Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Estonia
· Rynki Europy Wschodniej
· Ryzyko w handlu zagranicznym z krajami WNP
· Społeczno - ekonomiczne aspekty integracji krajów Europy Środkowo - Wschodniej z Unią Europejską
· Współpraca regionalna


Powrót


 

  Rynki Europy Wschodniej.  

Estonia

Estonia

Estonia 1 - Położenie geograficzne i geopolityczne, podział regionalny - aut. dr Tadeusz Trocikowski
Estonia 2 - Ukształtowanie powierzchni, bogactwa naturalne, gleby, klimat, wody - aut. dr Tadeusz Trocikowski
Estonia 3 - Lasy, główne typy krajobrazu. - aut. dr Tadeusz Trocikowski
Handel zagraniczny - Handel zagraniczny Estonii w latach 1991 - 1998 - aut. dr Tadeusz Trocikowski
Przepisy celne - Wybrane problemy obowiązujących przepisów celnych - aut. dr Tadeusz Trocikowski
Prawo handlowe - Zasady prawne prowadzenia działalności gospodarczej - aut. dr Tadeusz Trocikowski
Umowa handlowa - Umowa o wolnym handlu między Polską a Estonią - aut. dr Tadeusz Trocikowski
Unia Europejska - Stopień poparcia społeczeństwa Estonii dla integracji z Unią Europejską - aut. dr Tadeusz Trocikowski

Rynki Wschodnie

Ryzyko - w handlu zagranicznym z krajami WNP - aut. dr Tadeusz Trocikowski
Współpraca regionalna - rejonu włocławskiego z Białorusią, Estonią, Ukrainą, Litwą i Rosją - aut. dr Tadeusz Trocikowski
Unia Europejska - Społeczno - ekonomiczne aspekty integracji krajów Europy Środkowo - Wschodniej z Unią Europejską

dr Tadeusz Trocikowski

Tadeusz Trocikowski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, w 1985 r. uzyskał tytuł magistra administracji. W roku 1992 rozpoczął współpracę międzynarodową ze stowarzyszeniami "polsko-wschodnimi", w tym "Polska - Rosja", "Polska - Ukraina", nieco póżniej "Polska - Estonia", Polska - Mołdawia", obecnie jest członkiem Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polska - Estonia oraz Sekretarzem Generalnym Bałtyckiego Klubu Biznesu.

W roku 1989 ukończył Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu a w roku 1996 Podyplomowe Studium Handlu Zagranicznego w Instytucie Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

W 1999 r. na Uniwersytecie Technicznym w Tallinie obronił rozprawę doktorską nt. "Współpraca gospodarcza Polski i Estonii w okresie transformacji oraz jej perspektywy" - uzyskując stopień naukowy - doktora nauk o zarządzaniu. Praca doktorska została nagrodzona I nagrodą w konkursie prac doktorskich i magisterskich o tematyce "wschodniej" organizowanym w roku 2000 przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Od roku 2000 adiunkt na Wydziale Ekonomii Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej we Włocławku, specjalizacja naukowa to międzynarodowe stosunki gospodarcze, integracja europejska, zarządzanie projektami.

Organizator szeregu konferencji, sympozjów związanych z tematyką międzynarodowej wymiany gospodarczej, integracji europejskiej. Pomysłodawca i organizator Regionalnego Centrum Integracji Europejskiej oraz Instytutu Integracji Krajów Europy Środkowej i Wschodniej we Włocławku.

Trener Regionalny programów pomocowych PHARE.

Członek Stowarzyszenia Project Management Polska.

Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, w tym ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Akademią Pracy i Stosunków Społecznych w Moskwie, Estońsko - Amerykańskim Business College w Tallinie, Kaukaskim Uniwersytetem Humanistycznym w Tbilisi, placówkami w Mołdawii, Niemczech.

Współpracuje z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego "UNIDO" - Biuro Promocji Inwestycji i Technologii w Warszawie w zakresie prowadzenia szkoleń nt. "Zarządzanie Technologią" i "Negocjacje w Transferze Technologii".

Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu międzynarodowej wymiany gospodarczej wydanych w kraju jak i za granicą /Estonia, Rosja/.

Włocławska Strefa Przedsiębiorczości
Aleja Kazimierza Wielkiego 7
87-800 Włocławek
tel./fax. 54/ 230 31 15
e-mail: wsp.prezes@w3wl.pl
Strona internetowa: strefaprzedsiebiorczosci.w.interia.plHome 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas