Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Marketing
« Eksport
· Badania rynku
· Cena
· Dystrybucja
· Promocja
· Plan marketingowy
· Różnice kulturowe  »
· Targi

  Badania rynku.  

->  Plan badań


Misja
Cel Tutaj powinien być przytoczony i jasno zdefiniowany cel wykonywanych badań.
Wnioski Z punktu widzenia wygody i jasności wnioski z badań są umieszczone na początku. Dalsza część raportu jest tylko wyjaśnieniem ułatwiającym ich zrozumienie.
Warunki realizacji Tutaj mamy nazwisko i charakterystykę zawodową osoby, która badania wykonała, daty, liczbę, rodzaj i miejsce przeprowadzonych rozmów oraz inne informacje pozwalające zrozumieć w jakich warunkach zostały one wykonane.
Osoby pytane Lista osób, z którymi zostały przeprowadzone wywiady, zawierająca dla każdego wywiadu : nazwisko funkcję organizacjęadresdatatelefon.

Dane generalne z rynku
Przypomnienie danych bazowych Tutaj przedstawiamy podstawowe dane o danym kraju.
Koniunktura Krótka nota odnośnie generalnych warunków handlu w badanym kraju.
Bibliografia Tutaj przedstawiamy książki generalne, raporty i inne dokumenty, które były konsultowane podczas prowadzonych badań. Możemy również podać inną literaturę związaną z rynkiem.

Produkt » Produkcja lokalna = produkcja + import - eksport
Produkcja lokalna
dane ilościowe
Statystyka z podaniem źródła z ostatnich trzech lat. Jeśli nie ma statystyki to dane wyliczamy na podstawie orientacyjnych wyliczeń, z podaniem źródeł umożliwiających taka kalkulację.
Import
dane ilościowe
Statystyki celne z ostatnich trzech lat. Jeśli dane są niezbyt pewne lub przedawnione można podać dane kraju eksportującego.
Eksport
dane ilościowe
Statystyki celne z ostatnich trzech lat.
Produkcja lokalna
dane opisowe
Należy przedstawić tabelkę dla każdego istotnego producenta podając : nazwaforma prawna firmykapitaładresyczy firma niezależna, czy należy do grupydziałalność narodowa, w rejonie czy globalna. PRODUKCJA : gama produktówczy produkuje tylko produkty, które nas dotyczą udział w rynku liczba pracownikówobrotypatenty, marki.
Import
dane opisowe
Należy przedstawić tabelkę dla każdego istotnego importera podając : nazwaforma prawna firmyz jakiego kraju importujefirmy, które mu dostarczają towarsposób w jaki sprzedaje : bezpośrednio, czy przez pośredników.

Dystrybucja » charakterystyka kraju eksportu
Produkcja narodowa
Charakterystyka dystrybucji. Wykorzystywane kanały.
Produkty z importu
agenci importowi
Nazwy i adresy agentów marek zagranicznych.
Hurtownicy
sieć sprzedaży
Ilośćnazwy i adresy głównych hurtownikówtereny, które pokrywają, średnia marżaorganizacje hurtowników .
Detaliści
sieć tradycyjna
sieć zintegrowana
Kategorie detalistów tradycyjnych, sprzedających produkty konkurencyjneudział poszczególnych kategorii w rynkumarże.
Kategorie sieci zintegrowanychudział poszczególnych kategorii w rynkumarże

Sprzedaż » charakterystyka kraju eksportu
Metody
Sposób prezentacji produktów konkurencyjnych.
Prezentacja ofert
W jaki sposób konkurenci prezentują ofertę na rynku : F O BC A F etc...
Warunki płatności
Zwyczajowe formy płatności i terminy.
Terminy dostaw
Produkty narodowe i importowane.
Serwis posprzedażny
Gwarancja - okresczęści - dostępnośćserwis - kwalifikacjekontrakty serwisowe - warunki.

Ceny » charakterystyka kraju eksportu
Struktura cen
Rozbicie cen F O B na cenę "rynkową" i określenie współczynnika.
Porównanie cen
Tablica porównania cen z konkurencją, oparta na wielkościach porównywalnych.
Respekt cen
Występowanie rabatów, stopień uwolnienia cen.

Reklama » charakterystyka kraju eksportu
Reklama ogólna
Podstawowe nośnikiceny.
Pisma specjalistyczne
Nakładceny reklam.
Targi
Nazwyadresypromotorzyilość odwiedzającychokresowość.
Akcje promocyjne
Pokazypróbkiakcje promocyjne.
Kampanie reklamowe
konkurencji
Budżet i wykorzystanie poszczególnych nośników.

Pytania administracyjne
Cła
 
Restrykcje ilościowe
 
Normy i standardy
dane ilościowe
Adresy odpowiedzialnych organizacji narodowych i najpopularniejsze normy zagraniczne w użyciu.
Własność handlowa
patenty
marki produktów
Czy kraj jest członkiem międzynarodowych konwencji odnoszących się do patentów i marekrejestracja w danym kraju : warunki, koszt, termin ochronywładze akceptują łatwo sprzedaż licencji ?warunki finansowe transferu technologii..


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas