Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

: Unia Europejska04-06-05
     Ranking - bezrobocie - 2004 rok

Poziom bezrobocia w krajach 15 ki
w % ludności aktywnej zawodowo.

Kraj Poziom bezrobocia
w %
Luksemburg 4.2
Irlandia 4.5
Austria 4.5
Holandia 4.7
Wielka Brytania 4.7
Dania 5.9
Szwecja 6.3
Portugalia 6.8
Kraje 15 ki 8.1
Belgia 8.5
Włochy 8.5
Zon Euro 9.0
Unia 25 9.1
Finlandia 9.1
Grecja 9.3
Francja 9.4
Niemcy 9.8
Hiszpania 11.2

Dane: Eurostat 2004 rok

Poziom bezrobocia w krajach nowoprzyjętych
w % ludności aktywnej zawodowo.

Kraj Poziom bezrobocia
w %
Cypr 4.4
Węgry 5.9
Słowenia 6.4
Rep. Czech 8.5
Malta 9.0
Estonia 9.2
Łotwa 10.7
Litwa 11.5
Słowacja 16.6
Polska 18.9

Dane: Eurostat 2004 rok
Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas