Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

Świat05-06-30
     Ranking - globalizacja - 2005 rok

Świat się wciąż integruje

Firma doradztwa strategicznego A.T. Kearney oraz magazyn Foreign Policy w swoim piątym dorocznym raporcie na temat wskaźnika globalizacji udowadniają, że globalna integracja przetrwała światowe kryzysy z lat ubiegłych: turbulencje wojny w Iraku, dekoniunkturę ekonomiczną i fiaska niektórych rozmów handlowych. Przeprowadzony w 62 krajach ranking globalizacji - uwzględniający aspekty polityczne, ekonomiczne, technologiczne i różne rodzaje kontaktów osobistych - wskazuje, że mimo wszystko świat się wciąż integruje.

Trend globalnej integracji dotyczy nie tylko Europy. Po raz kolejny o pierwsze miejsce w rankingu walczą Irlandia z Singapurem - w tym roku Singapur jest górą. Polska znajduje się dokładnie w środku listy, na 31 pozycji.

Znany międzynarodowy ekonomista, Joseph Stiglitz nazwał rok 2003 „klęską dla globalizacji”. Wojna w Iraku i jej konsekwencje stworzyły w relacjach między Stanami Zjednoczonymi i ich sprzymierzeńcami tak duże napięcie, że nie mogło to pozostać bez wpływu na zachodzące w świecie procesy gospodarcze i polityczne. Rok 2004 pod względem ekonomicznym nie zaczął się dużo lepiej. Inwestycje zagraniczne zmniejszyły się, a handel w pierwszym półroczu pozostawał wciąż na tym samym poziomie. Światowa Organizacja Handlu (WTO) poniosła fiasko w trakcie prowadzonych w Meksyku rozmów mających doprowadzić do redukcji subsydiów rolniczych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Z kolei niedawna epidemia SARS wpłynęła negatywnie na możliwości podróży, a turystyka w Azji spadła w niektórych krajach nawet o 50%.

Mimo tak niekorzystnego splotu czynników, z raportu A.T. Kearney wyraźnie wynika, że żadne z tych zjawisk nie wstrzymało globalnej integracji. Przeprowadzone analizy wskazują, że globalizacja wciąż postępuje. Traktować ją należy jako zjawisko oparte na trwałych podstawach, nie podlegające przemijającym kryzysom. Wskazuje na to także fakt, iż wszystkie państwa, które mogłyby stać się ofiarami niesprzyjającego układu okoliczności - Singapur, Malezja, Chiny, Kanada czy Stany Zjednoczone - poprawiły swoją pozycję na liście.

Wskaźnik globalizacji (Globalization Index) mierzony jest na podstawie stopnia integracji danego kraju ze światem w sferze gospodarki, polityki, technologii i życia społecznego. Ranking uwzględnia 62 kraje, skupiające 85% ludności świata i wytwarzające ponad 96% światowej produkcji.

Lista 20 najbardziej zglobalizowanych krajów świata (marzec 2005 r., w nawiasie znajduje się pozycja kraju w rankingu z zeszłego roku)

1. Singapur (2)
2. Irlandia (1)
3. Szwajcaria (3)
4. USA (7)
5. Holandia (4)
6. Kanada (6)
7. Dania (10)
8. Szwecja (11)
9. Austria (9)
10. Finlandia (5)
11. Nowa Zelandia (8)
12. Wielka Brytania (12)
13. Australia (13)
14. Norwegia (17)
15. Czechy (14)
16. Chorwacja (23)
17. Izrael (22)
18. Francja (15)
19. Malezja (20)
20. Słowenia (19)
23. Węgry (26)
25. Słowacja (21)
31. Polska (31)
35. Rumunia (39)
39. Ukraina (43)
52. Rosja (44)

Przesunięcia w rankingu

W tym roku Irlandia straciła pozycję lidera, którą zajmowała przez trzy lata z rzędu - jej miejsce zajął Singapur. Kluczem do tego przesunięcia było rosnące zaangażowanie polityczne Singapuru, który aż o 41% zwiększył swoje finansowe zaangażowanie w misje pokojowe Narodów Zjednoczonych oraz jego śmiałe posunięcia gospodarcze. Singapur ugruntował swoją pozycję, podpisując ze Stanami Zjednoczonymi bilateralne porozumienie o wolnym handlu (było to pierwsze tego typu porozumienie, które Stany Zjednoczone podpisały z krajem azjatyckim).

Kolejnym istotnym faktem jest zmiana pozycji Stanów Zjednoczonych, które z siódmej pozycji przeskoczyły na czwartą, trafiając w ten sposób do górnej piątki rankingu. Wynik ten nie jest zbieżny z ogólną tendencją, zgodnie z którą kraje o większej populacji (a zarazem obszerniejszym rynku wewnętrznym) wypadają w indeksie słabiej, ponieważ są mniej zależne od międzynarodowego handlu i inwestycji. Mocna pozycja Stanów Zjednoczonych jest przede wszystkim rezultatem istotnego wzrostu w dziedzinie technologii. Wyniki raportu wskazują, że USA osiągnęły rewelacyjną pozycję w subrankingu technologicznym - pierwsze miejsce jeśli chodzi o liczbę dostawców internetowych oraz bezpiecznych serwerów. Stany Zjednoczone pozostają natomiast na szarym końcu w kategoriach związanych z handlem, inwestycjami zagranicznymi i przystępowaniem do traktatów międzynarodowych. Powodem, dla którego osiągają tak niskie wyniki w dziedzinie ekonomii, jest prężny rynek wewnętrzny - wielu północnoamerykańskich producentów skupia się przede wszystkim na zaspokojeniu potrzeb amerykańskich konsumentów, przez co kraj staje się mniej zależny od międzynarodowego handlu, ale i mniej na ten handel otwarty.

Warto także zwrócić uwagę na pozycje Chin i Indii, które są postrzegane jako globalne lokomotywy gospodarcze. Nie ma wątpliwości, że kraje te doświadczają ogromnego wzrostu, będącego efektem połączenia takich czynników jak liberalizacja rynku, arbitraż kosztów i wyedukowanie siły roboczej. Mimo obserwowalnego intensywnego rozwoju gospodarczego ich pozycja w rankingu globalizacji (Chiny: pozycja 54, trzy pozycje w górę od zeszłego roku, Indie: pozycja 61, bez zmian) wskazuje, że wciąż jeszcze czeka je długa droga, by mogły dogonić czołówkę rankingu.

Europa Środkowo-Wschodnia

Instytucja Unii Europejskiej oraz aspiracje członkowskie krajów pozostających nadal poza nią wywierają duży wpływ na gospodarkę danego regionu. Inwestorzy w dużym stopniu zwracają uwagę na to, które kraje Europy Środkowej i Wschodniej mają w planach dołączenie do tego elitarnego, polityczno-ekonomicznego klubu.

W roku 2003 r. fala inwestycji przesunęła się z krajów przygotowujących się do rychłej akcesji do UE (takich jak Polska, Węgry czy Czechy) do tzw. „krajów niższych kosztów” (takich jak Chorwacja, Rumunia i Ukraina), które planowały dołączenie do Unii w następnej rundzie. W związku ze zwiększającym się poziomem inwestycji to właśnie Chorwacja, Rumunia oraz Ukraina poprawiły swoje pozycje w rankingu. W indeksie spadły natomiast takie kraje jak Czechy, Słowacja i Słowenia, których konkurencyjność zmniejszyła się wyraźnie po akcesji.

Polska - bez zmian

Z powyższych reguł wyłamuje się Polska, która - podobnie jak przed rokiem - zajmuje miejsce 31. Zdaniem Przemysława Stangierskiego, członka zarządu A.T. Kearney w Polsce, jest to dość dobra informacja: Biorąc pod uwagę, że procesy globalizacyjne postępują z roku na rok, utrzymanie przez Polskę dotychczasowej pozycji jest optymistycznym sygnałem. Oznacza bowiem, że co prawda powoli, lecz stajemy się coraz bardziej zglobalizowanym krajem. W poszczególnych subrankingach nasz kraj również zajął środkowe pozycje. Nieco lepiej od średniej wypadliśmy pod kątem podróży międzynarodowych i turystyki (19. miejsce) oraz członkostwa w organizacjach międzynarodowych (17. pozycja).

Społeczne komponenty

W przedstawionym raporcie przeanalizowane zostały także relacje między obserwowanym w danym kraju poziomem globalizacji, a takimi wskaźnikami jak poziom edukacji, wolność polityczna oraz podatność na terroryzm. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że:

Ranking Globalization Index prowadzony przez firmę A.T. Kearney i magazyn Foreign Policy uwzględnia 62 kraje skupiające 85% ludności świata. Ranking jest oparty na 12 zmiennych, zgrupowanych w 4 kategoriach: integracja gospodarcza, kontakty osobiste, technologia i zaangażowanie polityczne. Wskaźnik integracji gospodarczej jest określany na podstawie danych dotyczących handlu, bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Integracja technologiczna jest mierzona na podstawie liczby internautów, operatorów Internetu i bezpiecznych serwerów. Zaangażowanie polityczne jest oceniane poprzez określenie liczby wybranych międzynarodowych organizacji oraz ilości i wybranych międzynarodowych traktatów podpisanych przez każde z państw, a także finansowe i osobiste zaangażowanie państw w misje pokojowe narodów zjednoczonych oraz poziom transferów na poziomie rządowym. Wskaźniki kontaktów osobistych wylicza się poprzez obserwację intensywności międzynarodowego ruchu turystycznego w danym kraju, ilości międzynarodowych połączeń telefonicznych oraz skali międzynarodowych transferów, w tym przelewów finansowych.
A.T. Kearney jest wiodącą na świecie firmą konsultingową specjalizującą się w doradztwie w zakresie zarządzania strategicznego, operacyjnego i informatycznego. Działa od 1926 roku, obecnie poprzez sieć oddziałów zlokalizowanych w blisko 60 miastach w 36 krajach. Rocznie firma prowadzi ponad 3000 projektów.

Foreign Policy założony został w 1970 r. jako kwartalnik. Od października 2000 roku ukazuje się jako kolorowy dwumiesięcznik. Magazyn Foreign Policy obecny jest w 128 krajach świata. Pismo tworzą dziennikarze, naukowcy, analitycy i praktycy z całego świata, którzy opisują i analizują bieżące wydarzenia i sprawy o charakterze międzynarodowym. Magazyn Foreign Policy wydawany jest przez Carnegie Endowment for International Peace.Rynki Zagraniczne

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas