Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj

Szukaj

Jak?
	czytać strony >>>Przewodnik


MANAGEMENT


Eksport
Finanse
Księgowość
Management
Marketing
Pracownicy
Produkcja
Strategia
MSP
• • •

  Management.  
> > Planowanie

> > Organizowanie

Opisując funkcje organizacyjne w firmie ograniczę się do przedstawienia czterech etapów jej rozwoju.

Początek działalności

Okres w którym przedsiębiorca próbuje zrealizować swoje marzenie, na bazie realnej oceny rynku i swoich kompetencji. Okres ten kończy się kryzysem przywództwa.

• • •
Podstawowe cele : pokonać ryzyko finansowe i osobistelokalizacja na rynku - produkt / usługi / klient...stabilizacja dochodówkontrola kosztów poprzez system księgowy.

Okres stabilizacji

Poznajemy go po tym, że obrót z pierwszego roku działalności utrzymuje się przez trzy do pięciu lat. Rozpoczyna się w momencie kryzysu zarządu. Jest to czas w którym przedsiębiorca próbuje przejść od zarządzania scentralizowanego do zdecentralizowanego, od fazy euforii do fazy stworzenia różnorodnych mechanizmów zarządzania.
• • •
Podstawowe cele : rozwinąć strukturę organizacyjną w firmie, w taki sposób by jej rozwój w głównej mierze zależał od wprowadzonych metod zarządzaniawprowadzić dobry system planowania, starając się uniknąć problemów dystrybucji i magazynowychzainstalować system kontroli budżetowej produkcjiwprowadzić system zarządzania ludźmi i oceny ich wydajności.

Okres poszukiwania nowych dróg

Okres, w którym przedsiębiorca robi bilans swojego dorobku i poszukuje nowych dróg na przyszłość. Sprowadza się do ponownego przemyślenia losów firmy na podstawie analizy strategicznej firmy. Istnieje również możliwość : dalszej pracy bez zmian lub sprzedania firmy.

Odejście z firmy

W tym okresie należy : wyszukać mechanizmy finansowe, które zagwarantują własne bezpieczeństwo finansowe i dalsze funkcjonowanie firmyznaleźć osobę, która przejmie firmę.zaakceptować odejście z firmy.

> > Zarządzanie

Zarządzanie firmą we współczesnych warunkach rynkowych ma bardzo złożony charakter. Należy zatem dążyć do prostoty i bezpośredniości Można wyróżnić cztery cechy, które powinien posiadać dobry administrator:

Kompetencje

Szeroka wiedza z zakresu technologii, prawa, zarządzania jest prawie niezbędna. Kierujący musi ją posiadać by móc ukierunkowywać i kontrolować podwładnych. Można powiedzieć, że w USA i Kanadzie, czyli krajach przodujących w technologii i zarządzaniu firmami globalnymi, pracownicy dokształcają się przez całe życie. Powszechne jest kończenie studiów w kilku związanych ze sobą dziedzinach.

Leadership

Dobry przywódca powinien wyróżniać się następującymi cechami : chęć ciągłego przejmowania inicjatywyumiejętność samodzielnego organizowania działańmusi być realistą umieć ryzykowaćbyć innowacyjnymmóc intensywnie pracować w dłuższym okresie czasu. Więcej cech podaję na stronie psychologiczne aspekty marketingu.

Umiejętność motywowania pracowników

Istotnym elementem zarządzania jest umiejętność wyzwalania grupowego wysiłku. Istotna jest przy tym znajomość psychologii zarządzania ludźmi, oparta na tradycyjnym podziale Masłowa. Dobry system motywacyjny powinien bardziej bazować na relacjach międzyludzkich niż wynagrodzeniu pracowników.

Umiejętności komunikacyjne

Należy kontrolować stopień komunikacji ze swoim rozmówcą. Ważne jest by prowadzić rozmowę z pozycji partnera.

Patrzenie w przyszłość

Większość szefów, na całym świecie, kieruje firmami zgodnie z regułami obowiązującymi wczoraj. To wczoraj zdobyli swoje doświadczenie i osiągnęli sukces. Ale zarządzanie jest zwrócone w przyszłość i dotyczy tego co powinno być zrobione a nie co już zostało.

> > Kontrola

Reguła generalna brzmi : minimum reguł i maksimum samodyscypliny, motywacji i zaangażowania pracownika z własnej woli.
Podstawowe instrumenty : program pracybilansnormy pracytablice ogłoszeniowesystem komunikacji w firmieinspekcje
Formy : kontrola budżetowaanaliza ratiokontrola jakości.Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas