Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportCło
     Procedury celne - wyszczególnienie

Dopuszczenie do obrotu,
czyli nadanie towarowi niekrajowemu statusu celnego towaru krajowego. Po spełnieniu wszystkich formalności, a zwłaszcza dokonaniu zgłoszenia celnego oraz zapłaceniu cła i podatków można swobodnie dysponować towarem na polskim obszarze celnym.

Wywóz,
czyli wyprowadzenie towaru krajowego poza polski obszar celny. W Polsce cła wywozowe nie obowiązują, należy natomiast dokonać zgłoszenia celnego i przestrzegać środki polityki handlowej.

Tranzyt,
pozwala na przemieszczanie towarów niekrajowych i krajowych z jednego do drugiego miejsca na polskim obszarze celnym. Procedura tranzytu odbywa się z zastosowaniem dokumentu SAD, karnetu TIR lub karnetu ATA.

Skład celny,
pozwala na składowanie towarów niekrajowych, które w czasie składowania nie podlegają cłu ani ograniczeniom i zakazom określonym w przepisach odrębnych, z wyjątkiem ograniczeń i zakazów stosowanych do ochrony porządku lub bezpieczeństwa publicznego, obyczajowości, higieny lub zdrowa ludzi, zwierząt i roślin oraz ochrony środowiska, a także towarów krajowych, dla których dokonano odpowiednich formalności celnych.

Uszlachetnianie czynne,
pozwala na poddaniu na polskim obszarze celnym jednemu lub większej liczbie procesów uszlachetniania towarów niekrajowych lub krajowych. Uszlachetnianie czynne w systemie zawieszeń pozwala na przetwarzanie towarów niekrajowych, przeznaczonych do powrotnego wywozu poza polski obszar celny w postaci produktów kompensacyjnych, bez obciążania tych towarów cłem lub stosowania wobec nich środków polityki handlowej. Uszlachetnianie czynne w systemie ceł zwrotnych pozwala na przetwarzanie towarów krajowych, dopuszczonych do obrotu ze zwrotem lub umorzeniem cła należnego do zapłacenia za takie towary, jeżeli zostaną one wywiezione poza polski obszar celny w postaci produktów kompensacyjnych.

Przetwarzanie pod kontrolą,
umożliwia użycie towarów niekrajowych na polskim obszarze celnym w procesach zmieniających ich rodzaj lub stan, bez stosowania wobec nich cła i środków polityki handlowej oraz umożliwia dopuszczenie produktów powstających w takich procesach (produkty przetworzone) do obrotu, z zastosowaniem właściwych dla nich należności celnych przywozowych.

Odprawa czasowa,
pozwala na wykorzystanie na polskim obszarze celnym towarów niekrajowych przeznaczonych do powrotnego wywozu bez dokonywania żadnych zmian, z wyjątkiem zwykłego zużycia wynikającego z używania tych towarów, z całkowitym lub częściowym zwolnieniem od cła i bez stosowania wobec nich środków polityki handlowej. Odprawa czasowa może trwać najwyżej 2 lata. Katalog towarów, które mogą być przedmiotem odprawy czasowej określają przepisy.

Uszlachetnianie bierne,
pozwala na czasowy wywóz towarów krajowych poza polski obszar celny, w celu poddania ich procesom uszlachetnienia oraz dopuszczenia produktów powstałych w wyniku tych procesów do obrotu, z całkowitym lub częściowym zwolnieniem od cła.

Procedury można podzielić na:

 1. Procedury gospodarcze, czyli procedury na które jest wymagane pozwolenie naczelnika urzędu celnego:
  • Skład celny,
  • Uszlachetnianie czynne,
  • Przetwarzanie pod kontrolą,
  • Odprawa czasowa,
  • Uszlachetnianie bierne,

 2. Procedury zawieszające, czyli procedury dla których trzeba złożyć zabezpieczenie długu celnego (bez zapłaty długu celnego):
  • Tranzytu,
  • Skład celny,
  • Uszlachetniania czynne w systemie zawieszeń, Przetwarzania pod kontrolą celną,
  • Odprawy czasowej.Informacja: Ministerstwo Finansów

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas