Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj

Szukaj


Jak?
	czytać strony >>>Przewodnik


MARKETING


Eksport
Finanse
Księgowość
Management
Marketing
Pracownicy
Produkcja
Strategia
MSP
• • •

  Marketing.  


> > Zakres działań marketingowych

Marketing jest wiedzą bardzo szeroką począwszy od znajomości psychiki człowieka do znajomości realiów rynku. Jest trudny ponieważ jego istota oparta jest na rozważaniach abstrakcyjnych jak : segmentacja rynku, pozycjonowanie produktu, analiza zachowań klienta czy ocena globalnej sytuacji w branży. Jest ważny ponieważ sukcesy firm w znacznym stopniu opierają się na działaniach opartych na "abstrakcyjnych" analizach marketingowych. Poniżej przypominam problemy, którymi zajmują się służby marketingowe :


 • Model zintegrowanego marketingu firmy : to propozycja całościowego spojrzenia na działalność marketingową firmy.

 • Badanie zachowania klienta
 • Prognozowanie wielkości sprzedaży
 • Analiza dynamiki rynku

 • Analiza konkurencyjna:
  Źródła przewagi konkurencyjnej : inowacyjność, segmentacja, doskonalenie dystrybucji, doskonalenie promocji.

 • Segmentacja rynku
  Wykonujemy w celu oceny struktury rynku, lepszego przystosowania produktu do rynku i pozycjonowania produktu. Pozycjonowanie produktu polega na nadaniu mu określonych walorów zgodnie z zapotrzebowaniem segmentu rynku. Uwaga na 2 błędy : segmentujemy rynek, który jest jednolityuważamy rynek za jednolity podczas gdy jest on złożony z kilku segmentów.
  5 warunków potwierdzających segmenty na rynku : segmenty różnie reagują na te same działania marketingowesegment powinien dać się opisać w sposób umożliwiający kampanię reklamowąsegment musi być mierzalnymusi być rentownyi stabilny
  Podstawy segmentacji : kupujący , nie kupującywielkość i częstotliwość zakupówstopień lojalności względem markipoziom zadowolenia z produktupreferencje i zachowania.
  Trafny wybór kryteriów opisujących segment: geograficznesocjodemograficznepsychologicznewedług poszukiwanych korzyści produktu.

 • Produkt :
  Produkt składa się z trzech elementów mogących stanowić źródło wartości dla klienta : produkt zasadniczy, wartość dodana do produktu, produkt potencjalny, który planujemy rozwijać w przyszłości.
  czas życia produktu staje się coraz krótszy. Firmy muszą szukać nowych, mniej wymagających, rynków zbytu.
  pozycjonowanie w segmencie, zgodnie z potrzebą klienta i względem konkurencji.
  warto pogrupować segmenty produktu na uniwersalne, z tym samym programem marketingowymi w każdym kraju i specyficzne.
  rozwój produktu kontrolowany przez marketing lub adaptacja techniczna oparta wyłącznie na zapotrzebowaniu marketingu jakie elementy produktu decydują o jego sukcesie? stwórzmy coś prostego, co nie pociąga za sobą problemów, a użytkownik ma potrzebę. Należy uczynić produkt łatwym do kupienia i użytkowania.
  Ważne jest umiejętne zarządzanie marką produktu : marka kreuje wartość emocjonalną dla klienta. Wszystkie jej elementy powinny mieć wyraźną wartość symboliczną i przyciągać oko klienta. Powinna precyzyjnie pozycjonować produkt na rynku, stanowiąc jego definicję, nazwę.

 • Mix komunikacyjny :
  reklamapromocja sprzedaży (prezentacje, targi, konkursy, kupony, próbki, broszury,..)public relations (listy do redakcji, artykuły, wizyty w firmach,..)sprzedaż osobista. Głównym jej zadaniem jest lansowanie rozwiązań na rynku.

  Celem kampanii reklamowej jest podkreślić cechy wyróżniające produkt z pośród wyrobów konkurencyjnych (pozycjonowanie względem konkurencji) i uczynić ewidentnymi korzyści jakie odniosą klienci zakupując produkt (pozycjonowanie w segmencie).

 • Zarządzanie siłami sprzedaży
 • Dystrybucja
 • Cena produktu
 • Badania marketingowe

 • Planowanie marketingowe
  Etapy : I określenie celów : wielkość sprzedażyudział w rynkupoziom zysku - II selekcja rynku - III strategia marketingowa : wybór segmentupozycjonowanie produktu marketing mix : produkt, promocja, ceny i kanały dystrybucji.
  Plan marketingowy : luźny opis sytuacji na rynku, analiza sytuacji rynkowej : okazje i zagrożenia, silne i słabe punkty, rezultaty refleksji, cele operacyjne (segmentacja, pozycjonowanie produktów, marketing mix), plan działania : co?, kto?, kiedy?, budżet, przewidywane rezultaty, kontrola.Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas