Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Przygotowania
« Eksport
· Jak rozpocząć eksport? ~ 4 »
· Akty prawne
· Certyfikaty jakości
· Eksport usług
· Globalizacja
· Formularz eksportowy
· Innowacyjność w eksporcie
· Kompetencje
· Silny patent
· Standaryzacja procedur
· Statystyka
· Szukam importera
· Praktyczne rady eksporterów
· Wstępne rady
· Słownik terminologii hz ~ 2 »
· Międzynarodowe organizacje

  Statystyka handlu zagranicznego.  

do 2001 obroty Polski z:
  Polski Eksport ~ 4 str.
byłymi krajami ZSRR
Austrią
Belgią
Danią
Estonią
Federacją Rosyjską
Finlandią
Francją
Grecją
Hiszpanią
Holandią
Irlandią
Kazachstanem
Litwą
Malezją
Niemcami
Portugalią
Singapurem
Słowacją
Szwecją
Ukrainą
Węgrami
Wielką Brytanią
Włochami
od 2002 hz Polski:
  Polski Eksport - 2002
Polski Eksport - 2003 [pdf, 202kb]
Polski Eksport - 2004 [pdf, 845kb]
Polski Eksport - 2005 [pdf, 600kb]
Polski HZ - 2003 [doc, 2.991kb]
Polski HZ - 2006 [pdf, 600kb]
Polski HZ - 2007 [pdf, 600kb]
Polski hz 1995 - 2002
Polski hz MŚP - 2001
Z Chinami 2002
Z Chinami 2003
Krajami arabskimi 2002
Unią Europejską 2003
Filipinami 2004
Kr. arabskimi 2004
Maroko 2004
Meksykiem 2004
Ukrainą 2004
Statystyka światowa
  Indie - do 2000
Chiny - 2002
Chiny - 2003
Austria - 2004
Filipiny - 2004
Indonezja - 2004
Ukraina - 2005
Światowy eksport towarów - 2001
Światowy import towarów - 2001
Handel w regionach - 2001
Bezrobocie w UE - 2002
Dynamika eksportu do 2005
Bilans handlowy państw do 2005
Udziały w świat. han. do 2005
NAFTA - 2008
Rankingi:
2002 - światowa korupcja
2002 - światowa korupcja
2003 - PKB
2007 - PKB
2007 - PKB % wzrostu
2000 - PKB / na osobę
2003 - PKB / na osobę (2004)
2003 - PKB / na osobę (2005)
2007 - PKB / na osobę
2003 - bezrobocie (dane 2004)
2003 - bezrobocie (dane 2005)
2007 - bezrobocie
2004 - bezrobocie w Unii
2002 - eksport
2003 - eksport (dane 2004)
2003 - eksport (dane 2005)
2007 - eksport
2003 - import (dane 2004)
2003 - import (dane 2005)
2007 - import
2000 - handel
2003 - zadłużenie zewnętrzne
2007 - dług publiczny
2007 - inwestycje w kraju
2007 - inwestycje za granicą
2004 - kategoria ryzyka
2005 - konk. gospodarek
2005 - globalizacja
2005 - warunki prowadzenia firmy
2007 - warunki prowadzenia firmy
2000 - technologia
2003 - Internet

Źródła najnowszych danych:
Linki - Urzędy statystyczne w różnych krajach :: obroty państw
Polskie ambasady :: obroty Polski


Zobacz również

Polska - obroty 1997 do 2007 r.
Europa - eksport na jednego mieszkańca

• • •

> Obroty w polskim handlu zagranicznym • w miliardach US$
Lata Import Eksport Saldo
1997 42,31 25,75 - 16,56
1998 47,05 28,23 - 18,82
1999 45,91 27,41 - 18,50
2000 48,94 31,65 - 17,29
2002 55,11 41,09 - 14,10
2003 63,65 57,60 - 6,05
2007 137,90 150,70 - 12,80

Powrót

> Eksport na 1 mieszkańca w wybranych krajach Europy • w US$
Rok Niemcy Francja Czechy Węgry Polska
1995 6229 4904 2096 1259 593
1998 6592 5095 2561 2275 730
2002 6912 5456 3249 3030 930
2007 16523 8726 11056 8633 3581

Eksport Polski na jednego mieszkańca jest stosunkowo niski. Europejskimi potentatami eksportowymi są Belgia i Luksemburg, w których to krajach eksport na jednego mieszkańca w 2007 roku wyniósł kolejno: 31.540 i 40.280,- $USA. Holandia osiągnęła w 2007 roku 28.030,-US$ na mieszkańca.Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas