Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

:: Meksyk05-06-30
     2004 :: Polsko-meksykańskie stosunki handlowe

Meksyk

Wartość obrotów handlowych Polski z Meksykiem w latach 2000-2004 (w mln USD)

Rok 2000 2001 2002 2003 2004
Obroty 140 188 150 201 210
Eksport 64 104 53 76 90
Import 76 84 97 125 120
Saldo 12 20 44 49 30

W 2004 r. wartość obrotów handlowych wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 4,7%, w tym wartość eksportu wzrosła o 17,9%, a wartość importu zmniejszyła się o 3,3%. Zmniejszyło się ujemne saldo handlowe z 49 do 30 mln dolarów.

Eksport

W roku 2001 nastąpił znaczący (62%) wzrost eksportu do Meksyku, przekraczając kwotę 100 mln dolarów i wysuwając w ten sposób Meksyk na pierwszą pozycję wśród krajów Ameryki Łacińskiej. Eksportujemy: silniki spalinowe, kazeinę, mleko w proszku, papier, spycharki, artykuły chemiczne, lampy żarowe, meble, konstrukcje stalowe, transformatory, skrobię, alkohole, masło.

Import

W ostatnich latach import towarów z Meksyku utrzymuje się na stabilnym, stosunkowo wysokim poziomie. Ważniejsze pozycje importu: sprzęt do telefonii, maszynki i nożyki do golenia, układy scalone, urządzenia do przetwarzania danych, narzędzia lekarskie i weterynaryjne, urządzenia elektroniczne, maszyny i urządzenia elektryczne, przyrządy pomiarowe, obwody drukowane, pojazdy samochodowe, pieprz.

2005 rok

W okresie 3 miesięcy 2005 r. wartość polsko-meksykańskich obrotów handlowych wyniosła 58,3 mln dolarów, w tym wartość eksportu 18,9 mln dolarów (spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 51,9) i wartość importu - 39,4 mln dolarów (wzrost o 37,1 %).

Ocena rynku

W polsko-meksykańskich stosunkach handlowych brak jest formalnych przeszkód, tym niemniej system regulacji handlu zagranicznego obowiązujący w Meksyku, powoduje, że rynek ten należy do rynków trudnych. Stosowane procedury stwarzają wiele utrudnień wszystkim partnerom handlowym. M.in. stosowane normy fitosanitarne w znacznym stopniu utrudniają swobodny import produktów spożywczych z Polski.

Meksyk - UE

Wartość obrotów handlowych Meksyku z Unią Europejską wyniosła w 2003 r. 20,7 mld dol., w tym wartość eksportu - 6,5 mld dol. (3,9% meksykańskiego eksportu) i wartość importu towarów z UE - 14,2 mld dol. (8,3% meksykańskiego importu); 89% w eksporcie i 62% w imporcie stanowią obroty Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi.
Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas