Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Marketing
« Eksport
· Badania rynku
· Cena
· Dystrybucja
· Promocja
· Plan marketingowy
· Różnice kulturowe  »
· Targi

  Cena produktu.  

->  Rola ceny

->   Elementy warunkujące poziom ceny


Ustalanie poziomu ceny->  Metody określania poziomu ceny

Na bazie kosztów

Cele :
-> osiągnięcie założonego zysku
-> osiągnięcie założonej rentowności inwestycji
-> produkt o wysokiej jakości

Na bazie konkurencji

-> powoduje często, nikomu nie potrzebną, wojnę cen
-> należy ustalić dolny limit cen dla handlowców
-> należy korzystać z opinii handlowców

Na bazie popytu rynkowego

Jest to podejście oparte na teorii mikroekonomii, mające na celu maksymalizację zysku.

popyt - oferta

Stosując tą metodę musimy być pewni, że właściwie określiliśmy krzywą popytu i podaży.


Maksymalizacja zysku ma miejsce, gdy zysk marginalny zbliża się do zera.

Metoda oparta na kliencie

Korzyści produktu postrzegane przez klienta są natury : funkcjonalnej, finansowej, emocjonalnej,...
Metoda polega na segmentacji rynku i uzyskaniu od klienta pieniędzy odpowiadających materialnym i niematerialnym korzyściom, które dostrzega w produkcie. Metoda uwzględnia zarówno percepcję klienta jak również konkurencję, pozwalając pozycjonować produkt w relacji do konkurencji, jednak z uwzględnieniem istotnych jego korzyści postrzeganych przez klienta.


->  Strategie cenowe

Strategia kremowania ceny

Stosowana dla produktów zróżnicowanych, wyróżniających się na rynku.
W pierwszej fazie produkt jest lansowany w nowych segmentach, mało podatnych na cenę. Początkowa cena produktu jest wysoka. Po wejściu konkurentów firma może obniżyć cenę i zwiększyć udział w rynku. Strategia stosowana dla produktów zaawansowanych technologicznie, umożliwiająca szybkie odzyskanie środków wydanych na badania.

Strategia penetracyjna

Stosowana dla produktów zbliżonych do konkurencyjnych.
Celem tej strategii jest jak najszybsze zdobycie maksymalnej ilości segmentów na rynku. Początkowa cena jest ustalona na względnie niskim poziomie, co gwarantuje zdobycie maksymalnego udziału w rynku. Długoterminowa strategia uwzględnia obniżanie kosztów produkcji i korzystania z ekonomii dużej skali produkcji.


->  Składniki ceny w eksporcie

Koszty wytworzenia produktu przed eksportem
+ koszty funkcjonowania administracji
------------------------------------------------------------------------
Zysk w eksporcie
Marża eksportera
Koszty sprzedaży eksportowej
Reklama i promocja w eksporcie
Opakowanie eksportowe
Oznakowania eksportowe
Koszty finansowania projektu eksportowego
Dokumentacja eksportowa
Wynagrodzenie agencji celnej
Inne koszty eksportowe...
------------------------------------------------------------------------
Transport lądowy
Wyładowanie
Przechowywanie towaru w ... porcie...
Załadowanie na statek, samolot, etc...
Transport wodny, lotniczy
Rozładowanie w miejscu przeznaczenia
Ubezpieczenie transportu
------------------------------------------------------------------------
•  TOTAL .........Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas