Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportUbezpieczenie
     Ubezpieczenia w handlu zagranicznym

Działalność ubezpieczeniową w Polsce reguluje ustawa z dnia 28 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124, poz 1151).

Najważniejsza część materii prawa ubezpieczeń gospodarczych to cywilnoprawna regulacja umowy ubezpieczenia. Regulacja ta znajduje sie w art. 805-834 Kodeksu cywilnego z dnia 24 kwietnia 1964 roku oraz w art. 292-338 Kodeksu morskiego, z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U. nr. 138, poz.1545).

Problematyka gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych jest uregulowana ustawą z dnia 7 lipca 199r r. - znowelizowaną w roku 2000.

  Dokumenty ubezpieczeniowe

Dowodem zawarcia umowy ubezpieczeniowej jest polisa ubezpieczeniowa lub dokument tymczasowy zwany certyfikatem asekuracyjnym. Certyfikaty asekuracyjne mogą stanowić również część umowy generalnej. Polisy ubezpieczeniowe są imienne lub na okaziciela.

Ze względu na przedmiot ubezpieczenia możemy wyróżnić polisy:

  1. casco - środek transportu i kontenery
  2. cargo - przewożony ładunek

Polisy te można podzielić na:

  1. pojedyncze - jednorazowe
  2. generalne - obejmująca większą ilość ładunków. Wyróżniamy dwa rodzaje polis generalnych: polisa obrotowa - obejmująca całość obrotów i odpisowa.
  Kategorie ubezpieczeń


Krzysztof Drupka

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas