Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Marketing
· Marka
· Marketing

  Firma - marka produktu  

Znaczenie marki produktu

 
Marka stanowi kluczowy element strategii produktu i ma istotny wpływ na atrakcyjność oferty.
Nie wykorzystują potencjału własnej marki, w strategii zarządzania produktem, polscy producenci w przemyśle lekkim, sprzedając wyroby za granicą pod markami importerów bądź miejscowych dystrybutorów.
W takim przypadku importer uzyskuje niskie ceny i łatwo może zmienić dostawcę towaru. Wraz z rozwojem reklamy, prawie wszyscy producenci zaczęli wykorzystywać markę przy sprzedaży własnych wyrobów. Dobrze zarządzane firmy wykorzystują potencjał marki sprzedając jako markowe towary: cukier, blachę, benzynę i marchewkę.


Korzyści stosowania produktów markowych

 
Dlaczego firmy wykorzystują markę, pomimo związanych z nią kosztów dodatkowych jak opakowanie, reklama, wykup zabezpieczenia prawnego, ryzyko związane ze złą jakością produktu ?
 • Marka ułatwia identyfikację produktu.
 • Zabezpieczona marka chroni specyficzne elementy produktu przed imitacją.
 • Symbolika marki niesie z sobą pewne idee związane z jakością oraz użytecznością produktu i przywiązuje klientów do produktu.
 • Marka umożliwia pozycjonowanie produktu w wybranym segmencie rynku.

Marka dystrybutora czy producenta?

 
W pierwszym okresie potencjał marki był wykorzystywany głównie przez producentów: 22 lipca, Stomil, PZU, Łucznik. Z czasem na rynku pojawiła się marka dystrybutora. Wykorzystując własna markę dystrybutorzy mogą taniej kupować towary u producentów, mają kontrolę nad ceną, łatwo mogą zmienić dostawcę. Produkty z marką dystrybutora są zazwyczaj tańsze i prezentują się lepiej w miejscu sprzedaży. Ludzie cenią markę dystrybutora. Zdarzają się na rynku wojny marek producentów i dystrybutorów. Prognozy analityków wskazują, na wzrost znaczenia marki producenta.


Strategie marki

 
Firmy planujące sprzedawać wyroby pod swoja marką musza określić ilość nazw dla produktów. Typowe strategie to:
 • Nazwy indywidualne dla każdego produktu: Procter i Gamble: Ariel, Pampers, Bonux, M. Propre.
 • Jedna nazwa dla wszystkich produktów : Moulinex, Canon.
 • Jedna nazwa dla wybranej gamy produktów stosowana przez producentów kosmetyków.
W tym samym sektorze producenci stosują różne strategie zarządzania marką.

Inne strategie związane z zarządzaniem marką na rynku to:
 • Strategia przedłużenia marki polega na stosowaniu tej samej nazwy marki dla nowych produktów, stale unowocześnianych.
 • Strategia wielu marek polega na lansowaniu przez producenta kilku marek, które konkurują ze sobą na rynku. Pomimo rywalizacji marek produktów sprzedaż ich producenta wzrasta.
 • Strategia zmiany pozycji marki na rynku. Przyjęcie takiej strategii może wynikać z udanego wypromowania produktu konkurencyjnego, w tym samym segmencie rynku lub zmiana upodobań klientów w sposób niekorzystny dla marki. Przed zastosowaniem tej strategii należy oszacować: koszty modyfikacji produktu, opakowania i reklamy.


Cechy dobrej nazwy marki

 
Dobra nazwa marki powinna mieć następujące cechy:
 1. Powinna wyrażać korzyści wynikające ze stosowania produktu.
 2. Odzwierciedlać w wyobraźni klienta pozytywne cechy produktu i w ten sposób ułatwiać jej właściwe zapamiętanie. Podkreślać pożądaną pozycję produktu na rynku w stosunku, do konkurencji.
 3. Powinna być łatwa do wymówienia i zapamiętania.
 4. Powinna posiadać pewne walory symboliczne, często odzwierciedlone w logo marki.
 5. Powinna w pożądany sposób oddziaływać na emocje klienta.
 6. Powinna być we właściwej relacji do wyobraźni społeczeństwa [ społecznych stereotypów ], w którym jest lansowana. Odbiór nazwy marki dobrze jest przetestować w kilku językach.Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas