Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Marketing
· Handlowiec - cechy
· Jak telefonować ?
· Lobbing
· Marketing - online
· MIX informacyjny
· Oferta
· Produkt - wstęp
· Produkt - cykl życia
· Sposoby promocji

  Marketing MIX - handlowiec  

Chcąc poprawić nasze relacje międzyludzkie przede wszystkim powinniśmy poznać własne, specyficzne cechy charakteru. Zastanowienie sie nad sobą jest również potrzebne do rozpoznania stylu życia społecznego innych ludzi.
W tym pomoże nam pierwsza tabelka, w której przedstawione są cztery typy, rodzaje charakteru ludzi. Zastanów się jakim jesteś człowiekiem, który zestaw cech najlepiej do Ciebie pasuje.
Następnie podobną analizę przeprowadź odnośnie cech charakteru Twojego ostatniego klienta. W celu zdobycia jego zaufanie staraj się upodobnić do niego. W tym pomoże Ci druga tabela.

Drugi etap to zmiana naszej społecznej roli, chwilowe wcielenie się w osobowość rozmówcy. Wejście w jego rytm podczas rozmowy. Celem tej przemiany jest lepsze rozpoznanie potrzeb i oczekiwań innych.
Takie ćwiczenie ułatwi Ci stworzenie klimatu zaufania potrzebnego by Twój klient czuł się dobrze rozmawiając z Tobą.


AUTORYTET
P
Y
T
A
J
Ą
C
Y
Analityk

Jestem typem technika, poszukującego zajęcia. Moje cechy charakteru to:
 • krytyczny
 • niezdecydowany
 • moralizator
 • sztywny
 • drobiazgowy
 • przekonywujący
 • poważny
 • pracowity
 • uporządkowany
 • czujny
Jak ze mną postępować:
 1. wspierać moje zasady i logikę
 2. kłaść nacisk na precyzję
 3. dostarczać dowody
Przywódca

Jestem typem administratora. Poszukuję rezultatów. Moje cechy charakteru to:
 • naciskający
 • surowy
 • dominujący
 • twardy
 • wymagający
 • prawdziwy
 • uparty
 • zdeterminowany
 • zdecydowany
 • skuteczny
Jak ze mną postępować:
 1. wspierać moje wnioski i podejmowane działania
 2. kłaść nacisk na skuteczność
 3. sugerować rozwiązania posiadające alternatywy
Sympatyczny

Jestem typem współpracownika, poszukuję uwagi. Moje cechy charakteru to:
 • zależny
 • emocjonalny
 • konformista
 • wycofujący się
 • ujmujący
 • współpracujący
 • pełen szacunku
 • usłużny
 • niezawodny
 • uprzejmy
Jak ze mną postępować:
 1. wspierać moje uczucia i relacje międzyludzkie
 2. kłaść nacisk na przyjacielskość
 3. dawać gwarancje
Ekspresyjny

Jestem towarzyski, poszukuję uznania. Moje cechy charakteru to:
 • manipulator
 • niezdyscyplinowany
 • porywczy
 • podżegacz
 • drażliwy
 • interesujący
 • animator
 • entuzjasta
 • żywotny
 • społeczny
Jak ze mną postępować:
 1. wspierać moje marzenia i intuicję
 2. kłaść nacisk na motywację
 3. dostarczać stymulujące świadectwa, dowody
M
Ó
W
C
A
EMOCJONALNY,   WRAŻLIWY

Już określiłeś charakter Twojego klienta. Celem tabeli poniżej jest ułatwienie Ci nawiązania z nim lepszego kontaktu, poprzez chwilowe przybranie jego cech charakteru.

AUTORYTET
P
Y
T
A
J
Ą
C
Y
Analityk

Współpracuj z nim w sposób uporządkowany

Rozważaj za i przeciw każdej Twojej sugestii, by być w jego oczach wiarygodnym

Opracuj plan działania z wyszczególnieniem poszczególnych etapów

W przypadku niezgody staraj się wzbudzać zaufanie, wyjaśniając swoje stanowisko w sposób uporządkowany i rozsądny

Dbaj o to by żadna ze stron nie była narażona na nieprzyjemne zaskoczenia

Daj mu czas by mógł pewnie zweryfikować Twoje propozycje

Bądź przygotowany

Pokaż swoją zdolność do skrupulatnego zbierania danych

Dostarczaj dowodów solidnych, namacalnych, konkretnych i realistycznych

Dawaj gwarancje i prezentuj alternatywne rozwiązania

Prezentuj rzeczowość i zmysł do interesów

Unikaj:

Dowodów w postaci opinii innych

Ponaglania procesu decyzyjnego

Wprowadzania elementów motywacji personalnej

Działania bez metody i struktury formalnej

Przywódca

Znajdź sposoby wspierania jego poczynań

Stawiaj konkretne pytania

Działajcie na płaszczyźnie interesów, nie nawiązuj z nim relacji osobistych

W przypadku niezgody argumentuj bazując na faktach

Działając wspieraj wspólne realizacje nie osoby

Nie trać z nim czasu

Nie zbaczaj z tematu

Daj dowód dobrej organizacji

Bądź skuteczny

Prezentuj alternatywy, daj mu możliwość wyboru

Bazuj na liczbach i danych w przypadku wspólnego projektu

Unikaj:

Relacji personalnych

Obietnic i gwarancji

Sympatyczny

Przemawiaj do jego uczuć i wspieraj jego relacje z innymi

Współpracuj z nim by ułatwić mu osiągnięcie osobistych celów

Bądź cierpliwy i staraj się mu pomóc w określeniu jego osobistych celów

Określ jasno jakie będą wasze wzajemne udziały w projekcie

Okaż mu zainteresowanie jego osobą, określ pole wzajemnego współdziałania

Działaj i mów prosto i otwarcie

Zapewnij go, ze może liczyć na Ciebie w momencie podjęcia decyzji

W przypadku braku zgody okaż rozczarowanie i podaj jego przyczyny

Proponuj rozwiązania jasne z solidna gwarancją

Unikaj:

Proponowania wyboru lub rozwiązań prawdopodobnych

Dawania niepewnych gwarancji i obietnic

Dyskutowania o faktach i cyfrach

Przymuszania do energicznych działań.
Ekspresyjny

Rozmawiać o ludziach i o ich celach

Odwiedź go i przygotuj motywujące pomysły

W przypadku niezgody szukaj rozwiązań do zaakceptowania przez obie strony

Syntetyzuj myśli i proponuj sposób przejścia do działania

Nastaw się bardziej na realizacje celu niż żonglerkę detalami

Jasno mu powiedz co zrobisz w celu zrealizowania jego pomysłów

Stwórz atmosferę przyjacielską, wesołą, motywującą. Nie unikaj dowcipów
Fakty wspieraj opiniami i gwarancjami innych ludzi

Bądź spontaniczny, motywujący, ożywiaj jego zamiłowanie do ryzyka

Narzuć konkretną strukturę na jego wizje i intuicję

Unikaj:

Mówienia o faktach i liczbach

Poszukiwania absolutnej precyzji

Zalewania partnera detalami
M
Ó
W
C
A
EMOCJONALNY,   WRAŻLIWYHome 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas