Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Kontrakt
« Eksport
· Incoterms
· Kalkulacja ceny w eksporcie
· Kontrakt  »
· Kontrakt - no problem!
· Kredyt »
· Negocjacje
· Płatności »
· Prawo »
· Ryzyko kursowe
· Ryzyko w h.z.  »

  Kalkulacja ceny.  
Kalkulacja kosztów EXW
Kalkulacja kosztów FOB
Kalkulacja kosztów CIF
Kalkulacja kosztów DDP
Przypomnienie - Incoterms


Ex Works


Koszty produkcji

Materiały zużyte do produkcji
koszty zmienne
PLN  
Bezpośredni pracownicy produkcyjni
koszty zmienne
PLN  
Pozostałe koszty związane z produkcją
koszty zmienne
PLN  
Administracja
koszty stałe
PLN  
Koszty finansowania produkcji PLN  
Pozostałe
ubezpieczenia, podatki gruntowe, ...
PLN  
TOTAL - koszty produkcji PLN PLN

Koszty wejścia na rynek zagraniczny

Podróże zagraniczne PLN  
Promocja PLN  
Koszty sprzedaży PLN  
Komunikacja PLN  
Dokumentacja eksportowa PLN  
Konsultanci PLN  
TOTAL - koszty marketingowe   +PLN

Przygotowanie wysyłki

Etykietki PLN  
Opakowanie PLN  
Zapakowanie PLN  
Oznaczenia na opakowaniu, etc. PLN  
TOTAL - koszty przygotowania do wysyłki   +PLN
TOTAL - koszty produktu Ex Works   =PLN

Finansowanie transakcji

Dokumenty handlowe PLN  
Ubezpieczenie kredytu eksportowego PLN  
Oprocentowanie kredytu eksportowego PLN  
Dyskonto weksli PLN  
Wymiana walut PLN  
TOTAL - finansowanie transakcji międzynarodowej   +PLN
Marża handlowa   +PLN
CENA Ex Works   =PLN


Powrót


Free On Board


TOTAL - koszty produktu Ex Works   PLN

Koszty transportu w kraju

Koszty załadunku w zakładzie PLN  
Transport do portu PLN  
Wyładowanie w porcie PLN  
Składowanie w porcie PLN  
Opłaty portowe PLN  
Koszt załadunku na statek PLN  
Konosament PLN  
TOTAL - koszty w kraju eksportera   +PLN
TOTAL - koszty produktu FOB   =PLN


Powrót


Cost, Insurance and Freight


TOTAL - koszty produktu FOB   PLN

Transport międzynarodowy

Koszty transportu oceanicznego PLN  
Ubezpieczenie ładunku
PLN  
TOTAL - koszty transportu i ubezpieczenia za granicą   +PLN
TOTAL - koszty produktu CIF   =PLN

Finansowanie transakcji

Dokumenty handlowe PLN  
Wynagrodzenie spedytora PLN  
Ubezpieczenie kredytu eksportowego PLN  
Oprocentowanie kredytu eksportowego PLN  
Dyskonto weksli PLN  
Wymiana walut PLN  
TOTAL - finansowanie transakcji międzynarodowej   +PLN
Marża handlowa   +PLN
CENA CIF   =PLN


Powrót


Delivered Duty Paid


TOTAL - koszty produktu CIF   PLN

Cło

Wyładowanie w porcie docelowym PLN  
Składowanie w porcie docelowym PLN  
Opłaty celne w porcie zagranicznym PLN  
Koszty pośrednika PLN  
Total - koszty dostarczenia do magazynu celnego   +PLN

Koszty transportu wewnetrznego

Koszty załadowania PLN  
Transport lądowy PLN  
Wyładowanie PLN  
Total - transportu lądowego   +PLN
TOTAL - koszty produktu DDP   =PLN

Finansowanie transakcji

Dokumenty handlowe PLN  
Wynagrodzenie spedytora PLN  
Ubezpieczenie kredytu eksportowego PLN  
Oprocentowanie kredytu eksportowego PLN  
Dyskonto weksli PLN  
Wymiana walut PLN  
TOTAL - finansowanie transakcji międzynarodowej   +PLN
Marża handlowa   +PLN
CENA DDP   =PLN


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas