwoty bilans wraz z wykorzystaniem kwoty przez importerów spada do zera. W przypadku limitu (ceiling), bilans stopniowo rośnie aż do osiągnięcia poziomu limitu, co oznacza wyczerpanie limitu.
Last allocation date 19/12/2003 Data ostatniej alokacji, tj. pozwolenia importerowi na import w ramach kwoty
Percentage allocated 100 % Procent, jaki został przydzielony. W ostatnich dniach obowiązywania kwoty wnioski importerów nie mogą zostać uwzględnione w całości. Obowiązują wówczas następujące zasady. Uwzglednia się w całości wnioski z dni poprzednich, natomiast wnioski z tego samego dnia są uwzględniane w takim procencie, żeby doprowadzić do wyczerpania kwoty. Wnioski z dni późniejszych nie są uwzględniane.
Status Not critical Status kwoty. Status krytyczny oznacza, że kwota może być wyczerpana w ciągu najbliższych dni. Jeżeli natomiast status jest niekrytyczny, to celnicy nie muszą żądać zabezpieczania należności celnych.
Total awaiting allocation 0 tonne Oczekujące zgłoszenia na alokację. Wielkość ta pokazuje zainteresowanie kwotą i pozwala w przybliżeniu oszacować tempo jej wyczerpywania.
Last import date 06/12/2003 Data ostatniego zgłoszenia.
Exhausted date - Data wyczerpania kwoty. W naszym przykładzie importerzy nie wykorzystali kwoty w całości.
Block date - Data zablokowania kwoty. Czasami kwoty są blokowane przed wyczerpaniem - generalnie, dzieje się tak, gdy z jakiś powodów trzeba zapewnić importerom równy dostęp do powiększonej wielkości kwoty. Blokada kwoty pozwala na uwzględnienie zmiany w polityce handlowej importerów.
Associated Taric code(s) Powiązany z kwotą kod celny towaru

Informacje znajdujące się w bazie QUOTA pozwalają więc - z pewnym przybliżeniem - na orientację co do możliwości korzystania z preferencji celnych przy imporcie towarów.

Ograniczenia użyteczności podawania ogólnych kodów w bazie celnej TARIC

Przy korzystaniu z bazy TARIC należy pamiętać, że baza nie pokazuje wszystkich ograniczeń w przypadku podania kodów ogólnych towarów (np. takich jak 6402 99, 6403 91, 6403 99, 6404 11).

Baza domyślnie wówczas przyjmuje rozszerzenie kodów generalnych do pierwszego kodu szczegółowego i pokazuje informacje dla tego kodu.

Może się zdarzyć (i w powyższych przykładach się zdarza), że kody jednostkowe podporządkowane kodom ogólnym są poddane ograniczeniom. Informacja ta nie ukaże się w informacji na temat towarów o podanym ogólnym kodzie.

Baza TARIC nie pokazuje również ostrzeżenia ani informacji o takiej możliwości.

W celu uniknięcia nieporozumień, należy zawsze przejrzeć menu hierarchiczne bazy TARIC i dotrzeć do ostatniego poziomu kodów. Taka procedura pozwoli na uniknięcie błędu.

W opisywanym przypadku po dotarciu do najniższego poziomu (np. 6403911190) pojawi się informacja o restrykcjach ilościowych

Prawo

Na koniec warto zauważyć, że regulacje celne opierają się na stosownych aktach prawnych. W bazie TARIC podana jest podstawa prawna danej stawki celnej, ograniczenia bądź kwoty, jednak nie ma możliwości zapoznania się z samym aktem.Możliwość taka istnieje poprzez bazę Eur-Lex oraz bazę tłumaczeń Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Z bezpłatnej bazy Eur-Lex można korzystać pod adresem:

http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html

Wybierając dział „Legislation” (w angielskiej wersji językowej) możemy podać sygnaturę aktu i w ten sposób dotrzeć do treści aktu. Jak na razie, akty prawne dostępne są tylko w językach urzędowych Unii (akty w języku polskim dostępne będą w bazie Eur-Lex od 01.05.2004). Chcąc zapoznać się z tłumaczeniem aktu najlepiej jest skorzystać z bazy Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Baza ta znajduje się pod adresem:

http://www1.ukie.gov.pl/dtc.nsfOpracowanie: EIC Warszawa

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas