Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: MenadżmentInnowacyjność
     Kompetencje podnoszące jakości pracy

Kompetencje podnoszące jakości pracy:

 1. Elastyczność, adaptacyjność oraz mobilność zawodowa.
 2. Kreatywność, wola i umiejętność wprowadzania innowacji.
 3. Umiejętność i zdolność podejmowania ryzyka.
 4. Zainteresowanie kształceniem ustawicznym, przygotowanie do uczestniczenia w nim.
 5. Umiejętność komunikowania się, otwartość, empatia, wrażliwość społeczna.
 6. Skłonność do brania odpowiedzialności.
 7. Umiejętność pracy zespołowej, integracyjnej.
 8. Zmysł przedsiębiorczości.
 9. Zrozumienie wielokulturowości, niezbędne w aktywności zawodowej, społecznej w globalnej wiosce.
 10. Umiejętność zarządzania ludźmi.
 11. Myślenie systemowe, holistyczne.
 12. Umiejętność zarządzania zmianą.
 13. Skuteczność w rozwiązywaniu problemów; opanowanie algorytmów i heurystyk ważnych przy różnych rodzajach sytuacji problemowych, w tym decyzyjnych w szczególności.
 14. Przedsiębiorczość, wewnątrzosobowe poczucie kontroli (sprawstwa) (ang. internal locus of control), samodzielność.
 15. Umiejętność autoprezentacji, przemawiania, precyzyjnego przedstawiania swoich myśli, poglądów.
 16. Sprawność i mistrzostwo merytoryczne oraz warsztatowo -metodologiczne w przygotowywaniu różnego rodzaju opracowań pisemnych, jak: przemówienia, referaty, raporty, prace dyplomowe.
 17. Wysoki poziom umiejętności rozumienia i wszechstronnych analiz tekstów, w tym przede wszystkim naukowych.
 18. Odporność na stres, sprawne działanie w sytuacjach stresogennych; umiejętność profilaktyki, opanowanie technik regeneracji psychofizycznej.
 19. Adekwatna samoocena jako warunek dążenia oraz zdolności do samorozwoju.
 20. Harmonijna, „ugruntowana” osobowość, jako implikacja: wysokiego poziomu samooceny; niekonfliktowego (w kontekście subiektywnym oraz społeczno - kulturowym) systemu wartości, postaw; optymalnego angażowania potencjału indywidualnego w aktywności dotyczącej życia społecznego.
 21. Organizacja pracy własnej, planowanie, zarządzanie.
 22. Asertywność.
 23. Dobry poziom umiejętności negocjacyjnych i media.
 24. Umiejętność zarządzania konfliktami, sytuacjami kryzysowymi.
 25. Efektywne samokształcenie.
 26. Skuteczności gromadzenia, selekcji i wartościowania dostępnych obecnie źródeł.

Opracowanie PARP

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas