Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki


Powrót


Szwecja

  Handel Polski ze Szwecją do 2001 roku.  
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Obroty 1.490 1.580 1.886 2.034 2.123 2.267 2.335,0
Eksport 581 583 610 675 677 861 984,3
Import 909 997 1.276 1.359 1.446 1.406 1.350,7
Saldo -328 -414 -666 -684 -769 -545 -366,4

Szwecja z 3,9% udziałem w polskim eksporcie oraz 4,4% udziałem w imporcie zajmuje 7 miejsce w obrotach Polski z krajami Unii Europejskiej. W handlu Polski z całym światem Szwecja jest 10 partnerem w polskim eksporcie oraz 11 partnerem w imporcie.

W ostatnich latach, wskutek wysokiej dynamiki wzrostu polskiego eksportu do Szwecji wydatnie zmniejszyło się ujemne dla Polski saldo polsko-szwedzkiej wymiany handlowej. Rok 2001 był rekordowy w ostatnim dziesięcioleciu pod względem wartości polskiego eksportu do Szwecji. Udział w nim maszyn i urządzeń wykazuje stałą rosnącą tendencję (z 18% w 1998 r. wzrósł do prawie 25% w br.). Oprócz tego asortymentu Polska wyeksportowała w r.2001 na rynek szwedzki następujące ważniejsze towary: statki i łodzie, oleje ropy naftowej, meble, kable i akcesoria samochodowe.

W imporcie ze Szwecji podstawową pozycją od kilku lat są maszyny i urządzenia (ich udział w globalnym imporcie w r.2001 wyniósł ponad 22%). W roku ub. najważniejszymi, poza maszynami, wyrobami sprowadzonymi ze Szwecji były: liniowce pasażerskie, akcesoria samochodowe, energia elektryczna, papier i tektura, oleje ropy naftowej oraz leki.

Według danych PAIZ wysokość szwedzkiego kapitału zainwestowanego w Polsce wg stanu na 31.12.2001 r. wyniosła 2.312 mln USD przy 57 dużych, ponad 1 mln projektach Dało to Szwecji, z 4,3% udziałem, 8 miejsce wśród zagranicznych inwestorów. Do największych szwedzkich inwestorów w Polsce należą Vattenfall (elektroenergetyka), Telia AB (telekomunikacja i usługi wydawnicze), Skanska Group (budownictwo, nieruchomości), Nordbanken (bankowość) oraz IKEA (sieć supermarketów).

Szwecja i Polska podpisały w r. 1997 umowę o konwersji polskiego długu z przeznaczeniem na inwestycje proekologiczne. Umowa opiewa na 100 mln SEK (ok.10 mln USD) i ważna jest do końca 2003 r.

Rok 2003 został ogłoszony rokiem szwedzkim w polskiej polityce zagranicznej. Planowany program promocji będzie obejmował prezentację Polski w 5 szwedzkich regionach. Przewidziany jest także udział polskich firm w Targach Mody i Targach Żywności, Targach Technicznych w Sztokholmie oraz w targach kooperacyjnych ELMIA w Jonkoping. Zorganizowane zostaną, towarzyszące targom, seminaria i misje gospodarcze, a także pokazy mody i degustacje polskiej żywności.

Szwecja, jako jeden z trzech krajów (obok W.Brytanii i Danii) nie należy do Unii Gospodarczo-Walutowej, wykazuje jednak jeden z wyższych wśród krajów UE wskaźnik poparcia dla rozszerzenia Unii (62% społeczeństwa szwedzkiego, czyli dwukrotnie więcej niż średnia unijna, popiera polską akcesję).

Źródło: dane Ministerstwa Gospodarki, CIHZ.


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas