Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Strategia i plany
« Eksport
· Agent
· Alianse
· Barter
· Eksport koopertacyjny
· Eksport w dobie globalizacji
· Euromarket
· Grupy kooperacyjne przedsiębiorstw
· Konsorcjum
· Plan eksportu
· Prawo i fiskus
· Rozwój eksportu
· Strategia eksportu
· Strategie wejścia na rynek
· Strategie MŚP w UE
· Transfer technologii
· Wybór kraju eksportu

  Agent.  

-> Agent przemysłowy


Kim jest ?

Agent przemysłowy jest niezależnym sprzedawcą, autoryzowanym umową kontraktową do reprezentowania jednego lub kilku producentów, w zakresie sprzedaży specyficznych towarów na ustalonym terytorium. Agent przemysłowy za określoną prowizję zbiera zamówienia od klientów i je przekazuje producentowi.

Cechy:

Jego zalety i wady ?

Zalety:

Wady:

Jak pracuje ?

Organizacja pracy

Stale dąży do racjonalizowania i upraszczania swojej pracy. Często pracuje w domu, gdzie przyjmuje klientów i odbiera zamówienia.

Główne zajęcia

Wynagrodzenie

Generalnie wynagrodzeniem agentów jest marża, wypłacana gdy fabrykant otrzyma zapłatę. Przykładowe wysokości marż w USA :

•  odlewy 5%
•  produkty chemiczne 16%
•  produkty elektroniczne 5%
•  żywność / usługi 15%
•  przemysł drzewny 5%
•  produkty metalowe 5%
•  produkty gumowe 6%
•  tekstylia (dywany, firanki) 4%
•  transport 5%
•  reklama 16%
•  architekci / kreślarze 11%
•  samochody 5%

Wydatki

Poniżej podaję rozłożenie procentowe kosztów średniego agenta przemysłowego w USA :

•  dochód właściciela agencji 25%
•  pensje 25%
•  podatki 19%
•  biuro i administracja 8%
•  samochód i ubezpieczenia 7%
•  przemieszczanie i koszty reprezentacyjne 5%
•  promocja 3%
•  różne 8%
•  Total 100%

Podstawowe klauzule   w kontrakcie z agentem

Strony umowy

Należy zachowywać nazwy przedsiębiorstwa i agenta w całym kontrakcie.

Przedmiot umowy

Eksporter autoryzuje swojego agenta do sprzedaży części lub całości swojej produkcji w części lub na całym terytorium agenta.

Produkty Terytorium

Należy sprecyzować listę produktów w zakresie, w którym agent jest wyspecjalizowany.
Należy uniemożliwić by agent mógł zakłócić sieć sprzedaży producenta, sprzedając towar do krajów trzecich.

Wyłączność

Eksporter sprzedaje do kraju wyłącznie przez agenta. Rozwiązaniem jest również przyznanie agentowi określonej marży za transakcje zawarte bez pośrednictwa agenta.

Kwota sprzedaży

Umożliwia producentowi rozwiązanie umowy gdy agent nie osiągnął określonego poziomu sprzedaży, z własnej winy. Uniemożliwia agentowi zamrażanie sprzedaży.

Warunki sprzedaży

Należy sprecyzować poziom cen i rabatów dla agenta. Co pewien czas należy renegocjować ten poziom.

Gwarancja

Należy określić rozłożenie kosztów sprawowania obsługi gwarancyjnej. Agent powinien otrzymać pewien czas, zazwyczaj 6 miesięcy, by mógł poznać jakość wyrobów producenta.

Czas ważności kontraktu

Początkowy okres 1 roku z automatycznym odnawianiem i 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia jest stosowany najczęściej. Dopuszczane przyczyny wypowiedzenia umowy bez uprzedzenia powinny być wyszczególnione.

Sposób rozstrzygania sporów

Porozumienie ugodowe pomiędzy stronamiOkreślenie dwóch arbitrówzwrócenie się do Międzynarodowej Izby Handlowej.Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas