Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Przygotowania
« Eksport
· Jak rozpocząć eksport? ~ 4 »
· Akty prawne
· Certyfikaty jakości
· Eksport usług
· Eksport usług I
· Globalizacja
· Formularz eksportowy
· Innowacyjność w eksporcie
· Kompetencje
· Silny patent
· Standaryzacja procedur
· Statystyka
· Szukam importera
· Praktyczne rady eksporterów
· Wstępne rady
· Słownik terminologii hz ~ 2 »
· Międzynarodowe organizacje

  Eksport usług.  
Spis treści
 
Międzynarodowa wymiana usług
Specyfika eksportu usług
Korzyści wynikające z eksportu usług
 

   Międzynarodowa wymiana usług

Eksport usług reprezentował w 2001 roku 21 % całkowitego eksportu dóbr i usług 30 krajów OCDE. W tym to roku wyniósł on 1.160 miliardów dolarów USA i stanowił 78 % całkowitego eksportu usług na świecie.

Międzynarodowy handel usługami jest dość trudny ze względu na znaczną odległość dostawcy usługi od konsumenta. Wielu usługodawców tworzy zatem przedstawicielstwa handlowe w kraju eksportu. Warto jednak podkreślić, że w ostatnich latach wiele państw zaczęło aktywnie wspierać eksport rodzimych usług.

Eksport usług w latach 1996 - 2001 najszybciej rozwijał się w informatyce, usługach personalnych, kulturze i finansach. Natomiast największy spadek nastąpił w zakresie eksportu usług budowlanych, ubezpieczeniowych, transportu lotniczego i w turystyce.

 

   Specyfika eksportu usług

 Do działalności eksportowej o charakterze usługowym przygotowujemy się na miejscu. Właściwe przygotowanie w Polsce decyduje o sukcesie lub porażce. Mniej więcej dwie trzecie czynności powinno być wykonanych w Polsce.

 W przypadku eksportu usług istotną rolę odgrywa harmonijna współpraca z innymi firmami. Może to być porozumienie o wspólnej działalności eksportowej, konsorcjum eksportowe lub alians z partnerem w kraju docelowym.

 Eksportując usługi trzeba mieć dobrego partnera finansowego, czuwającego nad finansowaniem realizowanego projektu.

 Na świecie wiele projektów eksportowych, w zakresie usług, finansowanych jest przez międzynarodowe instytucje finansowe. Warto poznać te projekty i spróbować w nich uczestniczyć.

 Powodzenie w eksporcie usług zależy od profesjonalnego prowadzenia działalności marketingowej. Zarządzanie strategiczne firmą i marketingiem mogą okazać się szczególnie pomocne.


 

   Korzyści wynikające z eksportu usług

 Wzrost sprzedaży.
Jeśli pozycja twojej firmy jest solidna w Polsce, jest to doskonały moment by rozpocząć eksport.

 Wzrost zysku.
Zysk twojej firmy może szybko wzrosnąć, jeśli koszty stałe, które ponosisz, są absorbowane przez sprzedaż krajową.

 Redukcja wydatków na dotychczasowych rynkach.
Wejście firmy na rynki zagraniczne wzmacnia jej pozycje na rynku krajowym.

 Wykorzystanie koniunktury na innych rynkach.
Podczas gdy na rynku krajowym panuje recesja niektóre rynki zagraniczne notują wysoką stopę wzrostu. W roku 2002 stopa wzrostu w Chinach była 6 % wyższa niż w Polsce. Warto również śledzić rynki, które są w odbudowie. Możemy zostać zaskoczeni zapotrzebowaniem na produkty i usługi.

 Eksport stabilizuje fluktuację zamówień na rynku krajowym.

 Nowe doświadczenia, związane z silną konkurencją, mogą znacząco wpłynąć na pozycje firmy na rynku polskim.
Eksport zwiększa konkurencyjność firmy, poszerza ilość klientów i często pozwala korzystać z ekonomii skali.

 Konkurencja światowa.
Żyjemy na rynku globalnym. Zagraniczne firmy wkraczają do Polski, polskie muszą również eksportować swoje usługi by móc spokojnie się rozwijać. Działalność eksportowa uczy konkurencji światowej.Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas