Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Statystyka polskiego handlu zagranicznego
« Rosja
· Obroty towarowe Polski z Federacją Rosyjską w latach 1999 - 2000
· Obroty towarowe Polski z krajami byłego ZSRR w 2001 roku

Obroty towarowe Polski z krajami byłego ZSRR w 2001 roku.

Lp. Kod Nazwa kraju rok 2001 rok 2000 Dynamika Udział w
Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo Eksportu Importu eksporcie imporcie
w mln USD w mln USD w % w %
Ogółem b.ZSRR 3599,4 5594,1 -1994,8 2959,4 5743,7 -2784,3 121,6 97,4 100,0 100,0
1 RU Rosja 1058,7 4422,3 -3363,6 862,1 4619,4 -3757,4 122,8 95,7 29,4 79,1
2 UA Ukraina 1002,7 449,3 553,4 798,2 475,4 322,8 125,6 94,5 27,9 8,0
3 LT Litwa 756,5 277,5 479,0 561,7 278,0 283,7 134,7 99,8 21,0 5,0
4 BY Białoruś 276,0 145,4 130,6 243,8 153,7 90,1 113,2 94,6 7,7 2,6
5 LV Łotwa 228,7 33,5 195,2 206,9 32,8 174,1 110,5 102,2 6,4 0,6
6 EE Estonia 104,1 39,6 64,5 90,1 34,9 55,2 115,6 113,3 2,9 0,7
7 KZ Kazachstan 62,5 103,2 -40,8 62,2 78,9 -16,7 100,4 130,9 1,7 1,8
8 MD Mołdowa 44,6 4,9 39,7 49,6 5,5 44,0 89,9 88,2 1,2 0,1
9 AZ Azerbejdżan 29,8 1,7 28,1 28,9 3,1 25,8 103,0 54,0 0,8 0,0
10 UZ Uzbekistan 19,1 90,6 -71,5 33,2 40,4 -7,2 57,4 224,4 0,5 1,6
11 GE Gruzja 6,0 0,7 5,3 8,9 0,8 8,1 67,8 85,8 0,2 0,0
12 TM Turkmenistan 3,8 4,2 -0,4 6,3 7,7 -1,4 59,7 54,7 0,1 0,1
13 AM Armenia 3,3 0,0 3,2 2,2 0,1 2,2 145,3 49,1 0,1 0,0
14 KG Kirgistan 3,1 1,7 1,4 3,9 3,3 0,6 80,0 51,8 0,1 0,0
15 TJ Tadżykistan 0,7 19,6 -18,9 1,5 9,8 -8,2 42,9 200,7 0,0 0,4
(dane wg wielkości eksportu - analogiczny okres poprzedniego roku = 100%)

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas