Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: PolskaFirmy
     MŚP :: Eksport i Import w 2001 roku.

Polska

Handel zagraniczny MSP

W roku 2001 eksport polskich przedsiębiorstw wzrósł o 14% w porównaniu z rokiem poprzednim, a import o 2,7%. W liczbach bezwzględnych eksport wyniósł 36,1 mld USD a import 50,3 mld USD. Mimo że obroty handlu zagranicznego rosły, spadała dynamika tego wzrostu - o 1,5 punktu procentowego w eksporcie i blisko 4 punkty procentowe w imporcie.

W roku 2001 udział MSP w eksporcie ogółem wyniósł 43,9%, i oznacza to spadek w porównaniu z rokiem poprzednim ok. 2,2 punkty procentowe.

Udział MSP w imporcie ogółem zwiększył się z 55,2% w roku 2000 do 59,6% w roku następnym.

W 2001 roku, podobnie jak w latach poprzednich, zarówno eksport jak i import polskich małych i średnich przedsiębiorstw zdominowany był przez przedsiębiorstwa zaliczane do sekcji Przetwórstwo przemysłowe oraz Handel i naprawy (w sumie na obie sekcje przypadało aż 94,8% eksportu i 92,4% importu MSP).

Struktura geograficzna

W roku 2001 struktura geograficzna polskiego handlu zagranicznego nie zmieniła się. Podobnie jak w roku poprzednim, głównym odbiorcą eksportu polskiego sektora MSP były rynki krajów rozwiniętych, w tym głównie Unii Europejskiej.

Struktura eksportu MSP

Unia Europejska			66,9
	Niemcy			36,9
	pozostałe kraje UE	30
kraje Europy Środ.-Wsch.	23,1
	CEFTA			 8,6
	kraje byłego ZSRR	14,5
kraje rozwijające się		 5,2
inne kraje rozwinięte		 4,9

W porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł udział eksportu polskich MSP na rynki wszystkich krajów byłego ZSRR, ale w sumie nie osiągnął jeszcze poziomu szczytowego roku 1998. Wzrosło także znaczenie eksportu do krajów CEFTA, nieznacznie obniżył się za to udział rynku niemieckiego i pozostałych krajów Unii Europejskiej.

Podobnie jak w eksporcie, głównymi rynkami zaopatrzenia polskich MSP były także rynki krajów rozwiniętych, w tym szczególnie Unii Europejskiej. W porównaniu z rokiem poprzednim nieznacznie zmniejszył się udział importu z krajów rozwiniętych i krajów byłego ZSRR, zwiększył zaś z krajów CEFTA i krajów rozwijających się.

Struktura importu MSP

Unia Europejska			65,3
	Niemcy			24,7
	pozostałe kraje UE	40,6
kraje Europy Środ.-Wsch.	12,1
	CEFTA			 8,6
	kraje byłego ZSRR	 3,6
kraje rozwijające się		13,8
inne kraje rozwinięte		 8,8

Podsumowanie

---
Wyszczególnienie	1995	1998	1999	2000	2001
------------------------------------------------------------
Ogółem	 mld. USD	22,9	28,2	27,4	31,6	36,1
Eksport MSP mld. USD	8,8	13,3	13,1	14,6	15,8
Udział MSP w eksporcie	38,5	47,3	47,7	46,1	43,9

Spadek udziału MSP w eksporcie ogółem w 2001 r. wystąpił w wyniku utrzymania się zbliżonej do przeciętnej dynamiki eksportu MSP do krajów Europy Środkowo-Wschodniej i wyraźnie niższej od przeciętnej dynamiki do Unii Europejskiej. MSP nie potrafiły się przeciwstawić, tak jak inne przedsiębiorstwa, spadkowi koniunktury w Unii Europejskiej, i dynamika ich eksportu do krajów Unii kształtowała się na poziomie około 4%, wobec przeciętnego tempa wzrostu eksportu do obszaru EŚW - w wysokości około 13 procent.

Dwadzieścia pięć pozycji towarowych według PCN o najwyższej wartości eksportu w sektorze MSP w 2001 r.

 1. Meble do siedzenia nawet przekształcalne w miejsca do spania, oraz ich części
 2. Izolowane druty, kable oraz inne izolowane przewody elektryczne, z łączówkami lub bez; przewody z włókien optycznych
 3. Konstrukcje i części konstrukcji ze stali
 4. Koks i półkoks z węgla; węgiel retortowy
 5. Pozostałe artykuły ze stali
 6. Pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób
 7. Urządzenia odbiorcze dla telewizji; monitory i projektory wideo
 8. Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru
 9. Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych
 10. Artykuły do transportu i pakowania towarów z tworzyw sztucznych
 11. Soki owocowe i soki warzywne niesfer-mentowane
 12. Maszyny pralnicze typu domowego lub profesjonalnego
 13. Przyczepy i naczepy; inne pojazdy bez napędu mechanicznego; ich części
 14. Bielizna pościelowa, bielizna stołowa, bielizna do celów toaletowych i kuchennych
 15. Odpady i złom żeliwa i stali
 16. Preparaty do upiększania i makijażu oraz preparaty do pielęgnacji skóry
 17. Czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao
 18. Części. do urządzeń z pozycji od nr 8425 do nr 8430
 19. Kartony, pudła, pudełka, torby i inne pojemniki opakowaniowe z papieru, tektury
 20. Swetry, golfy, pulowery, dziane lub szydełkowane
 21. Stelaże pod materace; artykuły pościelowe lub podobne
 22. Mikrofony; głośniki; słuchawki; elektryczna aparatura wzmacniająca sygnały dźwiękowe
 23. Pozostałe artykuły z kauczuku wulkanizowanego
 24. Oprawy, okucia z metalu nieszlachetnego do mebli, drzwi, schodów, okien, nadwozi pojazdów

Te 25 pozycji towarowych stanowiło w 2001 r. - 26,73% wartości całego eksportu MSP. Produkty, w których eksporcie specjalizują się MSP, zaliczają się raczej do grupy wyrobów nisko zaawansowanych technicznie.

Odnotowując, że w tej grupie 25 towarów według PCN o najwyższej wartości eksportu w sektorze MSP w 2001 roku, nie dominowały jeszcze wyroby HI-TECH, można pozytywnie oceniać fakt, że eksport tradycyjnych wyrobów rozwijał się, jak dotychczas, w relatywnie wysokim tempie. Z drugiej jednak strony, należy mieć na uwadze, że szybkie tempo rozwoju nowoczesnych technologii zagranicą i zmian w strukturze popytu na import ze strony krajów zaawansowanych, będzie czynnikiem ograniczającym dla polskiego eksportu o tradycyjnej strukturze towarowej. By w dłuższej perspektywie móc zwiększać polski eksport na rynki wschodnie i zachodnie, trzeba będzie w większym tempie i skali rozwijać dziedziny nowoczesne i przygotowywać sobie konkurencyjną ofertę, w której dominować będą produkty wysoko zaawansowane technologicznie.

Opracowanie: MGP i PS, PARP

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas