Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Strategia i plany
« Eksport
· Agent
· Alianse
· Barter
· Eksport koopertacyjny
· Eksport w dobie globalizacji
· Euromarket
· Grupy kooperacyjne przedsiębiorstw
· Konsorcjum
· Plan eksportu
· Prawo i fiskus
· Rozwój eksportu
· Strategia eksportu
· Strategie wejścia na rynek
· Strategie MŚP w UE
· Transfer technologii
· Wybór kraju eksportu

  Strategie wejścia na rynek.  
Spis Treści
 
Strategie eksportu
Produkcja za granicą

 

Strategie eksportu

Czynniki determinujące wybór zagranicznego dystrybutora:

Formy sprzedaży eksportowej:Sprzedaż z Polski

Cechy:

 • słaba motywacja do eksportu
 • małe doświadczenie w eksporcie
 • słaba możliwość powiększania portfelu zamówień
 • brak działań o charakterze międzynarodowym
 • minimalne ryzyko
 • minimalna kontrola
 • minimalna informacja zwrotna

Formy:

 • trading house ( wyspecjalizowana firma w eksporcie i imporcie, całkowicie realizuje transakcję międzynarodową. Czasami działa jako doradca w handlu zagranicznym )
 • duży dystrybutor - hurtownik
 • importer z siedzibą w Polsce
 • sprzedaż licencyjna bez kontroli
 • zagraniczna agencja rządowa w Polsce


Sprzedaż poprzez pośrednika zagranicznego

Cechy:

 • znacząca rola w firmie działalności eksportowej przy priorytecie produkcji lokalnej
 • niewielkie doświadczenie w eksporcie przy jednoczesnym prowadzeniu pewnych operacji za granicą
 • znaczne koszty i ryzyko
 • konieczność przystosowania produktu do wymogów klienta zagranicznego

Formy:

 • reprezentant lokalny
 • agent przemysłowy
 • sprzedaż na licencji pod kontrolą
 • oddział
 • filia


Kooperacja - produkcja za granicą

Cechy:

 • wysoki poziom technologiczny
 • znaczna sprzedaż zagraniczna
 • bliskość rynku docelowego
 • wysokie inwestycje
 • ścisła kontrola projektu

Formy:

 • poddostawca firmy zagranicznej
 • zgrupowanie eksporterów
 • alians strategiczny
 • joint-ventures
 • konsorcjum

 

Produkcja za granicą

Dlaczego produkować za granicą ?

Możliwe strategie

1. Porozumienia przemysłowe
Umowa podpisana na czas określony, odnawialna w przypadku woli obu stron. Z finansowego punktu widzenia firmy pozostają niezależne.

Sprzedaż licencji na produkcję

Franchising

Produkcja lub zarządzanie z mocy kontraktu

2. Kooperacja w kraju docelowym

Alians strategiczny

Joint-Venture

Konsorcjum

3. Przejęcie firmy lokalnej

4. Bezpośrednia inwestycja w kraju docelowym

Cechy;

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas