Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Marketing
· Handlowiec - cechy
· Jak telefonować ?
· Lobbing
· Marketing - online
· MIX informacyjny
· Oferta
· Produkt - wstęp
· Produkt - cykl życia
· Sposoby promocji

  Marketing MIX - MIX komunikacyjny  


 
Marketing MIX a MIX Komunikacyjny  
 
Rozróżnienie tych dwóch elementów jest rzeczą istotną.

Marketing MIX jest elementem strategii marketingowej firmy i składa się z czterech elementów:
 • produktu,
 • ceny,
 • promocji,
 • dystrybucji.
Po określeniu segmentu rynku, który zamierzamy penetrować i zdecydowaniu o sposobie wyróżnienia produktu w segmencie, dobieramy cztery elementy marketingu MIX gwarantujące realizacje celów marketingowych: założona wielkość sprzedaży, założony udział w rynku i założona marża zysku.

MIX komunikacyjny to 5 sposobów dotarcia z informacją handlową do klienta:
 • Reklama
  polegająca na płatnej i bezosobowej prezentacji idei, produktów lub usług.
 • Promocja sprzedaży,
  którą stanowią działania krótkookresowe, mające na celu dodatkowe ożywienie zakupów produktu lub usług.
 • Relacje publiczne i reklama redakcyjna
  to bezosobowe pobudzenie sprzedaży poprzez umieszczenie nieodpłatnej informacji o produkcie lub usługach w mediach.
 • Sponsoring
  polega na finansowym wspomaganiu działalności sportowej, kulturalnej lub humanistycznej, w którą sponsor nie jest bezpośrednio zaangażowany ale chciałby, w odbiorze konsumentów, związać z tą działalnością ze swoją marką.
 • Sprzedaż bezpośrednia
  polega na słownej prezentacji produktu lub usługi potencjalnym klientom.
 
 

 
R e k l a m a
 
 
Przebieg kampanii reklamowej
 
 
W MIX komunikacyjnym możemy wyróżnić dwie podstawowe formy przekazywania informacji handlowej:
 1. Masowa: radio, telewizja, gazety codzienne, tygodniki, słupy ogłoszeniowe, tablice reklamowe, ...
  Zaletą reklamy masowej są stosunkowo niskie koszty dotarcia do potencjalnego klienta i możliwość dotarcia do dużej ilości osób.
  Wadą jest wolna reakcja klienta.
  Stosujemy dla produktów:
  • dobra konsumpcyjne powszechnego użytku,
  • produkty proste, standardowe, o szybkim procesie zakupu,
  • produkty nietrwałe,
  • o niskiej cenie jednostkowej.
 2. Personalizowana, docierająca bezpośrednio do klienta
  Stosujemy dla produktów:
  • wyroby przemysłowe,
  • produkty o złożonym procesie zakupu
  • produkty trwałe
  • produkty nie standardowe,
  • produkty kosztowne
W związku z procesem globalizacji i wysokimi barierami wejścia na rynek, współczesna reklama, wykorzystująca masowe media, zazwyczaj jest droga. Na polskim rynku prym wiedzie kilkanaście zagranicznych agencji reklamowych, wykorzystujących najnowsze zdobycze światowe z tej branży. Agencje reklamowe opracowują program i kontrolują efekty kampanii reklamowych.

Wyróżniamy trzy etapy kampanii reklamowej:
 1. Wybór agencji reklamowej
  • Opracowanie materiałów reklamowych
   • kreatywność
   • wykonanie techniczne
  • Wybór mediów i elementów wspomagających kampanię reklamową
   • media - planing
   • negocjowanie i rezerwowanie przestrzeni reklamowej
 2. Przebieg kampanii reklamowej
 3. Kontrola rezultatów
  • Według kryteriów marketingowych
   • jakość przyjęcia i stopień akceptacji informacji przez grupę docelową
   • współgranie przekazywanych informacji i ich pełna zgodność z zasadniczym celem kampanii reklamowej
  • Według kryteriów komunikacyjnych
   • siła przyciągająca uwagę
   • stopień identyfikacja firmy, marki przez grupę docelową
   • stopień zrozumienia przekazywanej informacji przez grupę docelową
  • Kryteria techniczne
   • budżet i terminy produkcji
   • kontrola przebiegu kampanii reklamowej
 
 

 
P r o m o c j a   S p r z e d a ż y
 
 
Cele promocji sprzedaży:
 
 
 • pozyskanie nowych klientów,
 • zwiększenie częstotliwości zakupów,
 • wprowadzenie nowego produktu na rynek,
 • motywacja pośredników i handlowców,
 • otrzymanie wsparcia ze strony sieci dystrybucyjnej,
 • ożywienie zakupów określonej marki.
 
 
Podstawowe techniki promocyjne:
 
 
 • Oferta specjalna - największa popularność
  • Chwilowa obniżka ceny
   • natychmiastowa
   • po czasie: zwrot części pieniędzy w zamian za przedstawienie dowodu zakupu
  • Większa ilość produktu (+ 10%) za ta sama cenę
 • Konkursy i loterie - duża popularność
 • Sprzedaż towaru większymi partiami
  Obniżka ceny przy zakupie określonej, minimalnej ilości towaru.
 • Oferta zwrotu towaru
  • Oferta darmowego wypróbowania towaru - zwrot pieniędzy po przedstawieniu dowodu zakupu
  • Oferta zaufania - zwrot produktu dla klientów, którzy zakupili określoną ilość produktów
 • Darmowy prezent
  • Prezent w opakowaniu
  • Prezent po okazaniu dowodu zakupu towaru
 • Darmowa próbka
  Określona ilość towaru jest oferowana bez konieczności zakupu
 • Odkupienie produktu
  Cena za zużyty produkt jest odejmowana od ceny nowego produktu
 
 

 
P u b l i c   R e l a t i o n
 
 
Wykorzystywane narzędzia
 
 
 • Relacje prasowe
  Niskie koszty i wysoka wiarygodność.
  • komunikaty prasowe
  • konferencje prasowe
  • artykuły specjalne
  • fotografie
  • listy do wydawców
 • Publikacje firmowe
  Celem ich jest dotarcie zarówno do klientów jak i pracowników firmy. 
  • budujące sympatyczny wizerunek firmy
  • publikacje finansowe
  • publikacje prezentujące pozycje firmy wobec istotnych problemów społecznych
 • Inne
  • szersze publikacje
  • video
  • konferencje
  • kroniki wydarzeń
 
 

 
S p o n s o r i n g
 
 
Formy sponsoringu
 
 
 • Wspomaganie finansowe - postrzegane jako reklama tradycyjna. Sponsorowanie klubów sportowych, teatrów.
 • Mecenat - postrzegany jako forma niehandlowa. Fundacja McDonalds.
 • Sponsoring określonych imprez lub wydarzeń społecznych.
 • Patronat - "IBM chroni Wenecję".
 


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas