Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Marketing
· Klient
· Psychologia

  Klient - zachowanie  
 
Do połowy lat siedemdziesiątych, maszyny produkcyjne były ważniejsze od klienta. W tych latach producenci zwracają swoją uwagę w stronę klienta i zaczynają badać strukturę jego potrzeb.

W niektórych branżach trudno jest jednoznacznie określić klienta. W sektorze turystyki może to być podróżujący lub mała agencja turystyczna.

Czynniki determinujące zachowanie klienta?


Czynniki determinujące zachowanie klienta
Produkt
Ciągła analiza jakości elementów stymulujących zakup produktu, prowadzi do zrozumienia sposobu w jaki klient reaguje na ofertę firmy. Firmy, które właściwie dobrały produkt, jego cenę i reklamę posiadają przewagę nad konkurencją. Rolą służb marketingowych jest dostarczenie jak najwięcej skutecznych bodźców wizualnych, słuchowych oraz konkretnych informacji skłaniających klienta do zakupu produktu.Czynniki zewnętrzne
  Rynek konsumentów -> makro i mikro ekonomiczne otoczenie klienta


sytuacja ekonomiczna kraju,

stopień rozwoju technologicznego kraju,

czynniki polityczne,

wpływ grup stanowiących otoczenie klienta,

zespół norm i wartości obowiązujących w otoczeniu klienta,

wpływ grup referencyjnych o podobnych potrzebach co klient.

Czynniki wewnętrzne
  Czynniki społeczne -> socjo - demograficzna charakterystyka klienta


wiek,

płeć,

dochód,

języki,

wykształcenie,

sytuacja rodzinna,

zawód.

  psychologiczne

Nabyte predyspozycje do reagowania na określony rodzaj produktów. Takie predyspozycje są nabywane w wyniku wcześniejszego oddziaływania, zwłaszcza poprzez reklamę, poszczególnych elementów produktów: marka, opakowanie, cena, gwarancja, image, ....
Wyrabianie pożądanych zachowań klientów ma na celu przyśpieszenie decyzji zakupu określonego produktu.


Dotychczas nabyta skłonność klienta do określonego działania jest trudna do zmienienia. Firma w pierwszej kolejności powinna skłonić klienta do przejścia od automatycznej decyzji zakupu, do decyzji bardziej rozmyślnej. W tym celu:
  • należy promować główny atut produktu i skłaniać klienta do ponownych przemyśleń
  • położyć nacisk na najmocniejszy punkt marki względem konkurencji
  • określić nowa pozycje produktu na rynku, zgodnie z pozytywnymi cechami produktu w ocenie klienta.
Dotychczasowe doświadczenie klienta,

Osobowość klienta. Część klientów podczas zakupów bardziej opiera się na opinii środowiska, inni podejmują decyzję samodzielnie.

Przetwarzanie informacji
  Rodzaj procesu decyzyjnego:


Zakup produktu wymaga solidnego przemyślenia
  • dużo informacji jest wymaganych
  • mało informacji jest wymaganych
Zakup produktu jest rutynowy.

  Formy przetwarzania informacji:

Klient sam podejmuje decyzję

Klient naśladuje: przyjaciół, innych klientów, reklamę: "Bianko" - wybór profesjonalistów od 20 lat.Dobra znajomość procesu decyzyjnego i sposobu przetwarzania informacji przez klienta ułatwia:


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas