Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Marketing
· Handlowiec - cechy
· Jak telefonować ?
· Lobbing
· Marketing - online
· MIX informacyjny
· Oferta
· Produkt - wstęp
· Produkt - cykl życia
· Sposoby promocji

  Marketing MIX - produkt  

Proces koncepcji produktu
  
Pierwszym etapem w procesie tworzenia produktu jest gromadzenie różnorodnych pomysłów. Na tym etapie, w wyniku selekcji pomysłów, powinniśmy wybrać projekty najbardziej interesujące. 
Dalszą część analizy możemy podzielić na analizę techniczną i ekonomiczną. Należy sobie odpowiedzieć na następujące pytania:

Analiza techniczna
 • jakimi możliwościami produkcyjnymi dysponuję?
 • jaka jest maksymalna wielkość produkcji możliwa do osiągnięcia?
 • jakie mam możliwości dystrybucji towarów?
 • wstępna ocena kosztów.
Analiza ekonomiczna
 • jaka jest wymagana wielkość produkcji gwarantująca rentowność przedsięwzięcia?
 • jaki jest wynik oceny koncepcji produktu przez przyszłych użytkowników?
 • jaki jest zakładany udział w rynku?
 • wstępny szacunek zysku
Przedstawione analizy wyprzedzają główne etapy, którymi są: właściwy rozwój produktu oraz jego testowanie. Te dwa etapy pochłaniają  najwięcej czasu. 
Końcowym etapem jest komercjalizacja produktu.


Cechy produktu
  
• G ł ó w n a   z a l e t a 
produktu jest tą jego cechą, którą ludzie kupują. Możemy ją określić w wyniku analizy różnych możliwości zastosowania produktu.

• Charakterystyka produktu

• Jakość
Należy określić optymalną jakość produktu wymaganą przez rynek.

• Styl produktu
Określenie stylu produktu opiera się na dobrej znajomości rynku. W przypadku samochodów styl należy przewidzieć na dwa lata naprzód.

• Marka produktu

 • Dlaczego używać marki? Należy ocenić z punktu widzenia kupującego i sprzedającego.
 • Dlaczego ewentualnie zrezygnować z marki?
 • Jaki rodzaj marki zastosować: marka dystrybutora, marka producenta, marka związana z linia produktów?

Możemy wyróżnić różne etapy działań marketingowych w zależności od stopnia akceptacji marki na rynku:

 • Marka nie została jeszcze zauważona przez konsumentów
 • Konsument jest w stanie rozpoznać markę
 • Konsumenci są przekonani do marki
 • Dana marka w pierwszym rzędzie jest wybierana przez konsumentów.

• Opakowanie
Podstawowe składniki opakowania to:

 • opakowanie podstawowe - butelka
 • opakowanie dodatkowe
 • opakowanie do transportu
 • etykieta

Rodzaje produktów
  

Produkt

Typowy
małe zaangażowanie klienta w proces zakupu
Zróżnicowany
w stosunku do konkurencji
Wymagający zastanowienia przy zakupie Specjalistyczny
duże zaangażowanie klienta w proces zakupu
Częstotliwość
zakupów
częsteczęsterzadkieczęste,
nieczęste
Wierność klientów do markisłabapreferują markę
( benzyna do czyszczenia silników )

-----------

bardzo wysoka
Poszukiwania klientanie poszukujeograniczonedużewyjątkowy wysiłek
Marketing
Rynek docelowy
masowy masowysegmentkoncentracja na małym segmencie
Marketing
Produkt
typowy ale dobrej jakościwyróżniony,  zróżnicowany względem konkurencjibardzo zróżnicowany,
R & D
wyjątkowo zróżnicowany o wysokiej jakości,
R & D
Marketing
Cena
uregulowana przez rynekdopasowana do rynkuzmiennawysoka
Marketing
Promocja
promocja w miejscu sprzedażyreklama, która kreuje wizerunek produktusprzedaż osobistasprzedaż silnie spersonalizowana
Marketing
Dystrybucja
intensywna,
wszędzie 
intensywna,
istotna rola zarządzania siecią sprzedaży
selektywna,
istotna rola handlowców
specyficzna


Strategie produktu
  
1. Związane z rynkiem - orientacja HANDLOWA
Strategia stosowana przez firmy o dobrze rozwiniętych umiejętnościach handlowych. 
 • Intensywniejsza działalność na aktualnym rynku.
  • bez zmiany zastosowania produktu
  • inne zastosowanie produktu
 • Poszukiwanie nowych rynków lub segmentów.
  • rynki geograficzne
  • nowe segmenty
  • rynki produktów specyficznych
 • Zmiana pozycji produktu i wejście na nowy, szybko rosnący rynek.
2. Modyfikacja produktu - orientacja TECHNOLOGICZNA
Strategia częściej stosowana dla produktów przemysłowych. Zazwyczaj bazuje na wysokiej jakości produktu.
 • podwyższenie jakości
 • polepszenie charakterystyki produktu
 • zmiana stylu lub opakowania produktu. etc...
3. Zmiana innych elementów marketingu MIX
 • ceny
 • sposobu reklamy
 • sposobu dystrybucji


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas