Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Przygotowania
« Eksport
· Jak rozpocząć eksport? ~ 4 »
· Akty prawne
· Certyfikaty jakości
· Eksport usług
· Globalizacja
· Formularz eksportowy
· Innowacyjność w eksporcie
· Kompetencje
· Silny patent
· Standaryzacja procedur
· Statystyka
· Szukam importera
· Praktyczne rady eksporterów
· Wstępne rady
· Słownik terminologii hz ~ 2 »
· Międzynarodowe organizacje

  Certyfikaty jakości.  

UE normy • Cel normalizacji / wstęp /
UE normy • Dlaczego należy wdrażać systemy zarządzania jakością?
UE normy • Standardy zarządzania jakością
UE normy • Organizacje certyfikujące
UE normy • Znak CE
Przejęcie i wdrażanie standardów UE w Polsce
Polski system certyfikacji
Artykuły -> Menadżment - Certyfikaty jakości
Linki - Normy jakość

W dobie globalizacji rynków gwarancja jakości, dostarczanych produktów, odgrywa szczególnie istotną rolę. Partnerzy handlowi nie mają możliwości częstego spotykania się i ich wzajemne zaufanie, zdobyte przed dostawą produktów, ma duże znaczenie. Zaufanie takie budują międzynarodowe certyfikaty jakości, stanowiące współczesną formę gwarancji solidności firmy.

Jakość firmy

Jakość produktów i usług w firmie jest realizowana na trzech poziomach:

  1. Proces koncepcji, produkcja i komercjalizacja wyrobów -> wyraża się głównie poprzez:
    • jakość sprzedawanych produktów oraz zakres i poziom dodatkowych usług ( często dodatkowe usługi wyróżniają firmę ),
    • ceny wyrobów
    • i terminy dostaw.
  2. Organizacja przedsiębiorstwa -> przedsiębiorstwo powinno skutecznie realizować określone w strategii cele rynkowe ( organizacja prosta i elastyczna ).
  3. Profesjonalizm pracowników.

Jak widać we współczesnej firmie nie mówimy o jakości produktów, lecz raczej o jakości pracy firmy i certyfikacji funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Normy ISO

By sprzedawać na rynku międzynarodowym należy wytwarzać produkt wysokiej jakości. Dlatego właśnie International Standard Organisation pracuje od 1987 roku nad międzynarodowymi normami jakości, które ułatwiają klientom i dostawcom budowanie wzajemnego zaufania. Zaufanie to oparte jest na szerokiej analizie pracy firmy, w oparciu o normy ISO 9000 i wydaniu stosownego certyfikatu jakości. Certyfikacja przedsiębiorstwa jest sposobem zagwarantowania, że firma przestrzega wymagań jednej z norm ISO 9000.

W dniu 15 grudnia 2000 r. weszły w życie nowe normy ISO serii 9000:2000. Dokonano istotnych zmian w architekturze normy ISO 9001:94, a u ich podstaw leżało założenie dostosowania wymagań dla potrzeb rynkowych, z założeniem nie dokonywania rewolucyjnych zmian.

Normy ISO 9000 powstały w wyniku obserwacji dużych firm międzynarodowych, głównie japońskich, w których kultura przedsiębiorstwa miała istotny wpływ na jakość pracy pracowników.

Ponieważ certyfikacja nie powinna nosić znamion interesu określonego kraju, powołano jednostki akredytujące, reprezentujące interesy wszystkich stron: krajów, firm, klientów, ... Firmy akredytujące oceniają jednostki certyfikujące.
Przy ISO zostało utworzone biuro QSAR, które zrzesza akredytorów i zmierza do wzajemnego, międzynarodowego uznawania certyfikatów.
Podpisywane są również porozumienia pomiędzy jednostkami certyfikującymi w różnych krajach, o wzajemnym uznawaniu wydawanych przez siebie certyfikatów.

Po co certyfikacja ?

Firmy, które myślą o eksporcie do wielu krajów muszą w sposób szybki, ciągły i nowatorski szukać postępu w kierunkach:

Ciągłe doskonalenie pracy firmy powinno przebiegać zgodnie z kierunkami przyjętymi w strategii rozwoju firmy i wymogami zawartymi w certyfikatach przedsiębiorstwa.

Certyfikacja firmy nie powinna być procesem samym w sobie lecz narzędziem zwiększającym możliwości firmy, poprzez lepsze poznanie samej siebie, doskonalenie procesu technologicznego, etc.. Wybrany rodzaj certyfikacji powinien być przedstawiony w strategii rozwoju firmy i zależeć od jej charakteru oraz klientów finalnych. Można powiedzieć, że proces certyfikacji firmy zmierza w kierunku certyfikacji systemu zarządzania firmą.

Warto dodać, że w ostatnim okresie pojawiły się międzynarodowe normy ciągłej poprawy i doskonalenia systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa: ISO 14000, jak i normy związane z dostawą usług.Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas