Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki


Powrót


Irlandia

  Handel Polski z Irlandią do 2001 roku.  

Polsko-irlandzka wymiana handlowa w latach 1997 - 2001 kształtowała się następująco (w mln USD):

  1997 1998 1999 2000 2001
Eksport RP 71,2 72,4 79,0 89,6 104,0
Import RP 218,1 249,3 240,1 283,8 292,4
Obroty 289,3 321,7 319,1 373,4 396,4
Saldo -146,9 -176,9 -161,1 -194,2 -188,4

Obroty handlowe Polski z Irlandią w ostatnich latach cechuje wysoka nierównowaga oraz powiększające się z roku na rok ujemne dla Polski saldo bilansu handlowego.

Pod względem wielkości obrotów handlowych Irlandia plasuje się na 13 miejscu w wymianie towarowej z krajami Unii Europejskiej i na 14 miejscu, jeśli chodzi o wielkość polskiego eksportu.

Wzajemne obroty za 2000 rok wyniosły 373,4 mln USD i wzrosły o ponad 17% w stosunku do roku poprzedniego. Odnotowano też, w stosunku do 1999 roku, wzrost polskiego eksportu o 113,4%. Zwiększenie importu do Polski o 118,2%, przy znacznej przewadze importu nad eksportem, spowodowało ponowny wzrost ujemnego salda bilansu handlowego ze 161,1 mln USD do 194,2 mln dolarów.

W 2001roku utrzymała się tendencja wysokiej dynamiki polskiego eksportu (116,1%). Dynamika importu wyniosła 103%. W efekcie nastąpiło zmniejszenie ujemnego salda bilansu handlowego o ok. 5,5 mln USD.

Główne pozycje towarowe w polskim eksporcie stanowią maszyny i urządzenia, pojazdy i środki transportu, w tym samochody Cinquecento i ciągniki Ursus oraz węgiel. Ważną pozycją staje się eksport artykułów spożywczych i wyrobów włókienniczych. Możliwości sprzedaży istnieją także w branży wyrobów z drewna oraz szkła i porcelany. Importujemy z Irlandii przede wszystkim maszyny i urządzenia, w tym głównie sprzęt i komponenty elektroniczne i komputerowe, koncentraty spożywcze, substancje zapachowe i farmaceutyczne.

Charakterystyczną cechą importu z Irlandii jest duży udział towarów produkowanych tam przez filie zagranicznych koncernów (elektronika, przemysł chemiczny i spożywczy). Atrakcyjność ww. produktów dla rozwijającej się polskiej gospodarki leży m.in. u podstaw wysokiego poziomu importu z Irlandii, znacznie przekraczającego poziom eksportu, a tym samym wysokiego ujemnego salda obrotów handlowych. Znaczne ujemne saldo obrotów rodzi konieczność systematycznej promocji i aktywizacji naszego eksportu w jak najszerszej gamie towarów.

Irlandia jest aktywnym inwestorem na rynku polskim. Według stanu na 31.12.2001r. inwestycje irlandzkie osiągnęły 1.041,2 mln USD, co daje Irlandii wysoką 12 pozycję na liście inwestorów zagranicznych w Polsce. Do największych inwestorów irlandzkich należy Allied Irish Bank, Grupa cementowa CRH oraz Golden Vale Plc (przemysł spożywczy).

Dużą aktywność przejawiają w Polsce irlandzkie firmy doradcze i konsultingowe, szczególnie w sektorze bankowym i turystycznym.

Źródło: dane Ministerstwa Gospodarki, CIHZ.


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas